1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 3

  1. Iar îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: Așa spune cel care are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele: Cunosc faptele tale. Ai un nume că ești viu, dar tu ești mort.
  2. Fii vigilent! Întărește ce a mai rămas și este gata să moară, căci nu am găsit desăvârșite faptele tale înaintea Dumnezeului meu.
  3. Așadar, adu-ți aminte cum ai primit și ai ascultat [cuvântul]. Păstrează-l și convertește-te! Dacă nu vei sta de veghe, voi veni ca un hoț și nu vei ști la ce oră voi da peste tine.
  4. Ai însă în Sardes câteva persoane care nu și-au pătat hainele. Vor umbla cu mine în [haine] albe căci sunt vrednici.
  5. Cel care învinge va fi astfel îmbrăcat în haine albe; eu nu-i voi șterge numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui.
  6. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor.
  7. Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: Așa spune Cel Sfânt, cel vrednic de crezare, cel care are cheia lui David, care deschide și nimeni nu va închide, care închide și nimeni nu deschide:
  8. Cunosc faptele tale. Iată am lăsat înaintea ta o ușă deschisă și nimeni nu poate s-o închidă pentru că, deși ai o putere mică, ai ținut cuvântul meu și nu mi-ai renegat numele.
  9. Iată, ți-i dau pe unii din sinagoga Satanei, care se pretind iudei, și nu sunt, ci mint. Iată, îi voi face ca să vină, să se prosterneze la picioarele tale și vor recunoaște că eu te-am iubit.
  10. Pentru că ai păzit cuvântul meu cu statornicie și eu te voi păzi de ora încercării care trebuie să vină peste tot pământul ca să-i pună la încercare pe toți cei care locuiesc pe pământ.
  11. Eu vin curând. Păstrează ceea ce ai ca nimeni să nu-ți ia coroana.
  12. Pe cel care învinge îl voi pune ca o coloană în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, al noului Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul meu, și numele meu cel nou.
  13. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor.
  14. Iar îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: Așa spune cel care este Amin, martorul credincios și vrednic de crezare, începutul creației lui Dumnezeu:
  15. cunosc faptele tale că nu ești nici rece, nici cald. O, de ai fi sau rece, sau cald!
  16. Dar pentru că ești astfel, căldicel, nici cald, nici rece, te voi vărsa din gura mea.
  17. Pentru că spui: "Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu am nevoie de nimic", dar nu știi că tu ești nenorocitul, vrednic de milă, sărac, orb și gol.
  18. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur purificat în foc, ca să te îmbogățești; haine albe, ca să te îmbraci și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și alifie, ca să-ți ungi ochii și să vezi.
  19. Pe cei pe care îi iubesc, eu îi mustru și îi îndrept. Fii deci plin de zel și convertește-te!
  20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva ascultă glasul meu și-mi deschide ușa, voi intra la el și voi sta la masă cu el și el cu mine.
  21. Pe cel care învinge îl voi face să stea împreună cu mine pe tronul meu, așa cum și eu am învins și stau cu Tatăl meu pe tronul lui.
  22. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor.

  Către Biserica din Sardes

  Capitolul 3

  1 Iar îngerului Bisericii din Sardes a scrie-i:
      Așa spune cel care are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele: Cunosc faptele tale. Ai un nume b că ești viu, dar tu ești mort. 2 Fii vigilent! Întărește ce a mai rămas și este gata să moară, căci nu am găsit desăvârșite faptele tale înaintea Dumnezeului meu. 3 Așadar, adu-ți aminte cum ai primit și ai ascultat [cuvântul]. Păstrează-l și convertește-te! Dacă nu vei sta de veghe, voi veni ca un hoț și nu vei ști la ce oră voi da peste tine.
       4 Ai însă în Sardes câteva persoane care nu și-au pătat hainele. Vor umbla cu mine în [haine] albe căci sunt vrednici.
       5 Cel care învinge va fi astfel îmbrăcat în haine albe; eu nu-i voi șterge numele din cartea vieții c și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui.
       6 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor.

  Către Biserica din Filadelfia

      7 Îngerului Bisericii din Filadelfia d scrie-i:
      Așa spune Cel Sfânt, cel vrednic de crezare,
      cel care are cheia lui David e,
      care deschide și nimeni nu va închide,
      care închide și nimeni nu deschide:
  8 Cunosc faptele tale. Iată am lăsat înaintea ta o ușă deschisă și nimeni nu poate s-o închidă pentru că, deși ai o putere mică, ai ținut cuvântul meu și nu mi-ai renegat numele. 9 Iată, ți-i dau pe unii din sinagoga Satanei f, care se pretind iudei, și nu sunt, ci mint. Iată, îi voi face ca să vină, să se prosterneze la picioarele tale și vor recunoaște că eu te-am iubit. 10 Pentru că ai păzit cuvântul meu cu statornicie g și eu te voi păzi de ora încercării care trebuie să vină peste tot pământul ca să-i pună la încercare pe toți cei care locuiesc pe pământ. 11 Eu vin curând. Păstrează ceea ce ai ca nimeni să nu-ți ia coroana.
       12 Pe cel care învinge îl voi pune ca o coloană în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, al noului Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul meu, și numele meu cel nou.
       13 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor.

  Către Biserica din Laodiceea

      14 Iar îngerului Bisericii din Laodiceea h scrie-i:
      Așa spune cel care este Amin i, martorul credincios și vrednic de crezare, începutul creației lui Dumnezeu: 15 cunosc faptele tale că nu ești nici rece, nici cald. O, de ai fi sau rece, sau cald! 16 Dar pentru că ești astfel, căldicel, nici cald, nici rece, te voi vărsa din gura mea. 17 Pentru că spui: "Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu am nevoie de nimic", dar nu știi că tu ești nenorocitul, vrednic de milă, sărac, orb și gol. 18 Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur purificat în foc, ca să te îmbogățești; haine albe, ca să te îmbraci și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și alifie, ca să-ți ungi ochii și să vezi. 19 Pe cei pe care îi iubesc, eu îi mustru și îi îndrept j. Fii deci plin de zel și convertește-te! 20 Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva ascultă glasul meu și-mi deschide ușa, voi intra la el și voi sta la masă cu el și el cu mine.
       21 Pe cel care învinge îl voi face să stea împreună cu mine pe tronul meu k, așa cum și eu am învins și stau cu Tatăl meu pe tronul lui.
       22 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor.

   

  Note de subsol


  a Sardes, veche cetate în Asia Mică, fosta capitală a Lidiei, se afla la 75 km est de Smirna şi la 50 km sud-est de Tiatira. Distrusă în anul 17 d.C. de un cutremur, a fost complet reconstruită de Tiberiu. Săpăturile arheologice făcute în 1958 au scos la lumină ruinele templului Cibelei, un altar al lui Zeus, casa senatului, teatrul etc. Despre comunitatea creştină nu avem alte informaţii.
  b În Apocalips, ca în întreaga Biblie, în general, numele nu este o simplă etichetă externă, ci exprimă ceea ce o persoană este şi ce poate face. Orice creştin primeşte prin botez un nume care exprimă vitalitatea pe care a primit-o de la Cristos, ca şi capacitatea de a acţiona. Biserica din Sardes este deci lipsită de vitalitate, ajunsă aproape în condiţia de cadavru (eşti mort), dar nu în totalitate pentru că există totuşi o mişcare de revenire.
  c Expresia cartea vieţii aminteşte de lista popoarelor lui Dumnezeu din Ex 32,32 şi de registrul locuitorilor Ierusalimului din Is 4,3. În Apocalips, ea înseamnă "registrul locuitorilor cerului".
  d Filadelfia, în traducere "iubire frăţească", era un oraş important în ţinutul Lidiei, la 120 km est de Efes, 40 km sud-est de Smirna, într-o zonă foarte fertilă renumită pentru producţia şi exportul de vinuri, dar supusă deseori cutremurelor. După Constituţiile apostolice, sfântul Petru l-ar fi numit ca episcop pe Demetrios, căruia sfântul Ignaţiu din Antiohia îi adresează o scrisoare plină de aprecieri. Din cauza numărului mare de temple, oraşul mai era numit Mica Atenă. O dată cu venirea turcilor, oraşul îşi pierde importanţa. Azi se numeşte Alashehir.
  e Se face aici aluzie la Is 22,22 unde Eliachim, majordomul regelui Ezechia, este văzut ca un continuator al dinastiei davidice. Autorul Apocalipsului arată însă că deplina realizare a promisiunilor mesianice legate de dinastia lui David este opera lui Cristos, mesia şi rege.
  f Este o referinţă clară (ca şi în 2,9) la acei iudei care, neacceptându-l pe Cristos, nu mai sunt iudei autentici; sinagoga (adunarea) lor capătă de-a dreptul un caracter demoniac.
  g Lit.: cuvântul statorniciei mele.
  h Laodiceea - numele localităţii vine de la regina Laodice, soţia lui Antioh al II-lea, care a întemeiat oraşul pe la jumătatea sec. al III-lea î.C. Se afla la câţiva kilometri de Colose şi de Hierapolis, cam la 200 km est de Efes. Era renumită pentru industria textilă, centrele oftalmologice şi o intensă activitate bancară. Locuitorii erau foarte bogaţi: după cutremurul din 60 d.C. au refuzat ajutorul Romei pentru reconstruirea oraşului.
  i În contextul liturgic la care se referă autorul, Cristos-Amin concretizează şi condensează aspiraţiile comunităţii liturgice adresate lui Dumnezeu. Astfel, Cristos este confirmarea deplină a fidelităţii lui Dumnezeu faţă de Biserică şi, în acelaşi timp, răspunsul afirmativ al Bisericii dat lui Dumnezeu.
  j Lit.: educ. Biserica din Laodiceea, fiind obiectul acţiunii pedagogice a lui Cristos, după ce a fost judecată ("mustrată"), este educată prin intervenţiile lui Cristos, nespecificate, la care Biserica trebuie să se aştepte (încercări, crize etc.).
  k Lit.: îi voi da să stea pe tron. "A sta pe tron" nu este doar o poziţie corporală, ci presupune o demnitate regală (cine este lipsit de această demnitate nu se poate aşeza pe tron pentru că ar fi ori un uzurpator, ori un profanator). Creştinul care, colaborând cu Cristos, va ieşi învingător, va putea ocupa cu aceeaşi demnitate tronul lui Cristos.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro