1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 18

  1. După acestea, am văzut un alt înger care cobora din cer și avea o mare putere, iar pământul s-a luminat de gloria lui.
  2. El a strigat cu glas puternic, spunând: "A căzut, a căzut Babilonul cel mare și a devenit o locuință a diavolilor, închisoare a oricărui duh necurat, închisoare a oricărei păsări necurate, închisoare a oricărui animal necurat și urât.
  3. Pentru că din vinul furiei desfrânării sale s-au îmbătat toate neamurile și regii pământului s-au desfrânat cu ea, iar negustorii pământului s-au îmbogățit prin puterea senzualității sale".
  4. Apoi am auzit un alt glas din cer spunând: "Ieșiți dintr-însa, voi poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu trebuiască să primiți [o parte] din plăgile ei.
  5. Pentru că păcatele ei au ajuns până la cer, iar Dumnezeu și-a amintit de nelegiuirile ei.
  6. Răsplătiți-o cum v-a răsplătit ea și dați-i de două ori îndoit, după faptele ei. În potirul în care v-a turnat, turnați-i îndoit.
  7. Pe cât s-a preamărit pe sine și s-a desfrânat, pe atât dați-i chin și jale. Căci spune și inima sa: «Stau ca o regină și văduvă nu sunt și jale nu voi mai vedea».
  8. Pentru aceasta, într-o singură zi, vor veni plăgile peste ea: moarte, jale și foamete și va fi mistuită de foc pentru că puternic este Domnul Dumnezeu care a judecat-o".
  9. Iar regii pământului, care s-au desfrânat și s-au desfătat cu ea, vor plânge și-și vor bate pieptul când vor vedea fumul arderii ei,
  10. vor sta deoparte de frică din cauza chinurilor ei și vor zice: "Vai! Vai! Tu, cetatea cea mare, Babilon, cetatea cea puternică! Într-un singur ceas a venit peste tine judecata!"
  11. Iar negustorii pământului vor plânge și vor jeli din cauza ei pentru că nimeni nu le va mai cumpăra marfa,
  12. marfa de aur și de argint, de pietre prețioase și de mărgăritare; de in fin și de mătase și de țesături roșii; de lemn parfumat și de obiecte de fildeș; obiecte din lemn prețios, de bronz, de fier și de marmură;
  13. scorțișoară și mirodenii, tămâie, miresme și smirnă; vin și untdelemn; făină și cereale, vite și oi, cai și căruțe; sclavi și suflete de oameni.
  14. Roadele pe care le-a dorit sufletul tău s-au dus de la tine. Orice lux și strălucire a pierit de la tine și niciodată nu se vor mai găsi.
  15. Negustorii acestor lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ei, stau departe de frică din cauza chinului ei, plâng și jelesc,
  16. spunând: "Vai! Vai! Tu, cetatea cea mare care te îmbrăcai în in fin în purpură și haine roșii, care te împodobeai cu aur cu pietre prețioase și mărgăritare,
  17. într-un singur ceas s-au pierdut toate aceste bogății!" Toți cârmacii și toți care navighează, marinarii și toți care lucrează pe mare stăteau departe
  18. și, văzând fumul arderii ei, strigau astfel: "Care [cetate] era asemenea cetății celei mari?"
  19. Își puneau praf pe cap și strigau plângând și jelind: "Vai! Vai! Cetatea cea mare din abundența căreia s-au îmbogățit toți cei care au corăbii pe mare, într-un singur ceas a devenit un pustiu.
  20. Bucură-te, cerule, din cauza ei și voi, sfinților, apostolilor și profeților, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate, judecând-o!"
  21. Atunci, un înger puternic a ridicat o piatră cât o piatră de moară mare și a aruncat-o în mare zicând: "Cu aceeași forță va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit.
  22. Și glasul cântăreților din harpă și al muzicanților, al flautiștilor și trompetiștilor nu se va mai auzi în tine niciodată. Și nici un meșteșugar de nici o meserie nu se va mai găsi în tine, iar huruitul morii nu se va mai auzi în tine.
  23. Lumina candelei nu va mai licări în tine. Glasul mirelui și al miresei nu se va mai auzi niciodată în tine pentru că negustorii tăi erau puternicii pământului, pentru că, prin farmecele tale, au fost ademenite toate națiunile.
  24. Pentru că în tine a fost găsit sângele profeților și al sfinților și al tuturor celor care au fost înjunghiați pe pământ".

  Căderea Babilonului

  Capitolul 18

  1 După acestea, am văzut un alt înger care cobora din cer și avea o mare putere, iar pământul s-a luminat de gloria lui. 2 El a strigat cu glas puternic, spunând:
      "A căzut, a căzut Babilonul cel mare
      și a devenit o locuință a diavolilor,
      închisoare a oricărui duh necurat,
      închisoare a oricărei păsări necurate,
      închisoare a oricărui animal necurat și urât.
  3    Pentru că din vinul a furiei desfrânării sale
      s-au îmbătat b toate neamurile
      și regii pământului s-au desfrânat c cu ea,
      iar negustorii pământului
      s-au îmbogățit
      prin puterea senzualității sale".
  4    Apoi am auzit un alt glas din cer spunând:
      "Ieșiți dintr-însa, voi poporul meu,
      ca să nu fiți părtași la păcatele ei
      și să nu trebuiască să primiți
      [o parte] din plăgile ei.
  5    Pentru că păcatele ei au ajuns până la cer,
      iar Dumnezeu și-a amintit de nelegiuirile ei.
  6    Răsplătiți-o cum v-a răsplătit ea
      și dați-i de două ori îndoit, după faptele ei.
      În potirul în care v-a turnat,
      turnați-i îndoit.
  7    Pe cât s-a preamărit pe sine și s-a desfrânat,
      pe atât dați-i chin și jale.
      Căci spune și inima sa:
      «Stau ca o regină d
      și văduvă nu sunt
      și jale nu voi mai vedea».
  8    Pentru aceasta, într-o singură zi, vor veni plăgile peste ea:
      moarte, jale și foamete
      și va fi mistuită de foc
      pentru că puternic este Domnul Dumnezeu e care a judecat-o".
       9 Iar regii pământului, care s-au desfrânat și s-au desfătat cu ea, vor plânge și-și vor bate pieptul când vor vedea fumul arderii ei, 10 vor sta deoparte de frică din cauza chinurilor ei și vor zice:
      "Vai! Vai! Tu, cetatea cea mare,
      Babilon, cetatea cea puternică!
      Într-un singur ceas a venit peste tine judecata!"
       11 Iar negustorii f pământului vor plânge și vor jeli din cauza ei pentru că nimeni nu le va mai cumpăra marfa, 12 marfa de aur și de argint, de pietre prețioase și de mărgăritare; de in fin și de mătase și de țesături roșii; de lemn parfumat și de obiecte de fildeș; obiecte din lemn prețios, de bronz, de fier și de marmură; 13 scorțișoară și mirodenii, tămâie, miresme și smirnă; vin și untdelemn; făină și cereale, vite și oi, cai și căruțe; sclavi și suflete de oameni.
  14    Roadele pe care le-a dorit sufletul tău
      s-au dus de la tine.
      Orice lux și strălucire
      a pierit de la tine
      și niciodată nu se vor mai găsi.
  15 Negustorii acestor lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ei, stau departe de frică din cauza chinului ei, plâng și jelesc, 16 spunând:
      "Vai! Vai! Tu, cetatea cea mare
      care te îmbrăcai în in fin
      în purpură și haine roșii,
      care te împodobeai cu aur
      cu pietre prețioase și mărgăritare,
  17    într-un singur ceas s-au pierdut toate aceste bogății!"
      Toți cârmacii și toți care navighează, marinarii și toți care lucrează pe mare stăteau departe 18 și, văzând fumul arderii ei, strigau astfel: "Care [cetate] era asemenea cetății celei mari?" 19 Își puneau praf pe cap și strigau plângând și jelind:
      "Vai! Vai! Cetatea cea mare
      din abundența căreia s-au îmbogățit
      toți cei care au corăbii pe mare,
      într-un singur ceas a devenit un pustiu.
  20    Bucură-te, cerule, din cauza ei
      și voi, sfinților, apostolilor și profeților,
      pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate,
      judecând-o!"
       21 Atunci, un înger puternic a ridicat o piatră cât o piatră de moară mare și a aruncat-o în mare zicând:
      "Cu aceeași forță va fi aruncat
      Babilonul, cetatea cea mare,
      și nu va mai fi găsit.
  22    Și glasul cântăreților din harpă și al muzicanților,
      al flautiștilor și trompetiștilor
      nu se va mai auzi în tine niciodată.
      Și nici un meșteșugar de nici o meserie
      nu se va mai găsi în tine,
      iar huruitul morii
      nu se va mai auzi în tine.
  23    Lumina candelei
      nu va mai licări în tine.
      Glasul mirelui și al miresei
      nu se va mai auzi niciodată în tine
      pentru că negustorii tăi
      erau puternicii pământului,
      pentru că, prin farmecele tale,
      au fost ademenite toate națiunile.
  24    Pentru că în tine a fost găsit sângele profeților
      și al sfinților
      și al tuturor celor care au fost înjunghiați
      pe pământ".

   

  Note de subsol


  a În mai multe manuscrise importante lipseşte: vinul. Unele manuscrise au: să se îmbete, în câteva: s-a îmbătat, iar în trei manuscrise apare: au căzut. În greacă, Babilon este feminin.
  b Păcatele Babilonului nu constau într-o filozofie, ci sunt un sistem de viaţă închisă, bazată pe un contact pasional cu realităţile lumii prezente. Acest contact creează asupra oamenilor o fascinaţie care-i îmbată asemenea vinului, ducându-i la o totală lipsă de autocontrol.
  c Bogăţia şi siguranţa de care se bucură Babilonul nu sunt realizate numai de cetate, ci participă (se desfrânează) regii (centre de putere negativă organizate şi violente) şi negustorii (agenţi activi care au rolul de a propaga şi dezvolta sistemul consumist, direct interesaţi în menţinerea acestui sistem).
  d Verbul grec kathemai înseamnă a şedea, iar aici apare ca o propoziţie antitetică cu "cel care şade pe tron". Cetatea Babilonului se crede unică şi tinde să acapareze locul lui Dumnezeu. Siguranţa autorităţii şi a bunăstării ei constă în încrederea că puterea şi comerţul nu vor da faliment.
  e Câteva manuscrise adaugă: atotputernic.
  f Negustorii au în Apocalips o conotaţie morală negativă: ei fac trafic cu mărfuri de lux, organizează, cu colaborarea statului ateu, distracţii arbitrare, şi, din pofta de câştig, ajung să vândă sclavi şi suflete de oameni (lit.: trupuri şi suflete de oameni).
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro