1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 44

  1. Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afară a templului, spre răsărit, și aceasta era închisă.
  2. Și mi-a zis Domnul: "Poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și nici un om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă.
  3. Cit privește pe rege, el se va așeza acolo, ca să mănânce pâine înaintea Domnului; pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși".
  4. După aceea m-a dus pe calea porții de la miazănoapte, în fața templului, și am privit, și iată slava Domnului umplea templul Domnului, și am căzut cu fața la pământ.
  5. Și spune casei celei răzvrătite a lui Israel: Așa grăiește Domnul Dumnezeu: Destul vouă, casa lui Israel, cu toate urâciunile voastre;
  6. Că ați băgat înăuntru fii străini, netăiați împrejur la inimă și netăiați împrejur la trup, ca să stea în locașul Meu cel sfânt și să spurce templul Meu; ați adus pâinea Mea, grăsimea și sângele și ați stricat legământul Meu cu tot felul de urâciuni de ale voastre.
  7. Voi n-ați făcut slujba Mea în templu, ci i-ați pus pe ei să îndeplinească slujba voastră în templul Meu în locul vostru".
  8. Așa zice Domnul Dumnezeu: "Nici un fiu străin, netăiat împrejur ia inimă și netăiat împrejur la trup, nu trebuie să intre în locașul Meu cel sfânt, nici chiar acel fiu care locuiește în mijlocul fiilor lui Israel.
  9. Chiar și leviții, care s-au depărtat de Mine în timpul rătăcirii lui Israel pentru a-și urma idolii lor, își vor purta greutatea păcatului lor.
  10. Ei vor sluji în templul Meu ca străjeri la porțile templului și făcând slujba templului; ei vor junghia pentru popor arderi de tot și alte jertfe și vor sta înaintea lui ca să-i slujească.
  11. Pentru că ei au slujit înaintea idolilor lui și au fost pentru casa lui Israel sminteală și au dus-o la necredință, Mi-am ridicat mâna împotriva lor, zice Domnul Dumnezeu, și își vor lua pedeapsa pentru vinovăția lor.
  12. Ei nu se vor apropia de Mine ca să slujească înaintea Mea; nu se vor apropia de lucrurile Mele cele sfinte, nici de Sfânta Sfintelor, ci vor purta asupra lor necinstea și urâciunile lor, pe care le-au făcut.
  13. Îi voi face străjeri la templu, să facă slujba lui, și tot ce trebuie făcut la el.
  14. Iar preoții din seminția lui Levi, fiii lui Sadoc, care în vremea abaterii de la Mine a fiilor lui Israel au îndeplinit slujirea Mea în locașul Meu cel sfânt, aceia se vor apropia de Mine, ca să-Mi slujească și vor sta înaintea feței Mele, ca să-Mi aducă grăsime și sânge, zice Domnul Dumnezeu.
  15. Ei vor intra în locașul Meu cel sfânt și se vor apropia de masa Mea, ca să-Mi slujească; ei vor îndeplini slujirea Mea.
  16. Când vor veni la poarta curții dinăuntru, atunci se vor îmbrăca în haine de în, iar haine de lână nu trebuie să aibă pe ei în timpul slujbei lor în porțile curții dinăuntru și în templu.
  17. Turbanele de pe capetele lor trebuie să fie tot de în; hainele cele de pe dedesubt de pe coapsele lor să fie de asemenea de în. Ei nu trebuie să se încingă, ca să nu transpire.
  18. Iar când va trebui să iasă în curtea cea de la margine, la popor, atunci trebuie să dezbrace hainele lor cu care au slujit și să le lase în camerele cele sfințite și să se îmbrace "u alte haine, ca să nu se atingă de popor cu hainele lor cele sfințite.
  19. Capetele lor nu trebuie să și le radă, dar nici părul să nu-și lase să crească, ci să-și tundă neapărat capul.
  20. Vin nu trebuie să bea nici un preot când are să intre în curtea cea dinăuntru;
  21. Nici văduvă, nici despărțită de bărbat nu trebuie să ia ei de femeie, ci pot să ia numai fată din neamul casei lui Israel și văduvă care a rămas în văduvie după moartea unui preot.
  22. Ei trebuie să învețe pe poporul Meu a deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt și să le lămurească ce este curat și ce este necurat.
  23. În pricinile nehotărâte, ei trebuie să ia parte la judecată și vor judeca după așezămintele Mele și legile Mele vor păzi și toate rânduielile Mele cele pentru sărbătorile Mele și pentru zilele Mele de odihnă le vor păzi cu sfințenie.
  24. De omul mort nimeni din ei nu trebuie să se apropie, ca să nu se facă necurat; numai pentru tată și pentru mamă, pentru fiu și pentru fiică, pentru frate și soră nemăritată pot să se facă necurați.
  25. După curățirea acestuia, trebuie să i se mai socotească încă șapte zile.
  26. Și în ziua aceea, când trebuie să se apropie de cele sfinte în curtea cea dinăuntru, ca să slujească în templu, trebuie să aducă jertfă pentru păcat, zice Domnul Dumnezeu.
  27. Iar cât privește partea lor de moșie, apoi Eu sunt partea lor; și moșie nu li se va da întru Israel, căci Eu sunt moșia lor.
  28. Ei vor mânca din prinosul de pâine, din jertfa pentru păcat și din jertfa pentru vină. Și tot ce este afierosit în Israel al lor este.
  29. Pârga din toate roadele voastre și din tot felul de prinoase, ori din ce s-ar alcătui prinoasele voastre, este a preoților. Pârga din cele treierate ale voastre să o dați preotului, ca să odihnească binecuvântarea asupra casei tale.
  30. Nici un fel de mortăciuni și nimic sfâșiat de fiară, nici de păsări, nici de dobitoace nu trebuie să mănânce preoții.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro