1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 7

  1. După aceea, am văzut patru îngeri stând în picioare la cele patru unghiuri ale pământului. Ei țineau în frâu cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle nici un vânt nici peste pământ, nici pe mare și nici peste vreun copac.
  2. Și am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui și având sigiliul Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri cărora le fusese dat să dăuneze pământului și mării,
  3. spunând: "Nu dăunați pământului, nici mării și nici copacilor până când nu vom pune sigiliul pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru".
  4. Și am auzit numărul celor care au fost însemnați cu sigiliul: o sută patruzeci și patru de mii de însemnați, din toate triburile fiilor lui Israel:
  5. din tribul lui Iuda, douăsprezece mii de însemnați; din tribul lui Ruben, douăsprezece mii; din tribul lui Gad, douăsprezece mii;
  6. din tribul lui Așer, douăsprezece mii; din tribul lui Neftali, douăsprezece mii; din tribul lui Manase, douăsprezece mii;
  7. din tribul lui Simeon, douăsprezece mii; din tribul lui Levi, douăsprezece mii; din tribul lui Isahar, douăsprezece mii;
  8. din tribul lui Zabulon, douăsprezece mii; din tribul lui Iosif, douăsprezece mii; din tribul lui Beniamin, douăsprezece mii de însemnați.
  9. După acestea, am văzut, și iată, o mulțime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate națiunile, triburile, popoarele și limbile. Ei stăteau în picioare în fața tronului și în fața Mielului, îmbrăcați cu haine albe și cu ramuri de palmier în mâini.
  10. Ei strigau cu glas puternic: "Mântuirea este de la Dumnezeul nostru, cel care șade pe tron, și de la Miel!"
  11. Și toți îngerii stăteau în picioare în jurul tronului, al bătrânilor și al celor patru ființe, cădeau cu fața la pământ înaintea tronului și-l adorau pe Dumnezeu
  12. și spuneau: "Amin! Binecuvântarea, gloria, înțelepciunea, mulțumirea, cinstea, puterea și tăria [să fie] Dumnezeului nostru în vecii vecilor! Amin!"
  13. Unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: "Cine sunt și de unde vin aceștia care sunt îmbrăcați cu haine albe?"
  14. I-am zis: "Domnul meu, tu știi". Iar el mi-a spus: "Aceștia sunt cei care vin din încercarea cea mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului.
  15. De aceea stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu și îl slujesc ziua și noaptea în templul său, iar cel care stă pe tron îi va adăposti în cortul său
  16. nu le va mai fi foame și nici nu le va mai fi sete, nu-i va mai arde soarele și nici arșița.
  17. Căci Mielul din mijlocul tronului va fi păstorul lor și-i va conduce la izvoarele apelor vieții, iar Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor".

  Slujitorii lui Dumnezeu primesc sigiliul

  Capitolul 7

  1 După aceea, am văzut patru îngeri stând în picioare la cele patru unghiuri ale pământului. Ei țineau în frâu cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle nici un vânt nici peste pământ, nici pe mare și nici peste vreun copac. 2 Și am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui și având sigiliul Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri cărora le fusese dat să dăuneze pământului și mării, 3 spunând: "Nu dăunați pământului, nici mării și nici copacilor până când nu vom pune sigiliul pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru". 4 Și am auzit numărul celor care au fost însemnați cu sigiliul: o sută patruzeci și patru de mii a de însemnați, din toate triburile fiilor lui Israel:
  5 din tribul lui Iuda, douăsprezece mii de însemnați;
  din tribul lui Ruben, douăsprezece mii;
  din tribul lui Gad, douăsprezece mii;
  6 din tribul lui Așer, douăsprezece mii;
  din tribul lui Neftali, douăsprezece mii;
  din tribul lui Manase, douăsprezece mii;
  7 din tribul lui Simeon, douăsprezece mii;
  din tribul lui Levi, douăsprezece mii;
  din tribul lui Isahar, douăsprezece mii;
  8 din tribul lui Zabulon, douăsprezece mii;
  din tribul lui Iosif, douăsprezece mii;
  din tribul lui Beniamin, douăsprezece mii de însemnați.

  Mulțimea celor din ceruri

      9 După acestea, am văzut, și iată, o mulțime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate națiunile, triburile, popoarele și limbile. Ei stăteau în picioare în fața tronului și în fața Mielului, îmbrăcați cu haine albe și cu ramuri de palmier în mâini. 10 Ei strigau cu glas puternic:
  "Mântuirea este de la Dumnezeul nostru,
  cel care șade pe tron,
  și de la Miel!"
  11 Și toți îngerii stăteau în picioare în jurul tronului, al bătrânilor și al celor patru ființe, cădeau cu fața la pământ înaintea tronului și-l adorau pe Dumnezeu 12 și spuneau:
      "Amin!
      Binecuvântarea, gloria, înțelepciunea,
      mulțumirea, cinstea, puterea și tăria
      [să fie] Dumnezeului nostru
      în vecii vecilor! Amin!"
       13 Unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: "Cine sunt și de unde vin aceștia care sunt îmbrăcați cu haine albe?" 14 I-am zis: "Domnul meu, tu știi". Iar el mi-a spus: "Aceștia sunt cei care vin din încercarea cea mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului.
  15    De aceea stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu
      și îl slujesc ziua și noaptea
      în templul său,
      iar cel care stă pe tron
      îi va adăposti în cortul său
  16    nu le va mai fi foame și nici nu le va mai fi sete,
      nu-i va mai arde soarele
      și nici arșița.
  17    Căci Mielul din mijlocul tronului
      va fi păstorul lor
      și-i va conduce la izvoarele apelor vieții,
      iar Dumnezeu va șterge orice lacrimă
      din ochii lor".

   

  Note de subsol


  a Numărul este simbolic obţinut din înmulţirea 12 ? 12 ? 1.000. Ar fi o înmulţire ideală între cele douăsprezece triburi ale lui Israel şi cei doisprezece apostoli ai Mielului: VT şi NT s-ar întrepătrunde în aşa fel încât ar rezulta un unic popor al lui Dumnezeu. Numărul 1.000 reprezintă totalitatea proprie nivelului lui Dumnezeu şi acţiunii lui Cristos.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro