1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 21

  1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, căci cerul dintâi și pământul dintâi au trecut, iar marea nu mai este.
  2. Și am mai văzut cetatea cea sfântă, Ierusalimul cel nou, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei.
  3. Atunci am auzit un glas puternic de la tron, spunând: "Iată cortul lui Dumnezeu împreună cu oamenii! El va locui împreună cu ei, iar ei vor fi poporul lui și el, Dumnezeu cu ei, va fi Dumnezeul lor.
  4. El va șterge orice lacrimă din ochii lor, iar moarte nu va mai fi. Nu va mai fi nici plâns, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut".
  5. Cel care șade pe tron a zis: "Iată, le fac pe toate noi" și spune: "Scrie că acestea sunt cuvinte adevărate și vrednice de crezare".
  6. Iar mie mi-a zis: "S-au împlinit. Eu sunt alfa și omega, începutul și sfârșitul. Celui care este însetat eu îi voi da în dar din izvorul apei vieții.
  7. Cel care învinge va moșteni acestea. Eu îi voi fi lui Dumnezeu, iar el îmi va fi fiu".
  8. Iar partea celor lași, necredincioși, nerușinați, criminali, desfrânați, vrăjitori, idolatri și a tuturor mincinoșilor este în lacul care arde cu foc și pucioasă și aceasta este moartea cea de-a doua.
  9. Și a venit unul dintre cei șapte îngeri care aveau cele șapte cupe pline cu cele șapte plăgi de pe urmă și a vorbit cu mine, spunându-mi: "Vino și-ți voi arăta Mireasa, soția Mielului".
  10. Și m-a luat în duh pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul care cobora din cer de la Dumnezeu.
  11. Ea avea gloria lui Dumnezeu. Splendoarea ei era ca a unei pietre de mare preț, ca a unei pietre de iaspis cristalin.
  12. Ea avea un zid mare și înalt, cu douăsprezece porți, iar deasupra porților erau doisprezece îngeri și numele înscrise, care sunt numele celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Israel:
  13. la răsărit, trei porți, la miazănoapte, trei porți, la miazăzi, trei porți și la apus, trei porți.
  14. Iar zidul cetății avea douăsprezece temelii și pe ele erau douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.
  15. Iar cel care vorbea cu mine avea ca măsură o trestie de aur ca să măsoare cetatea, porțile ei și zidul ei.
  16. Cetatea este așezată sub formă de pătrat: lungimea, lățimea și înălțimea sunt aceleași. El a măsurat cetatea cu trestia: [are] douăsprezece mii de stadii. Lungimea, lățimea și înălțimea sunt aceleași.
  17. Apoi a măsurat zidul ei: are o sută patruzeci și patru de coți, după măsura oamenilor, care este și a îngerului.
  18. Zidul ei este împodobit cu iaspis, iar cetatea era din aur curat asemenea cristalului curat.
  19. Temeliile zidului cetății sunt alcătuite în întregime din tot felul de pietre prețioase: prima temelie din iaspis, a doua din safir, a treia din calcedoniu, a patra din smarald,
  20. a cincea din sardonix, a șasea din cornalină, a șaptea din crisolit, a opta din beril, a noua din topaz, a zecea din crisopaz, a unsprezecea din iacint, a douăsprezecea din ametist.
  21. Cele douăsprezece porți erau douăsprezece mărgăritare, fiecare poartă era [făcută] dintr-un singur mărgăritar. Iar piața cetății era din aur curat, transparent ca cristalul.
  22. Nu am văzut într-însa nici un templu pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic este templul ei și Mielul.
  23. Cetatea nu are nevoie de soare și nici de lună ca s-o lumineze, căci gloria lui Dumnezeu o luminează iar făclia ei este Mielul.
  24. Națiunile vor umbla în lumina ei, iar regii pământului îi vor aduce splendoarea lor.
  25. Porțile ei nu se vor închide ziua pentru că acolo nu va mai fi noapte.
  26. Și vor aduce în ea mărirea și cinstea națiunilor.
  27. Nu va intra într-însa nimic impur, nici cel care săvârșește nelegiuirea și este mincinos, ci numai cei care sunt scriși în cartea vieții Mielului.

  Cerul nou și pământul nou

  Capitolul 21

  1 Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, căci cerul dintâi și pământul dintâi au trecut, iar marea nu mai este. 2 Și am mai văzut cetatea cea sfântă, Ierusalimul cel nou, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei a. 3 Atunci am auzit un glas puternic de la tron, spunând: "Iată cortul lui Dumnezeu împreună cu oamenii! El va locui împreună cu ei, iar ei vor fi poporul lui b și el, Dumnezeu cu ei, va fi Dumnezeul lor. 4 El va șterge orice lacrimă din ochii lor, iar moarte nu va mai fi. Nu va mai fi nici plâns, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi c au trecut".
       5 Cel care șade pe tron a zis: "Iată, le fac pe toate noi" și d spune: "Scrie că acestea sunt cuvinte adevărate și vrednice de crezare". 6 Iar mie mi-a zis: "S-au împlinit. Eu sunt alfa și omega, începutul și sfârșitul. Celui care este însetat eu îi voi da în dar din izvorul apei vieții. 7 Cel care învinge va moșteni acestea. Eu îi voi fi lui Dumnezeu, iar el îmi va fi fiu". 8 Iar partea celor lași, necredincioși, nerușinați, criminali, desfrânați, vrăjitori, idolatri și a tuturor mincinoșilor este în lacul care arde cu foc și pucioasă și aceasta este moartea cea de-a doua.

  Ierusalimul ceresc

      9 Și a venit unul dintre cei șapte îngeri care aveau cele șapte cupe pline cu cele șapte plăgi de pe urmă și a vorbit cu mine, spunându-mi: "Vino și-ți voi arăta Mireasa, soția Mielului". 10 Și m-a luat în duh pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul care cobora din cer de la Dumnezeu. 11 Ea avea gloria lui Dumnezeu. Splendoarea ei era ca a unei pietre de mare preț, ca a unei pietre de iaspis cristalin. 12 Ea avea un zid mare și înalt, cu douăsprezece porți, iar deasupra porților erau doisprezece îngeri și numele înscrise, care sunt numele celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Israel: 13 la răsărit, trei porți, la miazănoapte, trei porți, la miazăzi, trei porți și la apus, trei porți. 14 Iar zidul cetății avea douăsprezece temelii și pe ele erau douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.
       15 Iar cel care vorbea cu mine avea ca măsură o trestie e de aur ca să măsoare cetatea, porțile ei și zidul ei. 16 Cetatea este așezată sub formă de pătrat: lungimea, lățimea și înălțimea sunt aceleași. El a măsurat cetatea cu trestia: [are] douăsprezece mii de stadii. Lungimea, lățimea și înălțimea sunt aceleași. 17 Apoi a măsurat zidul ei: are o sută patruzeci și patru de coți f, după măsura oamenilor, care este și a îngerului. 18 Zidul ei este împodobit cu iaspis, iar cetatea era din aur curat asemenea cristalului curat. 19 Temeliile zidului cetății sunt alcătuite în întregime din tot felul de pietre prețioase: g prima temelie din iaspis, a doua din safir, a treia din calcedoniu, a patra din smarald, 20 a cincea din sardonix, a șasea din cornalină, a șaptea din crisolit, a opta din beril, a noua din topaz, a zecea din crisopaz, a unsprezecea din iacint, a douăsprezecea din ametist. 21 Cele douăsprezece porți erau douăsprezece mărgăritare, fiecare poartă era [făcută] dintr-un singur mărgăritar. Iar piața cetății era din aur curat, transparent ca cristalul h.
       22 Nu am văzut într-însa nici un templu pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic este templul ei și Mielul. 23 Cetatea nu are nevoie de soare și nici de lună ca s-o lumineze, căci gloria lui Dumnezeu o luminează iar făclia ei este Mielul. 24 Națiunile vor umbla în lumina ei, iar regii pământului îi vor aduce splendoarea lor. 25 Porțile ei nu se vor închide ziua pentru că acolo nu va mai fi noapte. 26 Și vor aduce în ea mărirea și cinstea națiunilor. 27 Nu va intra într-însa nimic impur, nici cel care săvârșește nelegiuirea și este mincinos, ci numai cei care sunt scriși în cartea vieții Mielului.

   

  Note de subsol


  a Folosind imaginea nupţială, autorul Apocalipsului descrie raportul de iubire dintre Cristos şi noul Ierusalim, adică Biserica sa. "Logodnica-mireasă" tinde să devină "soţie" şi această tendinţă se concretizează în pregătire. Grupul de credincioşi este invitat să-şi verifice situaţia prezentă, nivelul de iubire, capacitatea sa de comuniune, capacitatea sa de a rezista presiunii forţelor ostile Mirelui, angajarea sa în lupta pe care Mirele o duce împotriva răului. Termenul nymphe este referit aici la adunarea liturgică.
  b Cele mai vechi manuscrise au: popoarele lui, totuşi, din cauza sensului, majoritatea traducerilor preferă singularul. Există în manuscrise vechi variantele: şi el va fi cu ei Dumnezeul lor sau: şi el va fi cu ei.
  c În loc de: lucrurile dintâi, codicele Sinaiticus are: oile, dar este evidentă confuzia între prota (dintâi) şi probata (oi).
  d În unele manuscrise se adaugă: îmi.
  e După Ez 40,5 (ebr: qaneh; LXX: kalamos), trestia are o lungime de 6 coţi şi 6 palme, adică 3,65 m
  f Nu se poate reconstrui nici măcar imaginar dimensiunea şi forma noului Ierusalim (latura cubului ar măsura peste 2000 km, grosimea zidurilor ar fi de 62,36 m). Simbolul repetat sau înmulţit arată o insistenţă parcă niciodată satisfăcută a autorului asupra maximului perfecţiunii realizabile (forma cubică şi dimensiunile colosale ar spune că "Dumnezeu nu putea face mai mult!").
  g Iaspis - piatră semipreţioasă; poate avea diferite culori, aici este subînţeles verdele. Safirul - piatră preţioasă, varietate de corindon (oxid natural de aluminiu cu duritate apropiată de aceea a diamantului), de culoare albastră. Calcedoniu - piatră semipreţioasă; aici o varietate de roşu. Smaraldul - piatră preţioasă, varietate de corindon, de culoare verde. Sardonixul - piatră semipreţioasă, varietate de calcedoniu, cu dungi roşii sau maro. Cornalina - piatră semipreţioasă, varietate de calcedoniu, de un roşu închis străveziu. Crisolitul - piatră fină, varietate de peridot, de un verde-gălbui. Berilul - piatră semipreţioasă, varietate de calcedoniu, de culoare verde. Topazul - piatră preţioasă, varietate de corindon cristalizat în romb, de culoare galben-aurie. Crisopazul - piatră semipreţioasă, varietate de calcedoniu, de culoare verde (în antichitate, termenul indica piatra de topaz). Iacintul - piatră semipreţioasă, de un galben-roşiatic. Ametistul - piatră semipreţioasă, varietate de cuarţ, de culoare violetă.
  h Prin indicarea detaliată, autorul nu dă o semnificaţie simbolică deosebită tuturor acestor pietre preţioase, ci accentuează preţiozitatea (de doisprezece), care indică valoarea divină a cetăţii.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro