1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 32

  1. În anul al doisprezecelea de la robirea lui Ioiachim, în luna a douăsprezecea, în ziua întâi a acestei luni, a fost către mine cuvântul Domnului și mi-a zis:
  2. "Fiul omului, ridică plângere asupra lui Faraon, regele Egiptului, și spune-i: Leu al neamurilor, iată-te nimicit. Tu erai ca un crocodil în ape, tu suflai din nările tale, tu tulburai apele cu picioarele tale și întărâtai valurile lor.
  3. Așa zice Domnul Dumnezeu: Cu putere voi arunca asupra ta mreaja Mea în adunarea a multor popoare și ele te vor târî afară cu mreaja Mea.
  4. Te voi arunca pe uscat, în câmp deschis te voi arunca și se vor așeza pe tine toate păsările cerului și se vor sătura cu tine toate fiarele pământului.
  5. Voi împărți cărnurile tale pe munți și văile le voi umple cu stârvul tău.
  6. țara în care înoți tu o voi umple cu sângele tău până în munți și văgăunile lor vor fi umplute cu tine.
  7. Când te vei stinge, voi acoperi cerurile și stelele lor le voi întuneca; soarele îl voi acoperi cu nor și luna nu va mai lumina cu lumina sa.
  8. Toate stelele care luminează pe cer le voi întuneca deasupra ta și asupra țării tale voi aduce negură, zice Domnul Dumnezeu.
  9. Voi umple de tulburare inima multor popoare, când voi vesti căderea ta la popoarele de prin țările pe care tu nu le-ai cunoscut.
  10. Voi umple prin tine de groază multe popoare și regii lor se vor cutremura de frică prin tine, când voi flutura sabia Mea înaintea lor, și în orice clipă va tremura fiecare pentru sufletul său în ziua căderii tale.
  11. Căci așa zice Domnul Dumnezeu: Sabia regelui Babilonului va veni asupra ta;
  12. Cu sabia războinicilor voi face să cadă mulțimea supușilor tăi; aceștia sunt cei mai cruzi dintre popoare, vor zdrobi mândria Egiptului, și toată mulțimea poporului lui va pieri.
  13. Voi nimici toate viețuitoarele din apele tale cele mari și mai mult nu le va mai tulbura picior de om, nici copită de dobitoc nu le va tulbura.
  14. Atunci voi potoli apele; voi face să curgă ca untdelemnul fluviile lui, zice Domnul Dumnezeu.
  15. Când voi face din țara Egiptului un pustiu, când țara va fi jefuită de tot ce are și când voi lovi pe toți cei ce trăiesc în ea, atunci vor ști că Eu sunt Domnul.
  16. Iată cântarea de jale pe care o vor striga fiicele neamurilor. Ele o vor striga asupra Egiptului și asupra întregului său popor. Ele vor striga această cântare de jale", zice Domnul Dumnezeu.
  17. În anul al doisprezecelea, în ziua a cincisprezecea a lunii întâi, a fost cuvântul Domnului către mine:
  18. "Fiul omului, plângi pentru mulțimea poporului Egiptului și fă-o să coboare, ea și fiicele neamurilor strălucite, în adâncurile pământului, cu cei ce s-au coborât în mormânt.
  19. Pe cine întreci tu! Coboară-te și zaci cu cei netăiați împrejur!
  20. Aceia au căzut printre cei uciși de sabie; și el este dat sabiei; târâți-l pe el și toate mulțimile lui!
  21. În mijlocul locuinței morților se va vorbi de el și de cei ce-l sprijineau, cei mai vestiți dintre eroi; aceia au căzut și zac printre cei netăiați împrejur, răpuși de sabie.
  22. Acolo este Asiria și oamenii ei de război, împrejurul mormântului ei, toți uciși, căzuți sub sabie.
  23. Mormintele lor sunt așezate chiar în fundul adâncului și armata ei împrejurul mormântului ei; toți uciși, căzuți sub sabie, ei care împrăștiau groaza în pământul celor vii.
  24. Acolo este Elam cu toată armata lui împrejurul mormântului său; toți uciși, căzuți sub sabie și netăiați împrejur s-au coborât în adâncuri, ei care împrăștiaseră groază pe pământul celor vii, iar acum își poartă rușinea cu cei ce s-au coborât în mormânt.
  25. În mijlocul ucișilor l-am culcat împreună cu toată mulțimea oamenilor lui și mormintele lor sunt împrejurul lui; toți acești netăiați împrejur sunt uciși de sabie; și după cum au împrăștiat groază pe pământul celor vii, așa își poartă rușinea lor alături de cei ce s-au coborât în mormânt și sunt așezați printre cei uciși.
  26. Acolo sunt Meșec și Tubal cu toată mulțimea lor de popor și mormintele lor sunt împrejurul lor; toți acești netăiați împrejur au murit de sabie, pentru că au împrăștiat groază pe pământul celor vii.
  27. Nu trebuia oare să zacă și ei printre vitejii căzuți dintre cei netăiați împrejur, care cu armele lor de război s-au coborât în locuința morților și săbiile lor și le-au pus sub cap și fărădelegea lor a rămas pe oasele lor, pentru că ei, ca niște puternici, au fost o spaimă pe pământul celor vii?
  28. Și tu, Faraoane, vei fi zdrobit în mijlocul celor netăiați împrejur și vei zăcea împreună cu cei uciși de sabie.
  29. Acolo sunt Edom și regii lui și toate căpeteniile lui, care cu toată vitejia lor au fost așezați printre cei căzuți de sabie și zac cu cei netăiați împrejur, care s-au coborât în mormânt.
  30. Acolo sunt stăpânitorii de la miazănoapte și toți Sidonienii, care s-au coborât acolo cu cei uciși și, fiind rușinați în puternicia lor cu care au împrăștiat groază, zac cu cei netăiați împrejur, care au fost uciși cu sabia și își poartă rușinea cu cei coborâți în mormânt.
  31. Faraon îi va vedea și se va mângâia la vederea acestei întregi mulțimi, ucisă de sabie Faraon și toată armata lui, zice Domnul.
  32. Căci voi împrăștia frica Mea peste pământul celor vii și Faraon cu toată mulțimea lui va fi pus printre cei netăiați împrejur cu cei căzuți de sabie, zice Domnul Dumnezeu.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro