1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 39

  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. Iată, aceasta va veni și se va împlini, zice Domnul Dumnezeu; aceasta este ziua aceea de care am grăit Eu.
  6. Atunci locuitorii cetăților lui Israel vor ieși și vor aprinde foc, vor arde armele, scuturile, pavezele, arcurile, săgețile, lăncile și sulițele; șapte ani le vor arde.
  7. Nu vor aduce lemne din câmp, nici nu vor tăia din pădure, ci vor arde numai arme; vor jefui pe jefuitorii lor și vor prăda pe prădătorii lor, zice Domnul Dumnezeu.
  8. În ziua aceea voi da lui Gog loc de mormînt, în Israel, valea trecătorilor, la răsărit de Marea Moartă și mormîntul acela va împiedica pe trecători; acolo vor îngropa pe Gog și toată tabăra lui și vor numi valea aceea Valea taberei lui Gog.
  9. (acest verset va fi introdus in curand)
  10. (acest verset va fi introdus in curand)
  11. (acest verset va fi introdus in curand)
  12. (acest verset va fi introdus in curand)
  13. (acest verset va fi introdus in curand)
  14. (acest verset va fi introdus in curand)
  15. (acest verset va fi introdus in curand)
  16. (acest verset va fi introdus in curand)
  17. (acest verset va fi introdus in curand)
  18. (acest verset va fi introdus in curand)
  19. (acest verset va fi introdus in curand)
  20. (acest verset va fi introdus in curand)
  21. (acest verset va fi introdus in curand)
  22. (acest verset va fi introdus in curand)
  23. (acest verset va fi introdus in curand)
  24. (acest verset va fi introdus in curand)
  25. (acest verset va fi introdus in curand)
  26. (acest verset va fi introdus in curand)
  27. Spre curtea cea de la margine, avea și pridvor; pe stâlpii ei erau palmieri săpați, iar scara dinaintea ei era cu opt trepte.
  28. Apoi m-a dus la poarta cea dinspre răsărit a curții celei dinăuntru și a măsurat-o și a găsit aceeași măsură.
  29. Camerele ei cele de pe laturi, stâlpii ei și pridvorul ei erau de aceeași măsură. Împrejur avea ferestre la camere și la pridvor. Lungimea ei era de cincizeci de coți și lățimea de douăzeci și cinci de coți.
  30. Pridvorul ei era spre curtea cea de la margine și avea palmieri săpați pe stâlpii ei de o parte și de alta a intrării; iar scara ei avea opt trepte.
  31. După aceea m-a dus la poarta cea dinspre miazănoapte și a măsurat-o și a găsit aceeași măsură.
  32. Ea avea camere pe de lături, stâlpi, pridvor și ferestre pe din afară; în lungime avea cincizeci de coli, iar în lățime douăzeci și cinci de coli.
  33. Pridvorul ei era spre curtea cea de la margine și palmieri avea și pe unul și pe altul din stâlpii de la intrare; iar scara ei avea opt trepte.
  34. Mai era o cameră care se deschidea spre pridvorul porții; acolo se spăla jertfa arderii de tot.
  35. Iar în pridvorul porții erau două mese de o parte a intrării și două mese de cealaltă parte, pe care se tăiau jertfele arderii de tot, jertfele pentru păcat și jertfele pentru vină.
  36. Pe latura din afară a pridvorului, spre răsărit, aproape de intrarea porții celei dinspre miazănoapte, se aflau două mese și pe cealaltă latură a pridvorului, spre apus, se aflau iar două mese.
  37. Așadar erau patru mese de o parte și patru mese de cealaltă parte; în total opt mese, pe care se tăiau jertfele.
  38. Patru mese, pentru pregătirea arderilor de tot, erau de piatră cioplită, lungi de un cot și jumătate și late de un cot și jumătate și înalte de un cot. Pe ele se puneau uneltele de junghiat, arderile de tot și jertfele celelalte.
  39. Pe margine, de jur împrejur mesele aveau un pervaz din ele, înalt de un lat de mână; iar deasupra meselor era acoperământul, ca să le apere de ploaie și de căldură.
  40. În curtea cea dinăuntru, în partea din afară a clădirilor porților, erau două camere pentru cântăreți: una pe latura clădirii porții dinspre miazănoapte, cu fața spre miazăzi, iar cealaltă pe latura clădirii porții celei de miazăzi, cu fața spre miazănoapte.
  41. Și mi-a zis bărbatul acela: Camera aceasta, cu fața spre miazăzi, este pentru preoți care veghează la paza templului;
  42. Iar camera cea cu fața spre miazănoapte este pentru preoții care fac slujba la altar; aceștia sunt fiii lui Țadoc, singurii dintre fiii lui Levi care se apropie de Domnul ca să-I slujească.
  43. Apoi a măsurat curtea și a găsit o sută de coți în lungime și o sută de coți în lățime; ea era în patru colțuri, iar în fața templului se ridica altarul.
  44. Apoi m-a dus în pridvorul templului, a măsurat stâlpi pridvorului și a găsit cinci coți de o parte și cinci coți de cealaltă parte, de la țâțânile ușilor până în pereți trei coți de o parte și trei coți de altă parte.
  45. Lungimea pridvorului era de unsprezece coți și lățimea de douăzeci de coți. La el suia o scară cu zece trepte. Și lângă stâlpi erau coloane: una de o parte și alta de altă parte a intrării.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro