1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 38

  1. Și Șefatia, fiul lui Matan, și Ghedalia, fiul lui Pashor, Iucal, fiul lui Șelemia și Pașhurr, fiul lui Malchia, au auzit cuvintele pe care le-a rostit Ieremia către tot poporul, zicând:
  2. Așa zice Domnul: Cine va rămâne în această cetate va muri de sabie, de foame și de boala ciumei; iar cel ce se va duce la Caldei va trăi, va avea ca pradă viața lui și va rămâne viu.
  3. Atunci căpeteniile au zis către rege: "Omul acesta să fie dat morții, pentru că el descurajează pe luptătorii care au rămas în cetatea aceasta și pe tot poporul, spunându-le asemenea cuvinte. Căci omul acesta nu dorește propășirea poporului său, ci nenorocirea".
  4. Iar regele Sedechia a zis: "Iată e în mâinile voastre, căci regele nu poate să facă nimic împotriva voastră".
  5. Atunci au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul regelui, care era în curtea temniții, coborându-l în ea cu funii. în groapa aceea nu era apă, ci numai noroi și s-a afundat Ieremia în noroi.
  6. Ebed-Melec, Etiopianul, unul din eunucii care se aflau în casa regelui, auzind că Ieremia a fost aruncat în groapă - regele atunci ședea la poarta lui Veniamin -
  7. A ieșit din palatul regal și a zis către rege:
  8. "Domnul meu rege, rău au făcut oamenii aceștia care s-au purtat așa cu Ieremia proorocul, pe care l-au aruncat în groapă. El va muri acolo de foame, pentru că nu mai este pâine în cetate".
  9. Atunci regele a dat poruncă lui Ebed-Melec, Etiopianul, zicând: "Ia de aici treizeci de oameni și scoate pe Ieremia proorocul din groapă, până nu moare".
  10. Și a luat Ebed-Melec cu sine oamenii și a intrat în palatul regal, în veșmântărie, și a luat de acolo bucăți de haine vechi și rupturi și le-a dat drumul cu frânghia în groapă la Ieremia.
  11. Și a zis Ebed-Melec, Etiopianul, către Ieremia: "Pune aceste cârpe și rupturi vechi, ce ți s-au aruncat, la subsuorile tale, sub frânghie"; și a făcut Ieremia așa.
  12. Și au tras pe Ieremia din groapă; și a rămas Ieremia în curtea temniții.
  13. Atunci regele Sedechia a trimis și a chemat pe Ieremia proorocul la sine, la ușa a treia a templului Domnului; și a zis regele către Ieremia: "Am să te întreb ceva, dar să nu ascunzi nimic de mine".
  14. Iar Ieremia a zis către Sedechia: "Dacă-ți voi descoperi, nu mă vei da oare morții? Și de-ți voi da sfat, îl vei asculta tu oare?"
  15. Zis-a regele Sedechia către Ieremia: "Viu este Domnul, Care ne-a dat această viață, nu te voi da la moarte, nici în mâinile acestor oameni, care vor să-ți ia viața, nu te voi da".
  16. Atunci a zis Ieremia către Sedechia: "Așa zice Domnul Dumnezeul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Dacă tu vei ieși la căpeteniile regelui Babilonului, vei scăpa cu viață și cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc și vei trăi și tu și casa ta;
  17. Iar de nu vei ieși la căpeteniile regelui Babilonului, cetatea aceasta va fi dată în mâinile Caldeilor, care o vor arde cu foc, și nici tu nu vei scăpa din mâinile lor".
  18. Iar regele Sedechia a zis către Ieremia: "Mă tem de Iudeii care au trecut la Caldei, ca nu cumva să nu fiu dat de Caldei pe mâna lor și ca nu cumva aceia să-și bată, joc de mine".
  19. Zis-a Ieremia: "Nu te vor da! Ascultă glasul Domnului în cele ce-ți grăiesc eu și bine-ți va fi și sufletul tău va fi viu.
  20. Iar dacă tu nu vei vrea să ieși, atunci iată cuvântul pe care mi l-a descoperit Domnul:
  21. Toate femeile care au rămas în casa regelui lui Iuda var fi duse la căpeteniile regelui Babilonului și acelea vor zice: Te-au amăgit și te-au înșelat bunii tăi prieteni; piciorul tău s-a afundat în noroi și aceștia au fugit de tine;
  22. Și toate femeile tale și copiii tăi vor fi dați Caldeilor și nici tu nu vei scăpa din mâinile lor, căci vei fi prins de mâna regelui Babilonului și această cetate va fi arsă".
  23. Zis-e Sedechia către Ieremia: "Nimeni nu trebuie să știe cuvintele acestea și atunci tu nu vei muri.
  24. Iar de vor auzi căpeteniile că eu am grăit cu tine și de vor veni la tine și-ți vor zice: "Spune-ne ce ai vorbit cu regele? Nu ascunde de noi și nu te vom da la moarte! Și ce ți-e vorbit regele?"
  25. Atunci să le spui: Am prezentat înaintea regelui cererea mea, ca să nu mă trimită înapoi în casa lui Ionatan și să mor acolo".
  26. Atunci au venit toți dregătorii la Ieremia și l-au întrebat, iar el le-a răspuns întocmai cum îi poruncise regele, și aceia, tăcând, l-au lăsat, pentru că n-au aflat nimic.
  27. Și a rămas Ieremia în curtea temniții până în ziua în care a fost luat Ierusalimul, căci Ierusalimul a fost luat.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro