1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 22

  1. Apoi mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din tronul lui Dumnezeu și al Mielului.
  2. În mijlocul pieței [cetății], de o parte și de alta a râului, crește pomul vieții, care aduce douăsprezece roade: în fiecare lună își dădea rodul său, iar frunzele copacului erau pentru vindecarea națiunilor.
  3. Și nu va mai fi nici un blestem. Tronul lui Dumnezeu și al Mielului va fi în [cetate] și servitorii săi îl vor adora.
  4. Ei vor vedea fața lui, iar numele său va fi pe frunțile lor.
  5. Nu va mai fi noapte acolo și nu vor mai avea nevoie nici de lumina candelei, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina, iar ei vor domni în vecii vecilor.
  6. Și mi-a zis: "Acestea sunt cuvinte adevărate și vrednice de crezare, iar Domnul Dumnezeul duhurilor profeților l-a trimis pe îngerul său ca să le arate slujitorilor săi ceea ce trebuie să se întâmple în curând.
  7. Și iată, eu vin curând! Fericit cel care păstrează cuvintele profeției cărții acesteia!"
  8. Iar eu, Ioan, sunt cel care am auzit și am văzut acestea. Când le-am auzit și le-am văzut, am căzut la picioarele îngerului care mi-a arătat acestea, ca să-l ador.
  9. Dar el mi-a zis: "Vezi să nu faci asta! Sunt și eu un slujitor împreună cu tine și cu frații tăi, cu profeții și cu cei care păstrează cuvintele cărții acesteia. Pe Dumnezeu să-l adori!"
  10. Apoi mi-a zis: "Nu sigila cuvintele profeției cărții acesteia pentru că timpul este aproape.
  11. Cine este nedrept să nedreptățească încă, cine este necurat să fie tot necurat, dar cine este drept să facă mai departe dreptatea, iar cine este sfânt să fie tot sfânt".
  12. "Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după ceea ce a făcut.
  13. Eu sunt alfa și omega, cel dintâi și cel din urmă, începutul și sfârșitul.
  14. Fericiți cei care își spală hainele ca să aibă în viitor putere asupra pomului vieții și să poată intra prin porți în cetate.
  15. Afară câinii, vrăjitorii, desfrânații, criminalii, idolatrii și oricine iubește și practică minciuna.
  16. Eu, Isus, l-am trimis pe îngerul meu ca să mărturisească acestea înaintea voastră și înaintea Bisericilor. Eu sunt rădăcina, descendența lui David, steaua cea care strălucește, aceea de dimineață".
  17. Și Duhul și Mireasa spun: "Vino!" Iar cel care aude să spună "Vino!" și cel căruia îi este sete, cel care vrea să primească apa vieții în dar, să vină!
  18. Eu dau mărturie înaintea oricui ascultă cuvintele profeției cărții acesteia: dacă va adăuga cineva ceva la ele, va trimite Dumnezeu peste el plăgile scrise în cartea aceasta,
  19. iar dacă cineva scoate [ceva] din cuvintele cărții profeției acesteia, Dumnezeu va îndepărta partea lui de la pomul vieții și de la cetatea cea sfântă și de la cele scrise în cartea aceasta.
  20. Cel care dă mărturie spune acestea: "Da, voi veni curând!" "Amin. Vino, Doamne Isuse".
  21. Harul Domnului Isus [să fie] cu toți.

  Capitolul 22

  1 Apoi mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din tronul lui Dumnezeu și al Mielului. 2 În mijlocul pieței [cetății] a, de o parte și de alta a râului, crește pomul vieții, care aduce douăsprezece roade: b în fiecare lună își dădea rodul său, iar frunzele copacului erau pentru vindecarea națiunilor.
       3 Și nu va mai fi nici un blestem. Tronul lui Dumnezeu și al Mielului va fi în [cetate] și servitorii săi îl vor adora. 4 Ei vor vedea fața lui, iar numele său va fi pe frunțile lor. 5 Nu va mai fi noapte acolo și nu vor mai avea nevoie nici de lumina candelei, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina, iar ei vor domni în vecii vecilor.

  EPILOG
  Venirea lui Cristos

      6 Și mi-a zis: "Acestea sunt cuvinte adevărate și vrednice de crezare, iar Domnul Dumnezeul duhurilor profeților l-a trimis pe îngerul său ca să le arate slujitorilor săi ceea ce trebuie să se întâmple în curând. 7 Și iată, eu vin curând! Fericit cel care păstrează cuvintele profeției cărții acesteia!"
       8 Iar eu, Ioan, sunt cel care am auzit și am văzut acestea. Când le-am auzit și le-am văzut, am căzut la picioarele îngerului care mi-a arătat acestea, ca să-l ador. 9 Dar el mi-a zis: "Vezi să nu faci asta! Sunt și eu un slujitor împreună cu tine și cu frații tăi, cu profeții și cu cei care păstrează cuvintele cărții acesteia. Pe Dumnezeu să-l adori!"
       10 Apoi mi-a zis: "Nu sigila cuvintele profeției cărții acesteia pentru că timpul este aproape. 11 Cine este nedrept să nedreptățească încă, cine este necurat să fie tot necurat, dar cine este drept să facă mai departe dreptatea, iar cine este sfânt să fie tot sfânt".
       12 "Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după ceea ce a făcut. 13 Eu sunt alfa și omega, cel dintâi și cel din urmă, începutul și sfârșitul.
       14 Fericiți cei care își spală hainele ca să aibă în viitor putere asupra pomului vieții și să poată intra prin porți în cetate. 15 Afară câinii, vrăjitorii, desfrânații, criminalii, idolatrii și oricine iubește și practică minciuna.
       16 Eu, Isus, l-am trimis pe îngerul meu ca să mărturisească acestea înaintea voastră și înaintea Bisericilor. Eu sunt rădăcina, descendența lui David, steaua cea care strălucește, aceea de dimineață".
       17 Și Duhul și Mireasa spun: "Vino!" Iar cel care aude să spună "Vino!" și cel căruia îi este sete, cel care vrea să primească apa vieții în dar, să vină!
       18 Eu dau mărturie înaintea oricui ascultă cuvintele profeției cărții acesteia: dacă va adăuga cineva ceva la ele, va trimite Dumnezeu peste el plăgile scrise în cartea aceasta, 19 iar dacă cineva scoate [ceva] din cuvintele cărții profeției acesteia, Dumnezeu va îndepărta partea lui de la pomul vieții și de la cetatea cea sfântă și de la cele scrise în cartea aceasta.
       20 Cel care dă mărturie spune acestea: "Da, voi veni curând!"
      "Amin. Vino, Doamne Isuse".
       21 Harul Domnului Isus [să fie] cu toți c.

   

  Note de subsol


  a În unele traduceri moderne, fraza este împărţită diferit: se consideră că "în mijlocul pieţei cetăţii" face parte din fraza anterioară pentru motivul că această expresie nu este introdusă prin "şi".
  b Unele traduceri înţeleg numărul doisprezece ca referitor la douăsprezece feluri diferite de fructe.
  c În unele manuscrise, versetul lipseşte complet, în altele apar diferite adaosuri, ori modificări.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro