1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 6

  1. Fugiți, fiii lui Veniamin, fugiți din Ierusalim, trâmbițați cu trâmbița în Tecoa și dați semne prin focuri la Bethacherem, că iată se ivește de la miazănoapte o nenorocire și zdrobire mare!
  2. Pierde-voi pe fiica Sionului cea frumoasă și gingașă.
  3. Păstorii vor veni la ea cu turmele lor, își vor întinde corturile împrejurul ei și va paște fiecare partea sa.
  4. Pregătiți război împotriva ei! Sculați-vă și haideți spre miazăzi! Vai! Ziua este spre sfârșit și iată se lasă umbrele serii.
  5. Dar sculați-vă și hai să mergem noaptea și să stricăm palatele ei.
  6. Căci așa zice Domnul Savaot: "Tăiați copaci și faceți val împotriva Ierusalimului; această cetate trebuie pedepsită, pentru că în ea se află numai nedreptate.
  7. Cum aruncă izvorul apă din sine, așa aruncă și ea din sine răutate; în ea se aude împilare și jaf și pururea se văd înaintea feței Mele dureri și răni.
  8. Înțelepțește-te, Ierusalime, ca să nu se depărteze sufletul Meu de la tine și ca să nu te fac pustietate și pământ nelocuit".
  9. Așa zice Domnul Savaot: "Până la sfârșit se vor culege rămășițele lui Israel, cum se culege via; lucrează cu mâna ta și îți umple panerul, ca și culegătorul de struguri.
  10. Cu cine să vorbesc și cui să vestesc, ca să audă? Că iată urechea lor este netăiată împrejur și nu pot să ia aminte; și iată, cuvântul Domnului a ajuns de râs la ei și nu găsesc în el nici o plăcere.
  11. De aceea sunt plin de mânia Domnului și n-o mai pot ține în mine; o voi vărsa deci asupra copiilor pe ulițe și asupra adunării tinerilor, că vor fi luați și bărbat și femeie, și cel în vârstă și cel încărcat de zile;
  12. și casele lor vor trece la alții; tot așa și țarinele și femeile. Pentru că voi întinde mâna Mea asupra locuitorilor țării acesteia, zice Domnul,
  13. Pentru că fiecare din ei, de la mic până la mare, este robit de lăcomie și, de la prooroc până la preot, toți se poartă mincinos.
  14. Ei leagă rănile poporului meu cu nepăsare și zic: "Pace! Pace!" Și numai pace nu este!
  15. Dar se rușinează ei, oare, când fac urâciuni? Nu, nu se rușinează deloc, nici roșesc. De aceea vor cădea printre cei căzuți și se vor prăbuși în ziua în care îi voi pedepsi, zice Domnul.
  16. Așa zice Domnul: "Opriți-vă de la căile voastre! Priviți și întrebați de căile celor de demult; de calea cea bună și mergeți pe dânsa și veți afla odihnă sufletelor voastre.
  17. Pus-am păzitori peste voi și am zis: Ascultați sunetul trâmbiței!
  18. Iar ei au zis: Nu vom asculta! Așadar, ascultă, poporule, și află, adunare, ce are să se întâmple cu aceștia.
  19. Ascultă, pământule: Iată voi aduce asupra acestui popor o nenorocire, rodul cugetelor lor, că n-au ascultat cuvintele Mele și legea Mea au lepădat-o.
  20. La ce Îmi este bună tămâia care vine din Șeba și scorțișoara din țară depărtată? Arderile de tot ale voastre nu le voiesc și jertfele voastre Îmi sunt neplăcute".
  21. De aceea așa zice Domnul: "Iată pun înaintea poporului acestuia piedici și se vor poticni de ele deodată și părinții și copiii, vecinul și prietenii lui, și vor pieri".
  22. Așa zice Domnul: "Iată vine un popor din țara de la miazănoapte, un popor mare se ridică de la marginile pământului și ai săi țin în mână arcul și sulița.
  23. Și sunt cruzi și neîndurați; glasul lor mugește ca marea și vin pe cai, gata să lupte ca un singur om, împotriva ta, fiica Sionului".
  24. Noi am auzit de ei și ne-au slăbit mâinile de spaimă; ne-au cuprins groază și dureri ca ale femeii ce naște.
  25. Să nu ieșiți la câmp, nici la drum să nu plccați, căci sabia dușmanilor și groaza sunt pretutindeni.
  26. Fiica poporului Meu, încinge-te cu sac și-ți presară cenușă pe cap; tânguiește-te ca după moartea singurului tău fiu! Plângi amar, că fără de veste va veni pierzătorul asupra voastră!
  27. Turn te-am pus în mijlocul poporului Meu și stâlp, ca să afli și să urmărești drumul lor.
  28. Aceștia cu toții sunt răzvrătiți, îndârjiți și semănători de clevetiri; sunt aramă și fier, toți sunt niște stricați.
  29. Foalele s-au ars, plumbul s-a topit de foc și turnătorul în zadar a topit, că cei răi nu s-au ales.
  30. Argint de lepădat se vor numi, că Domnul i-a lepădat".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro