1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 42

  1. După aceea m-a scos spre curtea cea din afară spre miazănoapte și m-a dus la camerele din fața curții, din fața clădirii, spre miazănoapte,
  2. La acel loc care este spre poarta de miazănoapte a curții dinăuntru și care are în lungime o sută de coți, iar în lățime cincizeci de coți;
  3. Adică în dreptul locului de douăzeci de coți al curții dinăuntrul și în dreptul caldarâmului curții din afară, unde era o galerie cu trei rânduri în fața altei galerii cu trei rânduri.
  4. Pe dinaintea camerelor era un loc de trecere de zece coți lat și de o sută de coți lung. Ușile erau spre miazănoapte.
  5. Camerele cele de sus erau mai strâmte decât cele de jos și cele de la mijloc ale clădirii, pentru că galeriile le răpeau o parte din întinderea lor.
  6. Ele aveau trei caturi, dar nu aveau stâlpi ca în curte. De aceea, plecând de la pământ, camerele de sus erau mai strâmte decât cele de jos și decât cele de la mijloc.
  7. Zidul din afară, paralel cu camerele, dinspre curtea cea din afară, din fața camerelor, avea în lungime cincizeci de coți,
  8. Pentru că și camerele dinspre curtea cea din afară aveau o lungime tot numai de cincizeci de coți. Și aceste două clădiri care erau în dreptul templului aveau o sută de coți.
  9. Iar de jos, intrarea la aceste camere era dinspre răsărit, cum veneai din curtea cea din afară.
  10. Se aflau de asemenea camere și în lungul zidului curții dinăuntru, din partea dinspre miazăzi, în fața curții și a clădirii templului;
  11. Dinaintea lor era un loc de trecere întocmai ca și la camerele cele dinspre miazănoapte și avea aceeași lungime ca și acelea și aceeași lățime; toate ieșirile lor, întocmirea lor și ușile lor erau la fel;
  12. Tot așa era și cu ușile camerelor de la miazăzi. Apoi era o ușă de la capătul locului de trecere, ce mergea de-a lungul zidului drept spre răsărit.
  13. Și mi-a zis bărbatul acela: "Camerele dinspre miazănoapte și camerele dinspre miazăzi, care sunt în fața curții, sunt camere sfinte, în care preoții care se apropie de Domnul mănâncă cele mai sfinte jertfe; tot acolo pun ei cele mai sfinte jertfe și prinosul de pâine, jertfă pentru păcat și jertfă pentru vină, căci acesta este loc sfânt.
  14. Când preoții intră acolo, nu se cuvine să iasă din acest loc sfânt în curtea cea din afară, până nu lasă acolo hainele lor cu care au fost îmbrăcați la slujbă, că acestea sunt sfințite; ei trebuie să se îmbrace cu alte haine și numai după aceea să iasă la popor.
  15. După ce a isprăvit el de măsurat templul și curțile cele dinăuntrul zidurilor, m-a scos pe poarta dinspre răsărit și a început să măsoare împrejur.
  16. Și a măsurat latura cea dinspre răsărit cu prăjina de măsurat și a găsit în total cinci sute de coți.
  17. Pe latura de miazănoapte cu aceeași prăjină a măsurat cinci sute de coți.
  18. Pe latura de miazăzi a măsurat cu prăjina de măsurat tot cinci sute de coți.
  19. Apoi, apucând pe latura de apus, a măsurat cu prăjina de măsurat cinci sute de coți.
  20. A măsurat în cele patru laturi zidul de jur împrejurul locașului sfânt; lungimea era de cinci sute de coți și lățimea de cinci sute de coți; zidul acesta despărțea locul sfânt de cel ce nu este sfânt.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro