1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 17

  1. Și a venit unul dintre cei șapte îngeri care aveau cele șapte cupe și a vorbit cu mine, spunându-mi: "Vino, îți voi arăta judecata desfrânatei celei mari care stă pe ape multe,
  2. cu care s-au desfrânat regii pământului, iar locuitorii de pe pământ s-au îmbătat cu vinul desfrânării ei".
  3. Și m-a dus în duh într-un pustiu. Am văzut acolo o femeie așezată pe o Fiară de un roșu aprins, acoperită cu nume de blasfemie, având șapte capete și zece coarne.
  4. Iar femeia era îmbrăcată în purpură și în roșu aprins, împodobită cu aur, cu pietre prețioase și mărgăritare. Avea în mână un potir de aur plin cu ororile și necurățiile desfrânării sale.
  5. Pe frunte avea scris un nume misterios: "Babilonul cel mare, mama desfrânatelor și nelegiuirilor pământului".
  6. Și am văzut femeia îmbătată de sângele sfinților și de sângele martirilor lui Isus. Și mult m-am mirat când am văzut-o.
  7. Dar îngerul mi-a zis: "De ce te miri? Îți voi spune misterul femeii și al Fiarei care o poartă, care are șapte capete și zece coarne.
  8. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Se vor ridica din abis ca să meargă spre pieire. Iar locuitorii pământului, al căror nume nu a fost scris în cartea vieții de la întemeierea lumii, vor fi cuprinși de uimire văzând Fiara care era și nu mai este, dar va veni din nou.
  9. Aici trebuie o minte care să aibă înțelepciune! Cele șapte capete sunt șapte munți pe care era așezată femeia. Mai sunt și șapte regi.
  10. Cinci au căzut, unul este, celălalt încă nu a venit, iar când va veni trebuie să rămână puțin.
  11. Fiara care era și care nu mai este, este chiar ca al optulea [rege]. El este dintre cei șapte și merge spre pieire,
  12. iar cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece regi care n-au primit încă regatul, însă vor primi autoritatea regească pentru o oră împreună cu Fiara.
  13. Aceștia au un singur gând: să dea puterea și autoritatea lor Fiarei.
  14. Ei vor duce război împotriva Mielului, dar Mielul îi va învinge pentru că este Domnul domnilor și Regele regilor și cei care sunt împreună cu el sunt aleși, chemați și credincioși".
  15. Apoi mi-a zis: "Apele pe care le-ai văzut și pe care stă desfrânata sunt popoare și mulțimi, națiuni și limbi.
  16. Cele zece coarne pe care le-ai văzut și Fiara o vor urî deopotrivă, o vor jefui și o vor lăsa goală, vor devora carnea ei și o vor arde în foc,
  17. pentru că Dumnezeu le-a pus în inimă să-i îndeplinească planul și, făcând același plan, să dea autoritatea lor Fiarei până când vor fi împlinite cuvintele lui Dumnezeu.
  18. Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are autoritate peste regii pământului".

  5. JUDECAREA ȘI CONDAMNAREA BABILONULUI

  Renumita cetate păcătoasă

  Capitolul 17

  1 Și a venit unul dintre cei șapte îngeri care aveau cele șapte cupe și a vorbit cu mine, spunându-mi: "Vino, îți voi arăta judecata desfrânatei celei mari a care stă pe ape multe, 2 cu care s-au desfrânat regii pământului, iar locuitorii de pe pământ s-au îmbătat cu vinul desfrânării ei". 3 Și m-a dus în duh într-un pustiu. Am văzut acolo o femeie așezată pe o Fiară de un roșu aprins, acoperită cu nume de blasfemie, având șapte capete și zece coarne. 4 Iar femeia era îmbrăcată în purpură și în roșu aprins, împodobită cu aur, cu pietre prețioase și mărgăritare. Avea în mână un potir de aur plin cu ororile și necurățiile desfrânării b sale. 5 Pe frunte avea scris un nume misterios: c "Babilonul cel mare, mama desfrânatelor și nelegiuirilor pământului". 6 Și am văzut femeia îmbătată de sângele sfinților și de sângele martirilor lui Isus.
      Și mult m-am mirat când am văzut-o. 7 Dar îngerul mi-a zis: "De ce te miri? Îți voi spune misterul femeii și al Fiarei care o poartă, care are șapte capete și zece coarne. 8 Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Se vor ridica din abis ca să meargă spre pieire. Iar locuitorii pământului, al căror nume nu a fost scris în cartea vieții de la întemeierea lumii, vor fi cuprinși de uimire văzând Fiara care era și nu mai este, dar va veni din nou. 9 Aici trebuie o minte care să aibă înțelepciune! Cele șapte capete sunt șapte munți pe care era așezată femeia. Mai sunt și șapte regi. 10 Cinci au căzut, unul este, celălalt încă nu a venit, iar când va veni trebuie să rămână puțin. 11 Fiara care era și care nu mai este, este chiar ca al optulea [rege]. El este dintre cei șapte și merge spre pieire, 12 iar cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece regi care n-au primit încă regatul, însă vor primi autoritatea regească pentru o oră împreună cu Fiara.
       13 Aceștia au un singur gând: să dea puterea și autoritatea lor Fiarei. 14 Ei vor duce război împotriva Mielului, dar Mielul îi va învinge pentru că este Domnul domnilor și Regele regilor și cei care sunt împreună cu el sunt aleși, chemați și credincioși".
       15 Apoi mi-a zis: "Apele pe care le-ai văzut și pe care stă desfrânata sunt popoare și mulțimi, națiuni și limbi. 16 Cele zece coarne pe care le-ai văzut și Fiara o vor urî deopotrivă, o vor jefui și o vor lăsa goală, vor devora carnea ei și o vor arde în foc, 17 pentru că Dumnezeu le-a pus în inimă să-i îndeplinească planul și, făcând același plan, să dea autoritatea lor Fiarei până când vor fi împlinite cuvintele lui Dumnezeu. 18 Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are autoritate peste regii pământului".

   

  Note de subsol


  a Prin faptul că autorul atribuie Romei un calificativ cunoscut în epoca lui ca atribut al Babilonului (capitala viciului şi a idolatriei), invită comunitatea credincioşilor să identifice şi să interpreteze situaţiile asemănătoare care se vor prezenta în istorie.
  b Unele manuscrise au: desfrânarea pământului ales.
  c După mărturia lui Seneca în Roma antică, prostituatele purtau scris pe o panglică legată la frunte numele propriu.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro