1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 40

  1. Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia, după ce Nebuzaradan, căpetenia gărzii, i-a dat drumul din Rama, unde fusese găsit ferecat în lanțuri în mijlocul celorlalți robi ai Ierusalimului și ai lui Iuda, care au fost strămutați la Babilon.
  2. Atunci a luat căpetenia gărzii pe Ieremia și i-a zis: "Domnul Dumnezeul tău a rostit această nenorocire asupra locului acestuia,
  3. Și acum a adus-o peste el și a făcut ceea ce zisese, pentru că ați păcătuit înaintea Domnului și n-ați ascultat glasul Lui, de aceea v-a și ajuns pe voi aceasta.
  4. Deci, iată eu îți dau drumul din lanțurile ce le ai la mâini! De vrei să mergi cu mine la Babilon, vino, și eu voi avea grijă de tine, iar de nu ai plăcere să mergi cu mine la Babilon, rămâi. Iată, toată țara e înaintea ta, unde vrei Și unde-ți place, acolo du-te!"
  5. Înainte de a ieși el, Nebuzaradan i-a zis: "Du-te la Godolia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, pe care regele Babilonului l-a pus căpetenie peste cetatea Ierusalimului, și rămâi cu dânsul în mijlocul poporului; sau du-te unde-ți place ție să te duci!" Și căpetenia gărzii i-a dat merinde și daruri și l-a slobozit.
  6. Deci a venit Ieremia la Godolia, fiul lui Ahicam, la Mițpa, și a trăit cu el în mijlocul poporului care rămăsese în țară.
  7. Auzind toate căpeteniile oștirilor, care erau în câmp cu oamenii lor, că regele Babilonului î pus pe Godolia, fiul lui Ahicam, căpetenie peste țară și i-a încredințat lui bărbații, femeile și copiii și pe aceia din săracii țării, care n-au fost strămutați la Babilon,
  8. Au venit la Godolia, în Mițpa, Ismael, fiul lui Netania, Iohanan și Ionatan, fiii lui Carea, Seraia, fiul lui Tanhumet, și fiii lui Efai Netofitul și Iezania, fiul lui Maacat, ei și oamenii lor.
  9. Iar Godolia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, li s-a jurat lor și oamenilor lor, zicând: "Nu vă temeți a sluji Caldeilor; rămâneți în țară, slujiți regelui Babilonului și vă va fi bine.
  10. Iar eu voi rămâne în Mițpa, ca să mijlocesc înaintea Caldeilor, care vor veni la noi. Voi însă strângeți vinul și fructele verii și untdelemnul și le puneți în vasele voastre și trăiți în cetățile voastre, în care vă aflați".
  11. De asemenea și toți Iudeii care se aflau în Moab, la Amoniți, în Idumeea și prin toate țările, au auzit că regele Babilonului a lăsat o parte din Iudei și a pus peste ei pe Godolia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan.
  12. Și s-au întors toți acești Iudei de prin toate locurile pe unde fuseseră împrăștiați și au venit în pământul lui Iuda, la Godolia, în Mițpa, și au adunat vin și fructe multe foarte.
  13. Iar Iohanan, fiul lui Carea, și toate căpeteniile oștirii, care erau în câmp, au venit la Godolia, în Mițpa, și au zis către dânsul:
  14. "Știi tu oare că Baalis, regele Amoniților, a trimis pe Ismael, fiul lui Netania, ca să te ucidă?" Dar Godolia, fiul lui Ahicam, nu i-a crezut.
  15. Atunci Iohanan, fiul lui Carea, a spus lui Godolia în taină, la Mițpa: "Dă-mi voie să mă duc să ucid pe Ismael, fiul lui Netania, și nimeni nu va afla. De ce să-l lași să te ucidă el pe tine și să se risipească toți cei din Iuda, care s-au adunat la tine și să piară rămășița lui Iuda?"
  16. Însă Godolia, fiul lui Ahicam, a zis către Iohanan, fiul lui Carea: "Să nu faci aceasta, căci tu grăiești neadevăr despre Ismael!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro