1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 48

  1. Iată numele semințiilor: la capătul de miazănoapte al țării, pe calea care duce de la Hetlon la Hamat, Hațar-Enon la hotarul Damascului, pe hotarul de miazănoapte, care este spre Hamat, pe toată întinderea aceasta de la răsărit până la mare este o singură parte, a lui Dan.
  2. Lângă hotarul lui Dan, de la hotarul de răsărit până la cel de apus, este partea lui Așer.
  3. Lângă hotarul lui Așer, de la hotarul de răsărit până la cel de apus, este partea lui Neftali.
  4. Lângă hotarul lui Neftali, de la hotarul de răsărit până la cel de apus, este partea lui Manase.
  5. Lângă hotarul lui Manase, de la hotarul de răsărit până la cel de la apus, este partea lui Efraim.
  6. Lângă hotarul lui Efraim, de la hotarul de răsărit până la cel de apus, este partea lui Ruben.
  7. Lângă hotarul lui Ruben, de la hotarul de răsărit până la cel de apus, este partea lui Iuda.
  8. Iar lângă hotarul lui Iuda, de la hotarul de răsărit până la cel de apus, este partea sfântă, în lățime de douăzeci și cinci de mii de coți, iar în lungime deopotrivă cu celelalte părți, de la marginea de răsărit ța țării până la cea de apus. În mijlocul acestei părți va fi templul.
  9. Partea pe care o veți osebi Domnului va fi lungă de douăzeci și cinci de mii de coți, iar lățimea de zece mii de coți.
  10. Și această parte sfântă trebuie să fie a preoților: la miazănoapte douăzeci și cinci de mii de coți, la apus în lățime zece mii de coți, spre răsărit în lățime zece mii și spre miazăzi în lungime douăzeci și cinci de mii, iar la mijloc va fi locașul sfânt al Domnului.
  11. Aceasta să o afierosiți preoților din fiii lui Sadoc, care au stat în slujba Mea și care, în vremea rătăcirii fiilor lui Israel, nu s-au abătut de la Mine, cum s-au abătut ceilalți leviți.
  12. Această parte sfântă de pământ, va fi a lor, sfințenie mare, la hotarul leviților.
  13. Leviții vor primi lângă partea preoților o parte de douăzeci și cinci de mii de coți în lungime și zece mii de coți în lățime: toată partea douăzeci și cinci de mii în lungime și zece mii în lățime.
  14. Și din această parte ei nu pot nici să vândă, nici să schimbe; pârga pământului nu poate fi trecută altora, pentru că ea este lucru sfânt, al Domnului.
  15. Iar următoarele cinci mii în lățime și douăzeci și cinci de mii în lungime se dau pentru cetate, pentru întrebuințarea obștească, pentru locuințe și pentru piețe; cetatea va fi în mijloc.
  16. Iată măsurile ei: latura de miazănoapte patru mii cinci sute de coți, latura de miazăzi patru mii cinci sute de coți, latura de răsărit patru mii cinci sute de coți și latura de la apus de patru mii cinci sute de coți.
  17. Iar pășunea împrejurul cetății va fi două sute cincizeci de coți la miază-noapte, la răsărit două sute cincizeci, la miazăzi două sute cincizeci și la apus două sute cincizeci.
  18. Iar ce rămâne din lungime în linie cu porțiunea sfântă - zece mii spre răsărit și zece mii spre apus - va forma un venit pentru hrana muncitorilor din cetate.
  19. În cetate pot să lucreze lucrători din toate semințiile lui Israel.
  20. Toată partea aceasta, un pătrat de douăzeci și cinci de mii de coți în lungime și douăzeci și cinci de mii de coți în lățime, va fi partea sfântă și va cuprinde și pământul cetății.
  21. Ce va rămâne va fi al regelui de o parte și de alta a porțiunii sfinte și a porțiunii cetății, ce va trece peste cele douăzeci și cinci de mii de coli spre răsărit până la hotarul țării și ce va trece peste cele douăzeci și cinci de mii de coți spre apus până la hotarul țării. Aceasta va fi partea regelui, așa încât partea sfântă și locașul sfânt vor fi la mijloc.
  22. Și ceea ce rămâne de la stăpânirea leviților și de la stăpânirea orașului, la mijloc, între hotarul lui Iuda și hotarul lui Veniamin, va fi al regelui.
  23. Iată acum celelalte seminții: alături de partea leviților, de la hotarul de răsărit al țării până la cel de apus, este partea lui Veniamin.
  24. Lângă hotarul de miazăzi al lui Veniamin, de la hotarul de răsărit al țării până la cel de apus, este partea lui Simeon.
  25. Lângă hotarul de miazăzi al lui Simeon, de la hotarul de răsărit al țării până la cel de apus, este partea lui Isahar.
  26. Lângă hotarul de miazăzi al lui Isahar, de la hotarul de răsărit al țării până la cel de apus, este partea lui Zabulon.
  27. Lângă hotarul de miazăzi al lui Zabulon, de la hotarul de răsărit al țării până la cel de apus, este partea lui Gad.
  28. Iar pe hotarul de miazăzi al lui Gad merge și hotarul de miazăzi al jării de la Tamar spre apele Meriba de la Cadeș, de-a lungul râului acestuia până la Marea cea Mare.
  29. Aceasta este țara pe care o veți împărți prin sorți semințiilor lui Israel, și acestea sunt părțile semințiilor, zice Domnul Dumnezeu.
  30. Iată acum care sunt porțile cetății. Porțile cetății vor purta numele semințiilor lui Israel.
  31. Latura de miazănoapte va avea patru mii cinci sute de coli și va avea trei porți: una, poarta lui Ruben, una, poarta lui Iuda și una, poarta lui Levi.
  32. Latura de răsărit va avea patru mii cinci sute de coți și trei porți: una, poarta lui Iosif, una, poarta lui Veniamin și una, poarta lui Dan.
  33. Latura de miazăzi va avea patru mii cinci sute de coți și trei porți: una, poarta lui Simeon, una, poarta lui Isahar și una, poarta lui Zabulon.
  34. Și latura dinspre mare va avea patru mii cinci sute de coli și trei porți: una, poarta lui Gad, una, poarta lui Așer și una, poarta lui Neftali.
  35. De jur împrejurul cetății sunt optsprezece mii de coți. Iar din ziua aceea înainte numele cetății va fi: Domnul este acolo.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro