1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 16

  1. Și a fost cuvântul Domnului către mine:
  2. "Să nu-îi iei femeie și să nu ai nici fii, nici fiice în locul acesta,
  3. Deoarece așa grăiește Domnul despre fiii și fiicele care se vor naște în locul acesta, despre mamele care îi vor naște și despre părinții care îi vor face pe pământul acesta:
  4. Vor muri de moarte grea și nu vor fi nici bociți, nici îngropați, ci vor fi ca gunoiul pe fața pământului; vor fi pierduți prin sabie și foamete și trupurile lor vor fi mâncarea păsărilor cerului și fiarelor pământului".
  5. Și iarăși a zis Domnul: "Să nu intri în casa celor ce jelesc și să nu te duci să plângi și să jelești cu ei, căci am luat de la poporul acesta pacea Mea, mila și părerea de rău, zice Domnul.
  6. Și vor muri cei mari și cei mici în pământul acesta, și nu vor fi îngropați, și după ei nimeni nu va plânge, nimeni nu-și va face tăieturi, nici se va tunde pentru ei.
  7. Nu se va frânge pentru ei pâine de jale ca mângâiere pentru cel mort; și nu li se va da cupa mângâierii ca să bea după tatăl lor și după mama lor.
  8. De asemenea să nu intri în casa ospățului, ca să șezi cu ei să mănânci și să bei, că așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel:
  9. Iată, voi curma în locul acesta chiar în zilele voastre și sub ochii voștri glasul bucuriei și glasul de veselie, glasul mirelui și glasul miresei.
  10. Când vei spune poporului acestuia toate acestea și când ei îți vor zice: "Pentru ce a rostit Domnul asupra noastră această mare nenorocire? Care este nedreptatea noastră și care este păcatul cu care am păcătuit noi înaintea Domnului Dumnezeului nostru?"
  11. Atunci să le spui: Pentru că părinții voștri M-au părăsit, zice Domnul, și s-au dus după alți dumnezei, au slujit acelora și li s-au închinat, iar pe Mine M-au părăsit și legea Mea n-au păzit-o.
  12. Dar voi faceți încă și mai rău decât părinții voștri, și trăiți fiecare după inima voastră cea rea și îndărătnică și nu Mă ascultați.
  13. De aceea vă voi arunca din țara aceasta într-o rară pe care n-ați cunoscut-o nici voi, nici părinții voștri, și veți sluji acolo ziua și noaptea la alți dumnezei, că Eu nu vă voi arăta îndurare.
  14. Pentru că vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: "Viu este Domnul, Care a scos pe fiii lui Israel din țara Egiptului",
  15. Ci, "Viu este Domnul, Care a scos pe fiii lui Israel din țara cea de la miazănoapte și din toate țările în care-i izgonise", că îi voi întoarce în țara pe care le-am dăruit-o părinților lor.
  16. Iată, voi trimite mulțime de pescari, zice Domnul, și-i vor pescui; iar apoi voi trimite mulțime de vânători, și-i vor vâna de prin toți munții, de pe toate dealurile și de prin crăpăturile stâncilor.
  17. Pentru că ochii Mei sunt asupra tuturor căilor lor, care nu sunt ascunse de la fața Mea, și nedreptatea lor nu se ascunde privirilor Mele.
  18. Și le voi răsplăti mai întâi pentru nedreptatea lor și pentru îndoitul lor păcat, pentru că au spurcat țara Mea eu stârvurile grozăviilor lor și cu urâciunile lor au umplut moștenirea Mea".
  19. Doamne, puterea mea, tăria mea și scăparea mea la vreme de necaz, la Tine vor veni popoarele de la marginile pământului și vor zice: "Numai minciună au moștenit părinții voștri, idoli deșerți, care nu sunt de nici un folos!"
  20. Poate oare omul să-și facă dumnezei, care, de altfel, nici nu sunt dumnezei? De aceea iată le voi arăta acum, le voi arăta mâna Mea și puterea Mea și vor afla că numele Meu este Domnul!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro