1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 40

  1. În anul al douăzeci și cincilea după robirea noastră, la începutul anului, în ziua a zecea a lunii, la paisprezece ani după dărâmarea cetății Ierusalimului, tocmai în ziua aceea a fost mâna Domnului peste mine și m-a dus în țara lui Israel.
  2. Dar am fost dus acolo în niște vedenii dumnezeiești și am fost așezat pe un munte foarte înalt. Pe acest munte, pe partea lui de miazăzi, era un fel de ziduri de cetate.
  3. Am fost dus acolo și iată era un om, a cărui înfățișare era ca înfățișarea aramei strălucitoare, el avea în mână o sfoară de in și o prăjină de măsurat și stătea la poartă.
  4. Omul acela mi-a zis: "Fiul omului, privește cu ochii tăi, ascultă cu urechile tale ș ia aminte la toate câte am să-ți arăt, căci de aceea ai fost tu adus aici, ca să-ți arăt acestea. Să vestești casei lui Israel tot ce vei vedea".
  5. Iată, un zid înconjura templul pe dinafară de jur împrejur și în mâna omului aceluia era o prăjină de măsurat, lungă de șase coți, socotind cotul cât lungimea mâinii de la cot în jos, cu palmă cu tot. Omul acela a măsurat zidul și era gros de o prăjină și înalt tot de o prăjină.
  6. Apoi a mers la poarta cea cu fața spre răsărit, se urcă pe cele șapte trepte ale ei și găsi terasa ei lată de o prăjină și terasa cea dinăuntru lată tot de o prăjină.
  7. Fiecare din odăile laterale avea lungimea de o prăjină și lățimea tot de o prăjină, iar tinda dintre odăi era de cinci coți.
  8. Apoi a măsurat pridvorul porții dinăuntru, și era de o prăjină.
  9. Iar pridvorul celălalt a avut la măsurătoare opt coți și stâlpii câte doi coți. Acest pridvor era la poartă, înăuntru, spre templu.
  10. Odăi de pază la porțile dinspre răsărit erau trei de o parte și trei de cealaltă parte; tustrele aveau aceeași măsură și aceeași măsură aveau și stâlpii de o parte și de cealaltă.
  11. A măsurat apoi deschizătura porții și a găsit zece coți lățime și treisprezece coți lungime.
  12. Dinaintea odăilor de pază era o prispă de un cot și la cele de dincolo o prispă tot de un cot. Odăile de dincoace aveau șase coți și tot șase coți aveau și odăile de dincolo.
  13. Apoi a măsurat el fața porții, de la acoperișul unei camere până la acoperișul celeilalte, douăzeci și cinci de coți în lățime. Ușile camerelor erau față în față.
  14. La măsurarea pridvorului a măsurat douăzeci de coți; dinaintea pridvorului era o curte, în fața porții.
  15. De la fața de dinafară a porții până la fața ei dinăuntru erau cincizeci de coți.
  16. Odăile de pază aveau ferestre cu gratii; asemenea ferestre erau și printre stâlpi, spre poartă de jur împrejur. Iar pe stâlpi erau săpate ramuri de finic.
  17. Apoi m-a dus omul acela în curtea cea din afară șl iată acolo erau camere și împrejurul curții era făcut caldarâm de piatră. Pe acel caldarâm erau treizeci de camere.
  18. Caldarâmul acesta era pe laturile porții, e răspunzând lungimii lor. Acest caldarâm era mai jos.
  19. A măsurat apoi lățimea, de la poarta de jos până la marginea de afară a curții lăuntrice, o sută de coți.
  20. Apoi m-a dus spre miazănoapte și iată, era și acolo o poartă la curtea cea de la margine, care dădea spre miazănoapte și a măsurat clădirea porții cât e de lungă și de lată;
  21. Camerele de pe laturile ei și prispele ei, trei de o parte și trei de alta, stâlpii ei erau de măsura celor de la poarta cea dinspre răsărit; lungimea clădirii porții, cincizeci de coți și lățimea, douăzeci și cinci de coți.
  22. Ferestrele ei, prispele ei și palmierii ei erau ca și la poarta care dădea spre răsărit; la ea duc șapte trepte și înaintea ei are pridvor.
  23. Dinaintea ei, în curtea cea dinăuntru, este o poartă care dă spre miazănoapte, ca și cea care dă spre răsărit. Și a măsurat de la poarta curții de la margine până la poarta curții dinăuntru și a găsit o sută de coți.
  24. După aceea m-a dus spre miazăzi, unde era poarta de miazăzi; și a măsurat-o pe ea, stâlpii și pridvorul; și aveau aceeași măsură.
  25. Ferestrele camerelor și ale pridvorului erau la fel cu ferestrele clădirilor celorlalte două porți; lungimea era de cincizeci de coți și lățimea de douăzeci și cinci de coți.
  26. Scara dinaintea ei era cu șapte trepte și avea înaintea ei pridvor; și palmierii de podoabă erau unul pe un stâlp și altul pe alt stâlp de la intrare.
  27. Și în fala ei se afla poarta curții celei dinăuntru. A măsurat de la poarta de miazăzi până la poarta curții celei dinăuntru o sută de coți.
  28. Apoi m-a dus pe poarta de miazăzi în curtea cea dinăuntru; și a măsurat el poarta cea dinspre miazăzi și a găsit aceeași măsură.
  29. Camerele ei de pe laturi, stâlpii ei și pridvorul ei aveau aceeași măsură. Împrejur, la camere și la pridvor avea ferestre; lungimea era de cincizeci de coți și lățimea de douăzeci și cinci de coji.
  30. Împrejur avea coridor lung de douăzeci și cinci de coți și lat de cinci.
  31. Spre curtea cea de la margine, avea și pridvor; pe stâlpii ei erau palmieri săpați, iar scara dinaintea ei era cu opt trepte.
  32. Apoi m-a dus la poarta cea dinspre răsărit a curții celei dinăuntru și a măsurat-o și a găsit aceeași măsură.
  33. Camerele ei cele de pe laturi, stâlpii ei și pridvorul ei erau de aceeași măsură. Împrejur avea ferestre la camere și la pridvor. Lungimea ei era de cincizeci de coți și lățimea de douăzeci și cinci de coți.
  34. Pridvorul ei era spre curtea cea de la margine și avea palmieri săpați pe stâlpii ei de o parte și de alta a intrării; iar scara ei avea opt trepte.
  35. După aceea m-a dus la poarta cea dinspre miazănoapte și a măsurat-o și a găsit aceeași măsură.
  36. Ea avea camere pe de lături, stâlpi, pridvor și ferestre pe din afară; în lungime avea cincizeci de coli, iar în lățime douăzeci și cinci de coli.
  37. Pridvorul ei era spre curtea cea de la margine și palmieri avea și pe unul și pe altul din stâlpii de la intrare; iar scara ei avea opt trepte.
  38. Mai era o cameră care se deschidea spre pridvorul porții; acolo se spăla jertfa arderii de tot.
  39. Iar în pridvorul porții erau două mese de o parte a intrării și două mese de cealaltă parte, pe care se tăiau jertfele arderii de tot, jertfele pentru păcat și jertfele pentru vină.
  40. Pe latura din afară a pridvorului, spre răsărit, aproape de intrarea porții celei dinspre miazănoapte, se aflau două mese și pe cealaltă latură a pridvorului, spre apus, se aflau iar două mese.
  41. Așadar erau patru mese de o parte și patru mese de cealaltă parte; în total opt mese, pe care se tăiau jertfele.
  42. Patru mese, pentru pregătirea arderilor de tot, erau de piatră cioplită, lungi de un cot și jumătate și late de un cot și jumătate și înalte de un cot. Pe ele se puneau uneltele de junghiat, arderile de tot și jertfele celelalte.
  43. Pe margine, de jur împrejur mesele aveau un pervaz din ele, înalt de un lat de mână; iar deasupra meselor era acoperământul, ca să le apere de ploaie și de căldură.
  44. În curtea cea dinăuntru, în partea din afară a clădirilor porților, erau două camere pentru cântăreți: una pe latura clădirii porții dinspre miazănoapte, cu fața spre miazăzi, iar cealaltă pe latura clădirii porții celei de miazăzi, cu fața spre miazănoapte.
  45. Și mi-a zis bărbatul acela: Camera aceasta, cu fața spre miazăzi, este pentru preoți care veghează la paza templului;
  46. Iar camera cea cu fața spre miazănoapte este pentru preoții care fac slujba la altar; aceștia sunt fiii lui Țadoc, singurii dintre fiii lui Levi care se apropie de Domnul ca să-I slujească.
  47. Apoi a măsurat curtea și a găsit o sută de coți în lungime și o sută de coți în lățime; ea era în patru colțuri, iar în fața templului se ridica altarul.
  48. Apoi m-a dus în pridvorul templului, a măsurat stâlpi pridvorului și a găsit cinci coți de o parte și cinci coți de cealaltă parte, de la țâțânile ușilor până în pereți trei coți de o parte și trei coți de altă parte.
  49. Lungimea pridvorului era de unsprezece coți și lățimea de douăzeci de coți. La el suia o scară cu zece trepte. Și lângă stâlpi erau coloane: una de o parte și alta de altă parte a intrării.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro