1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 37

  1. În locul lui Iehonia, fiul lui Ioiachim, a fost făcut rege Sedechia, fiul lui Iosia, pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, l-a pus rege în țara lui Iuda.
  2. Dar nici el, nici slujitorii lui și nici poporul țării n-au ascultat cuvintele Domnului, cele grăite prin proorocul Ieremia.
  3. Regele Sedechia a trimis pe Iucal, fiul lui Șelemia, și pe Sofonie preotul, fiul lui Maaseia, la Ieremia proorocul, ca să-i zică: "Roagă-te pentru noi Domnului Dumnezeului nostru!"
  4. Căci pe atunci Ieremia intra și umbla încă slobod prin popor, pentru că nu-l aruncaseră încă în închisoare.
  5. Atunci a fost cuvântul Domnului către Ieremia proorocul și a zis:
  6. "Așa grăiește Domnul, Dumnezeul lui Israel: Regelui lui Iuda, care v-a trimis la Mine să Mă întrebați, așa să-i spuneți: Iată, oștirea lui Faraon care v-a veni în ajutor se va întoarce în țara sa, în Egipt,
  7. Iar Caldeii vor veni din nou și vor lupta împotriva cetății acesteia, o vor lua și o vor arde cu foc.
  8. Așa zice Domnul: Nu vă înșelați pe voi înșivă, zicând: "Fără îndoială se vor duce de la noi Caldeii" că nu se vor duce.
  9. Chiar dacă ați, sfărâma cu totul oștirea Caldeilor, care luptă împotriva voastră, și ar rămâne la ei numai răniți, apoi și aceia s-ar ridica fiecare din cortul său și ar arde cetatea aceasta cu foc".
  10. În vremea când oștirea Caldeilor s-a retras de la Ierusalim din pricina oștirii egiptene,
  11. Ieremia a plecat din Ierusalim, ca să se ducă în țara lui. Veniamin, să descurce niște treburi de moștenire cu cei de acolo.
  12. "Aceasta este minciună; eu nu vreau să fug la Caldei", a zis Ieremia. Dar fără să-l asculte, Ireia l-a arestat pe Ieremia și l-a dus la dregători.
  13. Și s-au mâniat dregătorii pe Ieremia, l-au bătut și l-au închis în temniță, în casa lui Ionatan scriitorul, pentru că o făcuseră temniță.
  14. Și după ce a intrat Ieremia în temniță, în beci, și a stat acolo Ieremia zile multe,
  15. Regele Sedechia a trimis și i-a adus. Și l-a întrebat regele în casa sa în taină și i-a zis: "N-ai oare cuvânt de la Domnul?" Iar Ieremia a zis: "Ba am!" Și a adăugat: "Tu vei fi dat în mâinile regelui Babilonului!"
  16. Și a mai zis Ieremia către regele Sedechia: "Cu ce am greșit eu înaintea ta, înaintea slujitorilor tăi și înaintea poporului acestuia, de m-ați băgat în temniță?
  17. Și unde sunt proorocii voștri care v-au proorocit și au zis: "Regele Babilonului nu va veni împotriva voastră și împotriva pământului acestuia?"
  18. Și acum ascultă, domnul meu rege, să aibă trecere cererea mea înaintea ta și să nu mă mai întorc în casa lui Ionatan scriitorul, ca să nu mor acolo".
  19. Și a dat regele Sedechia poruncă să închidă pe Ieremia în curtea temniței și i s-a dat câte o bucată de pâine pe zi din ulița pitarilor, până s-a isprăvit pâinea în cetate. Și așa a rămas Ieremia în curtea temniței.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro