1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 29

  1. Iată cuvintele scrisorii pe care Ieremia proorocul a trimis-o din Ierusalim către rămășița bătrânilor din robie, preoților și proorocilor și către tot poporul pe care Nabucodonosor i-a dus din Ierusalim la Babilon,
  2. După ce a ieșit din Ierusalim regele Iehonia și regina și eunucii și căpeteniile lui Iuda și ai Ierusalimului și lemnarii și fierarii,
  3. Prin Eleasa, fiul lui Șafan, și prin Ghemaria, fiul lui Hilchia, pe care Sedechia, regele lui Iuda, i-a trimis la Babilon către Nabucodonosor, regele Babilonului:
  4. "Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, către toți robii pe care i-am strămutat din Ierusalim la Babilon: Zidiți casă și trăiți;
  5. Faceți grădini și mâncați roadele lor!
  6. Luați femei și nașteți fii și fiice! Fiilor voștri luați-le soții, iar pe fiicele voastre măritați-le, ca să nască fii și fiice, și să nu vă împuținați acolo, ci înmulțiri-vă!
  7. Căutați binele țării în care v-am dus robi și rugați-vă Domnului pentru ea, că de propășirea ei atârnă și fericirea voastră!
  8. Pentru că așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Să nu vă lăsați amăgiți de proorocii voștri și de ghicitorii voștri care sunt în mijlocul vostru, și să nu ascultați visele voastre, pe care le veți visa,
  9. Căci vă proorocesc minciună și Eu nu i-am trimis, zice Domnul!
  10. Pentru că Domnul zice: Când vi se vor împlini în Babilon șaptezeci de ani, atunci vă voi cerceta și voi împlini cuvântul Meu cel bun pentru voi, ca să vă întoarceți la locul acesta.
  11. Pentru că numai Eu știu gândul ce-l am pentru voi, zice Domnul, gând bun, nu rău, ca să vă dau viitorul și nădejdea.
  12. Și veți striga către Mine și veți veni și vă veți ruga Mie, și Eu vă voi auzi;
  13. Și Mă veți căuta și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta cu toată inima voastră.
  14. Și voi fi găsit de voi, zice Domnul, și vă voi întoarce din robie și vă voi strânge din toate popoarele și din toate locurile, de pe unde v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi întoarce din locul de unde v-am dus.
  15. Voi ziceți: "Domnul ne-a ridicat prooroci în Babilon".
  16. Așa zice Domnul de regele care șade pe tronul lui David și de tot poporul care trăiește în cetatea aceasta și de frații voștri care n-au fost duși cu voi în robie.
  17. Așa zice Domnul de aceștia: Iată, voi trimite asupra lor sabie, foamete și ciumă și-i voi face ca smochinele cele stricate care, de rele ce sunt, nu se pot mânca,
  18. și-i voi urmări cu sabie, cu foamete și cu ciumă, și-i voi da spre chin în toate regatele pământului, spre blestem și grozăvie, spre râs și batjocură în fața tuturor popoarelor la care-i voi izgoni,
  19. Pentru că n-au ascultat cuvintele Mele, zice Domnul, deși le-am trimis dis-de-dimineață pe slujitorii Mei, proorocii; zice Domnul.
  20. Iar voi toți cei ce sunteți în robie, pe care v-am trimis din Ierusalim la Babilon, ascultați cuvântul Domnului.
  21. Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel despre Ahab, fiul lui Colaia și despre Sedechia, fiul lui Maaseia, care vă proorocesc vouă minciună în numele Meu: pe aceștia îi voi da în mâinile lui Nabucodonosor, regele Babilonului, și acela îi va omorî înaintea ochilor voștri.
  22. și se va obișnui după ei. printre toți robii lui Iuda din Babilon a se blestema astfel: "Să-i facă Domnul cum a făcut lui Sedechia și lui Ahab", pe care i-a fript regele Babilonului pe jeratic,
  23. Pentru că au făcut ticăloșie în Israel: se desfrânau cu femeile aproapelui lor și spuneau minciuni în numele Meu, ceea ce Eu nu le-am poruncit; Eu știu acestea și sunt martor, zice Domnul.
  24. Iar lui Șemaia Nehelamitul spune-i:
  25. Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Pentru că ai trimis scrisori în numele tău către tot poporul cel din Ierusalim și către preotul Sofonie, fiul lui Maaseia, și către toți preoții și ai scris:
  26. "Domnul te-a pus preot în locul preotului Iehoiada, ca să fii supraveghetor în templul Domnului peste tot omul nebun și peste tot omul ce proorocește, și ca să pui pe unul ca acesta în temniță și în cătușe:
  27. Pentru ce dar nu oprești pe Ieremia din Anatot de a mai prooroci acolo la voi?
  28. Că acesta și în Babilon a trimis să mi se spună: "Robia va fi lungă: zidiți case și locuiți în ele, sădiți grădini și mâncați roadele lor".
  29. Preotul Sofonie a citit această scrisoare în auzul proorocului Ieremia,
  30. Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia și a zis:
  31. "Trimite la toți cei strămutați să li se spună: Așa zice Domnul de Șemaia Nehelamitul: Pentru că Șemaia proorocește la voi, dar Eu nu l-am trimis, și vă dă încredere într-o minciună,
  32. De aceea așa zice Domnul: Iată Eu voi pedepsi pe Șemaia Nehelamitul și neamul lui; nu va fi din el om care să locuiască în mijlocul poporului acestuia, iar el nu va vedea binele acela, pe care Eu îl voi face poporului Meu, zice Domnul, pentru că a grăit împotriva Domnului".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro