1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 25

  1. Cuvântul care a fost către Ieremia pentru tot poporul iudeu, în anul al patrulea al lui Ioiachim, fiut lui Iosia, regele lui Iuda sau în anul întâi al lui Nabucodonosor, regele Babilonului
  2. Pe care cuvânt l-a rostit proorocul Ieremia către tot poporul iudeu și către toți locuitorii Ierusalimului:
  3. "De la anul al treisprezecelea al lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda, și până în ziua aceasta - timp de douăzeci și trei de ani - a fost cuvântul Domnului către mine. Și eu de dimineața până seara v-am vorbit, dar voi n-ați ascultat.
  4. Trimis-a Domnul la noi necontenit pe toți robii Săi prooroci și voi n-ați ascultat, nici v-ați plecat urechea ca să-i ascultați.
  5. Și să nu umblați după alți dumnezei, ca să le slujiți și să vă închinați lor, și să nu Mă mâniați cu faptele mâinilor voastre, și nu vă voi face nici un fel de rău.
  6. Voi însă nu M-ați ascultat, zice Domnul, ci M-ați mâniat eu faptele mâinilor voastre, spre răul vostru.
  7. De aceea, așa zice Domnul Savaot: Pentru că n-ați ascultat cuvintele Mele,
  8. Iată, voi trimite să aducă toate neamurile de la miazănoapte, zice Domnul; și voi trimite la Nabucodonosor, regele Babilonului, robul Meu, ca să le aducă împotriva acestei țări și a locuitorilor ei și împotriva tuturor neamurilor dimprejur pe care le voi pustii, 1e voi înspăimânta, le voi face de râs și de ocară veșnică.
  9. Nu vor mai putea avea glas de bucurie și glas de veselie, glasul mirelui și glasul miresei, uruitul pietrelor de moară și lumina sfeșnicului.
  10. Toată țara aceasta va fi pustiită și jefuită; popoarele acestea vor sluji regelui Babilonului șaptezeci de ani.
  11. Iar când se vor împlini șaptezeci de ani, voi pedepsi pe regele Babilonului și pe poporul acela, zice Domnul, pentru necredința lor, și țara Caldeilor o voi pedepsi și o voi face pustie pentru totdeauna.
  12. Voi împlini asupra țării acesteia toate cuvintele Mele pe care le-am rostit împotriva ei; tot ce-i scris în cartea aceasta și ceea ce Ieremia a proorocit împotriva tuturor neamurilor.
  13. Pentru că și pe ele le vor robi multe popoare și regi mari și le voi răsplăti după purtarea lor și după faptele mâinilor lor.
  14. Că așa mi-a zis Domnul Dumnezeul lui Israel: "Ia din mâna Mea cupa aceasta cu vinul urgiei și adapă cu ea toate popoarele la care te voi trimite;
  15. Acelea vor bea și se vor clătina și vor înnebuni la vederea sabiei pe care o voi trimite asupra lor!"
  16. Și am luat cupa din mâna Domnului și am dat să bea tuturor neamurilor, la care m-a trimis Domnul.
  17. Ierusalimului și cetăților lui Iuda, regilor lui și căpeteniilor lui, spre pustiire și groază, spre batjocură și blestem, precum se și vede astăzi;
  18. Lui Faraon, regele Egiptului, slujitorilor lui, căpeteniilor lui și întregului popor al lui;
  19. La toată Arabia, tuturor regilor țării Uț, tuturor regilor țării Filistenilor, Ascalonului, Gazei, Ecronului și rămășițelor din Așdod;
  20. Edomului, Moabului și fiilor lui Amon;
  21. Tuturor regilor Tirului, tuturor regilor Sidonului și regilor insulelor care sunt dincolo de mare:
  22. Dedanului și Temei, Buzului și tuturor care-și rad tâmplele;
  23. Tuturor regilor Arabiei și tuturor regilor popoarelor amestecate, care locuiesc în pustiu;
  24. Tuturor regilor Zimrei, tuturor regilor Elamului și tuturor regilor Mediei;
  25. Tuturor regilor de la miazănoapte, de aproape sau de departe, unora și altora, și tuturor regatelor lumii, care se află pe fata pământului; iar regele Șișacului va bea după ei.
  26. Și să le zici: "Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Beți și vă îmbătați, vărsați și cădeți și nu vă ridicați la vederea sabiei pe care o trimit Eu asupra voastră!"
  27. Iar de nu vor vrea să ia cupa din mâna ta, ca să bea, să le zici:
  28. "Așa grăiește Domnul Savaot: Trebuie să beți numaidecât, pentru că încep să aduc nenorocire asupra cetății acesteia, peste care s-a chemat numele Meu. Să rămâneți voi nepedepsiți? Nu, nu veți rămâne nepedepsiți, căci voi chema sabie asupra tuturor celor ce locuiesc pe pământ", zice Domnul Savaot.
  29. De aceea proorocește asupra lor toate cuvintele acestea și le zi: "Domnul va striga cu putere de sus și din locașul sfințeniei Sale Își va ridica glasul Său; va striga cu putere împotriva pășunii Sale; va striga, ca cei ce calcă în teasc, tuturor celor ce locuiesc pe pământ.
  30. Zgomotul va ajunge până la marginea pământului, căci Domnul deschide procesul neamurilor; intră la judecată cu tot trupul și pe cei nelegiuiți îi va da sabiei", zice Domnul.
  31. Așa zice Domnul Savaot: "Iată nenorocirea se întinde de la neam la neam și vijelie mare se ridică de la marginile pământului.
  32. Și în ziua aceea, cei loviți de Domnul vor zăcea de la un capăt la celălalt al pământului și nu vor fi bociți, nici nu vor fi adunați și îngropați, ci vor sta ca gunoiul pe fața pământului:
  33. Plângeți, păstori, și suspinați și tăvăliți-vă în cenușă, stăpâni ai turmei, că s-au împlinit zilele, ca să fiii junghiați și împrăștiați.
  34. Atunci veți cădea ca berbecii aleși. Nu va fi adăpost pentru păstori, nici scăpare pentru stăpânii turmei.
  35. Și câmpiile cele pașnice sunt pustiite de urgia mâniei Domnului.
  36. Părăsitu-și-a el locașul său, ca un leu, și țara lor s-a pustiit de urgia pustiitorului și de mânia aprinsă a Domnului".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro