1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 47

  1. Cuvântul Domnului care a fost către proorocul Ieremia pentru Filisteni, înainte de a lovi Faraon Gaza.
  2. Așa zice Domnul: "Iată se ridică ape de la miazănoapte și cresc ca un fluviu ieșit din matcă, îneacă țara și tot ce cuprinde ea, cetățile și locuitorii lor. Atunci oamenii vor striga și vor plânge toți locuitorii țării,
  3. La ropotul zgomotos al copitelor puternicilor lui cai, la vuietul carelor lui și la huruitul roților lui. Părinții nu se vor mai uita la copiii lor, pentru că mâinile lor vor fi încremenite
  4. De groaza zilei aceleia, care vine să piardă pe toți Filistenii și să răpească Tirului și Sidonului orice nădejde de ajutor, căci va pustii Domnul pe Filisteni, rămășița insulei Caftor.
  5. Gaza a pleșuvit și va pieri Ascalonul, cu rămășița văilor lui". Până când îți vei face tăieturi de jale în piele?
  6. Până când vei tăia, sabia Domnului? Până când nu te vei liniști? Întoarce-te în teaca ta, oprește-te și te liniștește!
  7. Dar cum să te liniștești, când ți-a dat Domnul poruncă împotriva Ascalonului și împotriva țărmului mării? Într-acolo te-a îndreptat El".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro