1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 13

  1. Și am văzut o Fiară ridicându-se din mare, având zece coarne și șapte capete; pe coarne avea zece cununi împărătești, iar pe capete, nume de blasfemie.
  2. Fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului: labele ei erau ca ale ursului, iar gura ei era ca gura leului: Dragonul i-a dat puterea sa și tronul său și o mare autoritate.
  3. Unul dintre capetele sale era rănit ca de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Atunci, tot pământul cuprins de uimire [s-a dus] după Fiară.
  4. Și au început să se închine dragonului pentru că a dat autoritate Fiarei și să se închine și Fiarei, spunând: "Cine este asemenea Fiarei și cine poate să se lupte cu ea?"
  5. I s-a dat o gură ca să rostească [vorbe pline] de trufie și blasfemie și i s-a dat putere să lucreze timp de patruzeci și două de luni.
  6. Și-a deschis atunci gura cu blasfemii împotriva lui Dumnezeu și a început să profereze blasfemii împotriva numelui său și a cortului său, împotriva celor care locuiesc în ceruri.
  7. Și i s-a dat [putere] să poarte război împotriva sfinților și să-i învingă; i s-a dat autoritate asupra fiecărui trib, popor, limbă și națiune.
  8. I s-au închinat toți locuitorii de pe pământ al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții Mielului înjunghiat.
  9. Dacă cineva are urechi să audă.
  10. Cine trebuie să meargă la închisoare la închisoare să meargă; cine trebuie să moară de sabie de sabie va muri. În aceasta este statornicia și credința sfinților.
  11. Și am văzut o altă Fiară ridicându-se din pământ: avea două coarne ca de miel și vorbea ca dragonul.
  12. Ea folosește întreaga autoritate a Fiarei celei dintâi, în fața ei, și face ca tot pământul și toți locuitorii lui să se închine Fiarei dintâi căreia i se vindecase rana de moarte.
  13. Și face semne mari: face chiar să cadă foc din cer pe pământ în fața oamenilor.
  14. Și-i înșală pe locuitorii pământului prin semnele pe care i-a fost dat să le facă înaintea Fiarei, îndemnându-i să facă un chip al Fiarei care avea rana [produsă] de sabie și totuși trăia.
  15. Și i-a fost dat să dea un duh chipului Fiarei, așa încât și chipul Fiarei să vorbească și să facă în așa fel încât cei care nu se vor închina chipului Fiarei să fie uciși.
  16. Ea a făcut ca toți: mici și mari, bogați și săraci, liberi și sclavi, să pună semn pe mâna lor dreaptă sau pe frunte,
  17. astfel încât nimeni să nu poată vinde sau cumpăra decât dacă are semnul numelui Fiarei sau numărul numelui ei.
  18. În aceasta este înțelepciunea: cine are minte să calculeze numărul Fiarei, căci este un număr de om. Numărul ei este șase sute șaizeci și șase.

  Fiara din mare

  Capitolul 13

  1 Și am văzut o Fiară ridicându-se din mare a, având zece coarne și șapte capete; pe coarne avea zece cununi împărătești, iar pe capete, nume de blasfemie. 2 Fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului: labele ei erau ca ale ursului, iar gura ei era ca gura leului: Dragonul i-a dat puterea sa și tronul său și o mare autoritate. 3 Unul dintre capetele sale era rănit ca de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată b. Atunci, tot pământul cuprins de uimire [s-a dus] după Fiară. 4 Și au început să se închine dragonului pentru că a dat autoritate Fiarei și să se închine și Fiarei, spunând: "Cine este asemenea Fiarei și cine poate să se lupte cu ea?"
       5 I s-a dat o gură ca să rostească [vorbe pline] de trufie și blasfemie și i s-a dat putere să lucreze timp de patruzeci și două de luni. 6 Și-a deschis atunci gura cu blasfemii împotriva lui Dumnezeu și a început să profereze blasfemii împotriva numelui său și a cortului său, împotriva celor care locuiesc în ceruri. 7 Și i s-a dat [putere] să poarte război împotriva sfinților și să-i învingă; i s-a dat autoritate asupra fiecărui trib, popor, limbă și națiune. 8 I s-au închinat c toți locuitorii de pe pământ al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții Mielului înjunghiat.
  9    Dacă cineva are urechi să audă.
  10    Cine trebuie să meargă la închisoare d
      la închisoare să meargă;
      cine trebuie să moară de sabie
      de sabie va muri.
      În aceasta este statornicia și credința sfinților.

  Fiarele care se ridică din pământ

      11 Și am văzut o altă Fiară ridicându-se din pământ: avea două coarne ca de miel și vorbea ca dragonul e. 12 Ea folosește întreaga autoritate a Fiarei celei dintâi, în fața ei, și face ca tot pământul și toți locuitorii lui să se închine Fiarei dintâi căreia i se vindecase rana de moarte. 13 Și face semne mari: face chiar să cadă foc din cer pe pământ în fața oamenilor. 14 Și-i înșală pe locuitorii pământului prin semnele pe care i-a fost dat să le facă înaintea Fiarei, îndemnându-i să facă un chip al Fiarei care avea rana [produsă] de sabie și totuși trăia. 15 Și i-a fost dat să dea un duh chipului Fiarei, așa încât și chipul Fiarei să vorbească și să facă în așa fel încât cei care nu se vor închina chipului Fiarei să fie uciși. 16 Ea a făcut ca toți: mici și mari, bogați și săraci, liberi și sclavi, să pună semn pe mâna lor dreaptă sau pe frunte, 17 astfel încât nimeni să nu poată vinde sau cumpăra decât dacă are semnul numelui Fiarei sau numărul numelui ei. 18 În aceasta este înțelepciunea: cine are minte să calculeze f numărul Fiarei g, căci este un număr de om. Numărul ei este șase sute șaizeci și șase h.

   

  Note de subsol


  a Fiara stigmatizează creatura decăzută şi supusă puterii Satanei. Provenienţa ei din mare (abis) indică o putere de tip negativ, ostilă lui Dumnezeu, o acumulare de forţe de dominare, un pandemonism în cadrul organizaţiilor multinaţionale, ce dirijează conflictele după interesele "dragonului". Fiara este o reproducere fidelă a dragonului: acelaşi număr de capete, de coarne, de cununi împărăteşti cu aceeaşi semnificaţie (12,3), diferenţa constă în modul de a purta cununile: dragonul le poartă pe capete (inspiră programele de acţiune) pe când Fiara le poartă pe coarne, semnul puterii, executând programele (ascunzând capetele care le-au inspirat).
  b Sub multe aspecte, Fiara este o imagine răsturnată a Mielului Cristos, o falsitate ce induce lumea în eroare. Capul "înjunghiat", dar vindecat, este o parodiere a morţii şi învierii lui Cristos.
  c Substituind autoritatea divină cu cea a Fiarei, omul ajunge un ordonator al sistemului politic. Statul, puterea politică, impune un gen de cult idolatric, erijându-se în arbitru absolut, deasupra răului şi binelui, dictând o scară eronată a valorilor.
  d O variantă destul de atestată în manuscrise este: Dacă cineva duce pe altul la închisoare, va merge şi el la închisoare. Dacă cineva ucide pe altcineva cu sabia, trebuie să moară şi el de sabie. Probabil că se caută astfel o armonizare cu Mt 26,52. Din context reiese că venirea lui Cristos în lume nu a creat pentru credincioşi o siguranţă temporală. Persecuţia din partea autorităţii statului în slujba dragonului este o ocazie de mărturie a credinţei şi o înfrângere a prepotenţei statului demoniac.
  e După părerea exegeţilor, Fiara a doua reprezintă aparatul de propagandă a statului laicist. Orice putere politică demoniacă se menţine cu sprijinul unei ideologii şi a pseudoreligiei. Statul acaparează atât tronul, cât şi altarul, eliminând orice opoziţie, promiţând un paradis pământesc. Se propune mirajul eliberării de responsabilitatea morală, conştiinţa este adormită, se pierde simţul păcatului.
  f Grupul liturgic poate şi trebuie să identifice Fiara (lit.: să calculeze. Termenul grec indică un calcul precis, concret: pe pietricele) prezentată concret în orizontul lor istoric în societatea umană (număr de om).
  g Fiecare literă (consoană) din alfabetul ebraic are o valoare numerică. Există deja din perioada postexilică o tradiţie de a interpreta numele propriu prin suma valorilor numerice a literelor componente. În mod obişnuit, numărul 666 a fost interpretat ca un corespondent al lui Nero, a cărui atitudine ostilă faţă de creştini este legendară. Dar autorul, pentru a uşura codificarea de către comunitatea liturgică a numărului, oferă un model deja cunoscut. El vizează, de fapt, o persoană pe care orice comunitate de credinţă trebuie să o identifice printre contemporani.
  h Câteva manuscrise au: 616 sau 646.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro