1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 8

  1. Iar când [Mielul] a deschis cel de-al șaptelea sigiliu, s-a făcut tăcere în cer, cam o jumătate de oră.
  2. Și i-am văzut pe cei șapte îngeri care stau în picioare înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe.
  3. A venit atunci un alt înger și a stat în picioare înaintea altarului. El avea un vas de aur pentru tămâiere și i s-a dat multă tămâie ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul cel de aur care este înaintea tronului.
  4. Și fumul de tămâie s-a înălțat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților.
  5. Apoi îngerul a luat vasul pentru tămâiere și l-a umplut cu foc de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și au urmat tunete, glasuri, fulgere și cutremur.
  6. Atunci, cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune.
  7. A sunat din trâmbiță primul și a venit grindină și foc amestecat cu sânge care au fost aruncate pe pământ și o treime din pământ a fost arsă; o treime din copaci a fost arsă și toată iarba verde a fost arsă.
  8. A sunat din trâmbiță al doilea înger și ceva ca un munte mare de foc arzând a fost aruncat în mare și a treia parte din mare s-a făcut sânge
  9. și o treime din creaturile care sunt în mare și care au viață au murit și o treime dintre corăbii au fost distruse.
  10. Apoi a sunat din trâmbiță al treilea înger. Și a căzut din cer o stea mare arzând ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor.
  11. Iar numele stelei se pronunță Absint și o treime din ape au devenit pelin și mulți oameni au murit din cauza apelor pentru că deveniseră amare.
  12. A sunat din trâmbiță și al patrulea înger și a fost lovită o treime din soare, o treime din lună și o treime din stele ca să se întunece o treime din ele, iar ziua să nu aibă lumină pentru o treime, la fel și noaptea.
  13. Și am văzut și am auzit un vultur zburând în partea cea mai înaltă a cerului și strigând cu glas puternic: "Vai, vai, vai de locuitorii de pe pământ din cauza sunetului trâmbiței celorlalți trei îngeri care sunt gata să sune".

  Deschiderea celui de-al șaptelea sigiliu

  Capitolul 8

  1 Iar când [Mielul] a deschis cel de-al șaptelea sigiliu, s-a făcut tăcere în cer a, cam o jumătate de oră. 2 Și i-am văzut pe cei șapte îngeri care stau în picioare înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe.
       3 A venit atunci un alt înger și a stat în picioare înaintea altarului. El avea un vas de aur pentru tămâiere b și i s-a dat multă tămâie ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul cel de aur care este înaintea tronului. 4 Și fumul de tămâie s-a înălțat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. 5 Apoi îngerul a luat vasul pentru tămâiere și l-a umplut cu foc de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și au urmat tunete, glasuri, fulgere și cutremur.


  2. CELE ȘAPTE TRÂMBIȚE

  Primele patru trâmbițe

      6 Atunci, cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune.
       7 A sunat din trâmbiță primul și a venit grindină și foc amestecat cu sânge c care au fost aruncate pe pământ și o treime din pământ a fost arsă; o treime din copaci a fost arsă și toată iarba verde a fost arsă.
       8 A sunat din trâmbiță al doilea înger și ceva ca un munte mare de foc arzând a fost aruncat în mare și a treia parte din mare s-a făcut sânge d 9 și o treime din creaturile care sunt în mare și care au viață au murit și o treime dintre corăbii au fost distruse.
       10 Apoi a sunat din trâmbiță al treilea înger. Și a căzut din cer o stea mare arzând ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. 11 Iar numele stelei se pronunță Absint e și o treime din ape au devenit pelin și mulți oameni au murit din cauza apelor pentru că deveniseră amare.
       12 A sunat din trâmbiță și al patrulea înger și a fost lovită o treime din soare, o treime din lună și o treime din stele ca să se întunece o treime din ele, iar ziua să nu aibă lumină pentru o treime, la fel și noaptea f.
       13 Și am văzut și am auzit un vultur g zburând în partea cea mai înaltă a cerului și strigând cu glas puternic: "Vai, vai, vai de locuitorii de pe pământ h din cauza sunetului trâmbiței celorlalți trei îngeri care sunt gata să sune".

   

  Note de subsol


  a Expresia este enigmatică şi s-ar putea interpreta ca "tăcerea sacră" care însoţeşte acţiunea liturgică, atenţia dată în ceruri rugăciunii sfinţilor. O altă interpretare ar putea fi: "Tăcerea lui Dumnezeu" în faţa răului din lume, suspendarea intervenţiei sale, are în vedere o cooperare a oamenilor (prin rugăciuni şi jertfe) la realizarea planului lui Dumnezeu asupra istoriei.
  b Vasul de tămâiere se asemăna cu cădelniţa folosită în liturgia creştină actuală, cu deosebirea că nu era suspendat cu lănţişoare, ci se ţinea pe altar. Se umplea cu cărbuni şi se puneau boabe de tămâie deasupra, fumul urcând spre ceruri.
  c Autorul, pornind de la plaga a şaptea împotriva Egiptului (Ex 9,24) şi inspirându-se din Il 3,3 şi Ez 38,22, adaugă o nuanţă nouă, focul amestecat cu sânge, pentru a da un dramatism mai mare intervenţiei lui Dumnezeu asupra vieţii oamenilor. Nu toată zona umană este lovită, ci doar o parte, o treime.
  d Preluând imaginea din Ex 7,20 a apei transformate în sânge, autorul foloseşte un context nou (focul, o treime din mare). Sângele, element vital, când este în afara corpului căruia îi aparţine, devine un element de moarte pentru vieţuitoarele din mare, ca şi pentru existenţa umană: sunt tulburate aspecte sociale deosebit de importante cum sunt mijloacele de transport (corăbii), schimburile comerciale şi mijloacele de comunicare.
  e Absint este numele unei plante asemănătoare cu pelinul de la noi care creşte în Palestina. Extractul, cu gust amar, nediluat, este toxic; diluat este folosit în medicină. În VT, absintul este pus în paralel cu "apele înveninate" (Ier 9,14; 23,15).
  f Imaginile folosite de autor nu trebuie înţelese în sens de catastrofe reale, aşa cum fac cei ce înţeleg în mod banal termenul "apocalips", "apocaliptică". În concepţia biblică, lumea nu numai că a fost creată de Dumnezeu, dar ea poartă un mesaj al lui Dumnezeu pentru om. Însă pentru o parte dintre oameni lumea creată devine un sistem de viaţă închis care duce la autoabsolutizare, nemaitolerând prezenţa altor sisteme de viaţă ca cel creştin, ci devine agresiv. O alterare violentă a ordinii cosmice este un avertisment urgent din partea Domnului care îşi manifestă prezenţa activă în istoria omului şi voinţa lui de schimbare pentru ca omul să iasă din sistemul său închis şi consumistic, rupt de transcendenţă. Faptul că nu întregul sistem este lovit, ci doar o parte, sugerează că sistemul, rupt de transcendent, înainte de prăbuşirea definitivă, va avea zguduituri menite să provoace convertirea. Creştinii, privind cu atenţie crizele sistemului contemporan, sunt încurajaţi să menţină şi să întărească adeziunea lor la sistemul lui Dumnezeu şi al lui Cristos. Ei înţeleg că sub acţiunea lui Dumnezeu care conduce istoria mântuirii prin Cristos înviat, sistemul opus lui Dumnezeu, în ciuda resurselor, ameninţărilor şi a aroganţei sale, este sortit prăbuşirii din interior.
  g În Apocalips, vulturul este văzut ca o energie ce provine din transcendent ("zboară în punctul cel mai înalt al firmamentului") şi este îndreptată spre poporul lui Dumnezeu, dându-i putere să învingă răul.
  h Expresia locuitorii de pe pământ indică o categorie de persoane care în Apocalips au, în general, un calificativ negativ; ei sunt cei care îi ucid pe martiri (6,10); se opun mărturiei Bisericii (11,10) etc.; ei sunt cei care îşi fixează casa pe pământ, îşi închid orizontul limitându-l la ceea ce este terestru, ajungând să aibă o mentalitate consumist-materialistă.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro