1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 19

  1. După aceea, am auzit ca un glas puternic al unei mari mulțimi, care spune, în cer: "Aleluia! Mântuirea, gloria și puterea sunt ale Dumnezeului nostru
  2. căci judecățile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat-o pe desfrânata cea mare care, prin desfrânarea ei, a corupt pământul și a răzbunat sângele slujitorilor săi din mâinile ei".
  3. Și au zis a doua oară: "Aleluia! Și fumul ei se ridică în vecii vecilor".
  4. Atunci, cei douăzeci și patru de bătrâni și cele patru ființe s-au aruncat la pământ și l-au adorat pe Domnul care șade pe tron, spunând: "Amin. Aleluia!"
  5. Și a ieșit un glas de la tron, spunând: "Lăudați-l pe Dumnezeul nostru, toți slujitorii lui, și voi cei care vă temeți de el, mici și mari!"
  6. Și am auzit ceva ca glasul unei mulțimi numeroase, ca glasul unor ape multe și ca sunetul unui tunet puternic, spunând: "Aleluia! Pentru că și-a început domnia Domnul, Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic,
  7. să ne bucurăm și să ne veselim și să-l preamărim, pentru că a început nunta Mielului, iar Mireasa lui s-a pregătit.
  8. Și i s-a dat ei să se îmbrace cu in fin, strălucitor, imaculat. Căci inul fin sunt faptele drepte ale sfinților".
  9. Și mi-a zis: "Scrie: fericiți cei chemați la ospățul de nuntă al Mielului". Apoi mi-a zis: "Acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu".
  10. Atunci am căzut înaintea picioarelor lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: "Vezi, să nu faci asta! Sunt și eu un slujitor împreună cu tine și cu frații tăi care au mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu să i te închini". De fapt, mărturia lui Isus este duhul profeției.
  11. Atunci am văzut cerul deschis. Și, iată, un cal alb; cel care ședea pe el este numit "Credincios" și "Vrednic de crezare". El judecă și luptă cu dreptate.
  12. Ochii lui sunt ca flacăra focului, iar pe cap are multe cununi împărătești. El are un nume scris pe care nimeni nu-l cunoaște în afară de el.
  13. Este îmbrăcat cu haină înmuiată în sânge, iar numele lui este "Cuvântul lui Dumnezeu".
  14. Oștirile din cer, îmbrăcate cu in fin, alb, imaculat, îl urmează pe cai albi.
  15. Din gura lui iese o sabie ascuțită ca să lovească națiunile cu ea. El le va conduce cu un toiag de fier și va stoarce teascul vinului mâniei aprinse a lui Dumnezeu cel Atotputernic.
  16. Pe haină și pe coapsă el are scris un nume: "Regele regilor și Domnul domnilor".
  17. Apoi, am văzut un înger stând în picioare pe soare. El a strigat cu glas puternic, spunând tuturor păsărilor care zboară în partea cea mai înaltă a cerului: "Veniți! Adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu
  18. ca să mâncați cărnurile regilor și cărnurile comandanților de oști, cărnurile celor puternici, ale cailor și ale celor care îi călăresc, cărnurile tuturor celor liberi și ale sclavilor, ale celor mici și ale celor mari".
  19. Și am văzut Fiara, regii pământului și oștirile lor adunate ca să facă război împotriva Călărețului și oștirii lui.
  20. Dar Fiara a fost prinsă și împreună cu ea și pseudoprofetul care făcea în prezența ei semne prin care îi amăgea pe cei care primiseră semnul Fiarei și pe cei care se închinaseră chipului ei. Amândoi au fost aruncați de vii în lacul cu foc aprins cu pucioasă.
  21. Iar ceilalți au fost uciși de sabia Călărețului, cea care ieșea din gura lui și toate păsările s-au săturat din cărnurile lor.

  Imnul victoriei

  Capitolul 19

  1 După aceea, am auzit ca un glas puternic al unei mari mulțimi, care spune, în cer:
      "Aleluia! a
      Mântuirea, gloria și puterea sunt ale Dumnezeului nostru
  2    căci judecățile lui sunt adevărate și drepte.
      El a judecat-o pe desfrânata cea mare
      care, prin desfrânarea ei, a corupt pământul
      și a răzbunat sângele slujitorilor săi
      din mâinile ei" b.
  3 Și au zis a doua oară:
      "Aleluia!
      Și fumul ei se ridică în vecii vecilor".
  4 Atunci, cei douăzeci și patru de bătrâni și cele patru ființe s-au aruncat la pământ și l-au adorat pe Domnul care șade pe tron, spunând:
      "Amin. Aleluia!"

  Ospățul de nuntă al Mielului

      5 Și a ieșit un glas de la tron, spunând:
      "Lăudați-l pe Dumnezeul nostru,
      toți slujitorii lui,
      și voi cei care vă temeți de el,
      mici și mari!"
  6 Și am auzit ceva ca glasul unei mulțimi numeroase, ca glasul unor ape multe și ca sunetul unui tunet puternic, spunând:
      "Aleluia!
      Pentru că și-a început domnia
      Domnul, Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic,
  7    să ne bucurăm și să ne veselim
      și să-l preamărim,
      pentru că a început nunta Mielului,
      iar Mireasa lui s-a pregătit.
  8    Și i s-a dat ei să se îmbrace
      cu in fin, strălucitor, imaculat.
      Căci inul fin sunt faptele drepte ale sfinților".
       9 Și mi-a zis: "Scrie: fericiți cei chemați la ospățul de nuntă al Mielului". Apoi mi-a zis: "Acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu". 10 Atunci am căzut înaintea picioarelor lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: "Vezi, să nu faci asta! Sunt și eu un slujitor împreună cu tine și cu frații tăi care au mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu să i te închini". De fapt, mărturia lui Isus este duhul profeției.


  6. VENIREA LUI CRISTOS ȘI ÎMPLINIREA ISTORIEI

  Victoria lui Cristos

      11 Atunci am văzut cerul deschis. Și, iată, un cal alb; cel care ședea pe el este numit "Credincios" și "Vrednic de crezare". El judecă și luptă cu dreptate. 12 Ochii lui sunt ca flacăra focului, iar pe cap are multe cununi împărătești. El are un nume scris pe care nimeni nu-l cunoaște în afară de el. 13 Este îmbrăcat cu haină înmuiată în sânge, iar numele lui este "Cuvântul lui Dumnezeu". 14 Oștirile din cer, îmbrăcate cu in fin, alb, imaculat, îl urmează pe cai albi. 15 Din gura lui iese o sabie ascuțită ca să lovească națiunile cu ea. El le va conduce cu un toiag de fier și va stoarce teascul vinului mâniei aprinse a lui Dumnezeu cel Atotputernic. 16 Pe haină și pe coapsă el are scris un nume: "Regele regilor și Domnul domnilor".
       17 Apoi, am văzut un înger stând în picioare pe soare. El a strigat cu glas puternic, spunând tuturor păsărilor care zboară în partea cea mai înaltă a cerului: "Veniți! Adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu 18 ca să mâncați cărnurile regilor și cărnurile comandanților de oști, cărnurile celor puternici, ale cailor și ale celor care îi călăresc, cărnurile tuturor celor liberi și ale sclavilor, ale celor mici și ale celor mari".
       19 Și am văzut Fiara, regii pământului și oștirile lor adunate ca să facă război împotriva Călărețului și oștirii lui. 20 Dar Fiara a fost prinsă și împreună cu ea și pseudoprofetul care făcea în prezența ei semne prin care îi amăgea pe cei care primiseră semnul Fiarei și pe cei care se închinaseră chipului ei. Amândoi au fost aruncați de vii în lacul cu foc aprins cu pucioasă. 21 Iar ceilalți au fost uciși de sabia Călărețului, cea care ieșea din gura lui și toate păsările s-au săturat din cărnurile lor.

   

  Note de subsol


  a Este un cuvânt de origine ebraică, cu sensul: "Lăudaţi-l pe Dumnezeu". Este o aclamaţie liturgică specifică "psalmilor aleluiatici" (104-106; 110-112; 113-118; 134-135; 145-150 după LXX). În NT apare numai în acest capitol.
  b Sistemul Babilonului nu este doar ostil lui Dumnezeu şi lui Cristos, ci este violent şi intolerant faţă de slujitorii Domnului cărora le sustrage viaţa (sângele).
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro