1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 36

  1. În anul al patrulea al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, a fost de la Domnul către Ieremia cuvântul acesta:
  2. "Ia-ți un sul de hârtie și scrie pe el toate cuvintele pe care ți le-am grăit Eu despre Israel, despre Iuda și despre toate popoarele, din ziua de când am început a-ți grăi, din zilele lui Iosia și până în ziua de astăzi;
  3. Că poate va auzi casa lui Iuda tot răul ce Mi-am pus în gând să i-l fac, ca să se întoarcă fiecare de la calea sa cea rea, pentru ca Eu să le iert nedreptățile lor și păcatele lor".
  4. Atunci a chemat Ieremia pe Baruh, fiul lui Neria, și după spusa lui Ieremia a scris Baruh pe hârtia sulului toate cuvintele Domnului pe care le grăise El aceluia.
  5. Și a poruncit Ieremia lui Baruh și a zis: "Eu sunt închis și nu mă pot duce în templul Domnului.
  6. Deci, du-te tu și cuvintele Domnului din gura mea scrise de tine în sul, citește-le în templul Domnului, în ziua postului, în auzul poporului; citește-le de asemenea și în auzul tuturor acelora din Iuda, care sunt veniți de prin toate cetățile;
  7. Poate vor înălța rugă smerită înaintea feței Domnului și se va întoarce fiecare de la calea sa cea rea, căci mare este mânia și supărarea pe care a arătat-o Domnul asupra poporului acestuia".
  8. Și a făcut Baruh, fiul lui Neria, tot ce i-a poruncit Ieremia, citind în templul Domnului cuvintele Domnului cele scrise în sul.
  9. În anul al cincilea al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, în luna a opta, a vestit post înaintea feței Domnului pentru tot poporul din Ierusalim și pentru tot poporul care venise la Ierusalim de prin orașele lui Iuda.
  10. și cuvintele lui Ieremia, cele scrise în sul, le-a citit Baruh în templul Domnului, în camera lui Ghemaria, fiul lui Șafan, scriitorul, în curtea de sus, la intrarea de la poarta cea nouă a templului Domnului, în auzul poporului.
  11. Iar Miheia, fiul lui Ghemaria, fiul lui Șafan, a auzit toate cuvintele Domnului cele scrise în sul.
  12. Și s-a coborât în casa regelui, în camera secretarului regelui și iată acolo stăteau toți dregătorii: Elișama, secretarul regelui, Delaia, fiul lui Șemaia, Elnatan, fiul lui Acbor, Ghemaria, fiul lui Șafan, Sedechia, fiul lui Hanania și toți ceilalți dregători.
  13. Și le-a povestit acestora Miheia toate cuvintele ce le auzise, când a citit Baruh cartea în auzul poporului.
  14. Atunci dregătorii au trimis la Baruh pe Iehudi, fiul lui Netania, fiul lui Șelemia, fiul lui Cuși, ca să-i spună: "Cartea pe care tu ai citit-o în auzul poporului, să o iei în mâna ta și să vii".
  15. Atunci Baruh, fiul lui Neria, a luat cartea în mâna sa și a venit la ei. Iar ei i-au zis: "Șezi și ne citește în auz!" Și a citit Baruh în auzul lor.
  16. Iar dacă au ascultat ei toate cuvintele, s-au uitat cu groază unii la alții și au zis către Baruh: "Vom spune numaidecât regelui toate cuvintele acestea!"
  17. Și apoi au întrebat pe Baruh: "Spune-ne insă cum ai scris tu din gura lui toate cuvintele acestea?"
  18. Și Baruh le-a spus: "El mia rostit cu gura sa toate cuvintele acestea, iar eu le-am scris cu cerneală în sulul acesta".
  19. Atunci au zis dregătorii către Baruh: "Du-te și te ascunde și tu și Ieremia, ca nimeni să nu știe unde sunteți!"
  20. Apoi ei s-au dus la rege în palat, iar cartea au lăsat-o în odaia lui Elișama, secretarul regelui, și au spus în auzul regelui toate cuvintele acestea.
  21. Și a trimis regele pe Iehudi să aducă îndată cartea, și acesta a luat-o din camera lui Elișama, secretarul regelui; și a citit-o Iehudi în auzul regelui și în auzul tuturor dregătorilor care stăteau lângă rege.
  22. În vremea aceea, în luna a noua, regele ședea în palatul de iarnă și înaintea lui ardea o tavă cu jeratic.
  23. După ce a citit Iehudi trei sau patru coloane, regele a tăiat cu cuțitașul secretarului cartea și a aruncat-o în focul de pe tavă, nimicind-o toată.
  24. Și nu s-au temut, nici și-au sfâșiat hainele lor, nici regele, nici toți slujitorii lui, care au auzit toate cuvintele acestea.
  25. Deși Elnatan, Delaia și Ghemaria au rugat pe rege să nu ardă cartea, el însă nu i-a ascultat.
  26. Și a poruncit regele lui Ierahmeel, fiul regelui, și lui Seraia, fiul lui Azirel, și lui Șelemia, fiul lui Abdeel, să prindă pe scriitorul Baruh și pe Ieremia proorocul. Dar Domnul i-a ascuns.
  27. Atunci a fost cuvântul Domnului către Ieremia, după ce regele a ars cartea și cuvintele pe care Baruh le scrisese din gura lui Ieremia, și i-a zis:
  28. "Ia-ți alt sul de hârtie și scrie în el toate cuvintele de mai înainte, care au fost în celălalt sul, pe care l-a ars Ioiachim, regele lui Iuda, iar regelui lui Iuda, Ioiachim, să-i spui:
  29. Așa zice Domnul: Tu ai ars cartea aceasta, zicând: Pentru ce ai scris în ea: Va veni îndată regele Babilonului și va pustii țara aceasta și va pierde oamenii și dobitoacele din ea?
  30. De aceea, așa zice Domnul despre Ioiachim, regele lui Iuda: Nu va mai fi din el urmaș care să șadă pe scaunul lui David; trupul lui va fi aruncat în arșița zilei și în frigul nopții
  31. Și-l voi pedepsi pe el și neamul lui și slugile lui pentru nedreptatea lor; voi aduce asupra lor și asupra locuitorilor Ierusalimului și asupra oamenilor lui Iuda tot răul pe care l-am rostit asupra lor și ei n-au ascultat".
  32. Și a luat Ieremia alt sul de hârtie și l-a dat lui Baruh scriitorul, fiul lui Neria, și acesta a scris în el, din gura lui Ieremia, toate cuvintele din sulul ce-l aruncase în foc Ioiachim, regele lui Iuda, și a mai adăugat la ele multe cuvinte asemenea acelora.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro