1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 30

  1. Fost-a cuvântul Domnului către mine și mi-a zis:
  2. "Fiul omului, proorocește și zi: Așa grăiește Domnul Dumnezeu: Plângeți! O, ce zi!
  3. Că se apropie ziua, se apropie ziua Domnului, ziua cea întunecată! Vine vremea neamurilor.
  4. Atunci se va duce sabia în Egipt și groază se va lăți în Etiopia; vor cădea în Egipt cei loviți și bogățiile lui se vor lua și vor fi dărâmate temeliile lui.
  5. Etiopia, Libia, Lidia, străini de toate neamurile, Cub și fiii țării așezământului vor cădea împreună cu ei de sabie.
  6. Așa zice Domnul: "Vor cădea sprijinitorii Egiptului și îngâmfarea puterii lui se va prăbuși; de la Migdol și până la Siena vor cădea în el de sabie; așa zice Domnul Dumnezeu.
  7. Și va fi el pustiu între pustiuri și cetățile lor vor face parte dintre cetățile pustiite.
  8. Și vor ști că Eu sunt Domnul, când voi trimite foc asupra Egiptului și toți sprijinitorii lui vor fi zdrobiți.
  9. În ziua aceea vor merge vestitori de la Mine pe corăbii, ca să îngrozească pe Etiopienii cei fără de grijă, și se va întinde groaza la ei, ca în ziua Egiptului, căci iat-o că vine".
  10. Așa zice Domnul Dumnezeu: "Voi pune capăt mulțimii Egiptului prin mâna lui Nabucodonosor, regele Babilonului.
  11. El și, împreună cu el, poporul lui, cel mai strașnic dintre popoare, vor fi aduși pentru pieirea acestei țări; și își vor scoate săbiile lor împotriva Egiptului și vor umple țara de uciși.
  12. Fluviile lor le voi usca și voi da pământul în mâinile celor răi; prin mâna străinilor voi pustii țara și tot ce este în ea. Eu, Domnul, am spus acestea".
  13. Așa zice Domnul Dumnezeu: "Pierde-voi idolii și pe dumnezeii cei mincinoși din Nof (Memfis). Nu va mai fi prinț în țara Egiptului și voi răspândi groaza în țara Egiptului.
  14. Voi pustii Patrosul și foc voi trimite asupra Țoanului și voi rosti judecată asupra lui No (Teba).
  15. Vărsa-voi urgia Mea peste Sin, cetatea Egiptului și mulțimea oamenilor din No o voi pierde.
  16. Voi trimite foc asupra Egiptului; cutremura-se-va Sin și No se va prăbuși, iar asupra Nofului vor năvăli vrăjmașii în ziua cea mare.
  17. Tinerii din On și din Bubastis vor cădea de sabie, iar ceilalți se vor duce în robie.
  18. Și în Tahpanhes se va întuneca ziua, când voi zdrobi acolo jugul Egiptului și se va curma puterea cea mândră a lui. Un nor îl va acoperi și fiicele lui vor fi duse în robie.
  19. Așa voi face Eu judecată împotriva Egiptului și vor ști că Eu sunt Domnul".
  20. În anul al unsprezecelea, în luna întâi, în ziua a șaptea a lunii, a fost cuvântul Domnului către mine:
  21. "Fiul omului, Eu am și zdrobit un braț al lui Faraon, regele Egiptului, și iată, nimeni nu l-a legat ca să se vindece și nu l-a înfășurat cu legături ca să capete putere pentru a mânui sabia".
  22. De aceea, așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, Eu sunt împotriva lui Faraon, regele Egiptului, și voi zdrobi brațele lui, pe cel sănătos și pe cel zdrobit, încât sabia va cădea din mâinile lui.
  23. Voi împrăștia pe Egipteni printre popoare și-i voi vântura prin țări.
  24. Iar brațele regelui Babilonului le voi întări și-i voi da sabia Mea în mână, iar brațele lui Faraon le voi zdrobi și el, rănit cumplit, va geme înaintea lui.
  25. Întări-voi brațele regelui Babilonului, iar brațele lui Faraon vor cădea fără putere; și vor ști că Eu sunt Domnul când voi da sabia Mea în mâinile regelui Babilonului, și acesta o va întinde asupra Egiptului.
  26. Voi împrăștia pe Egipteni printre neamuri; îi voi risipi prin țări și vor ști că Eu sunt Domnul".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro