1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 42

  1. Atunci toate căpeteniile oștirii și Iohanan, fiul lui Carea, și Azaria, fiul lui Hoșaia, și tot poporul, de la mic până la mare, au venit și au zis către Ieremia proorocul:
  2. "Să aibă primire rugămintea noastră înaintea ta! Roagă-te Domnului Dumnezeului tău pentru noi, pentru toți care au rămas, că din mulți, puțini au rămas, cum ne vezi cu ochii tăi;
  3. Roagă-te ca Domnul Dumnezeul tău să ne arate calea pe care să mergem și ce să facem".
  4. Zis-a către ei Ieremia proorocul: "Ascult și iată mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru, după cuvântul vostru, și tot ce vă va răspunde Domnul vă voi spune și nu voi ascunde de voi nici un cuvânt".
  5. Iar ei au zis către Ieremia: "Domnul să fie martor împotriva noastră, credincios și adevărat, dacă nu vom face întocmai după cuvântul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va fi trimis pentru noi.
  6. Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru, către Care te trimitem, ca să fim fericiți ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru".
  7. După trecerea a zece zile, a fost cuvântul Domnului către Ieremia.
  8. Și a chemat acesta la el pe Iohanan, fiul lui Carea, și pe toate căpeteniile oștirii, care erau cu el, și tot poporul, de la mic până la mare, și le-a zis:
  9. "Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel către Care m-ați trimis, ca să aduc înaintea Lui rugămintea voastră:
  10. De veți rămâne în țara aceasta, Eu vă voi zidi și nu vă voi mai dărâma, vă voi sădi și nu vă voi mai smulge, căci Îmi pare rău de răul pe care vi l-am făcut.
  11. Nu vă temeți de regele Babilonului, de care vă cutremurați; nu vă temeți de el, zice Domnul, căci Eu sunt cu voi, ca să vă scap și să vă izbăvesc din mâna lui.
  12. și vă voi arăta milă și el se va milostivi spre voi și vă va întoarce în pământul vostru.
  13. Iar de veți zice: "Nu vrem să trăim în țara aceasta" și de nu veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru și veți zice:
  14. "Ba noi ne ducem în țara Egiptului, unde război nu vom vedea și glas de trâmbiță nu vom auzi și foame nu vom duce, și acolo vom trăi",
  15. Apoi ascultați cuvântul Domnului, voi, care ați mai rămas din Iuda. Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: "Dacă voi vă întoarceți cu hotărâre nestrămutată fața voastră, ca să vă duceți în Egipt și vă veți duce să trăiți acolo,
  16. Sabia de care vă temeți vă va ajunge acolo, în țara Egiptului, și foamea de care vă îngroziți vă va însoți pașii voștri acolo în Egipt și acolo veți muri.
  17. Toți cei ce își întorc fața lor, ca să se ducă în Egipt și să trăiască acolo; vor muri de sabie, de foame și de molimă și nici unul din ei nu va rămâne și nu va scăpa de nenorocirea aceea pe care o voi aduce asupra lor.
  18. Căci așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Cum s-a vărsat mânia Mea și iuțimea Mea asupra locuitorilor Ierusalimului, așa se va vărsa iuțimea Mea și asupra voastră, când vă veți duce în Egipt și veți fi blestem și grozăvie, ocară și râs, și nu veți mai vedea locul acesta.
  19. Vouă, cei rămași ai lui Iuda, vă zice Domnul: Nu vă duceți în Egipt. Să știți bine că Eu astăzi v-am spus lucrul acesta în chip solemn.
  20. Vă faceți rău vouă înșivă, trimițându-mă la Domnul Dumnezeul vostru, zicând: "Roagă-te pentru noi Domnului Dumnezeului nostru, și tot ce va zice Domnul Dumnezeul nostru să ne spui și noi vom face".
  21. Așadar eu v-am spus acum, dar voi n-ați ascultat glasul Domnului Dumnezeului vostru și toate cu câte m-a trimis El la voi.
  22. Deci, să știți că veți muri de sabie, de foamete și de ciumă în locul acela, unde voiți să vă duceți ca să trăiți".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro