1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 46

  1. Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia proorocul, privitor la neamuri:
  2. Asupra Egiptului, împotriva oștirii Faraonului Neco, regele Egiptului, care se afla în Carchemiș, lângă fluviul Eufratului Și pe care a zdrobit-o Nabucodonosor, regele Babilonului, în anul al patrulea al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda:
  3. "Gătiți scuturile și sulițele și pășiți la luptă!
  4. Călăreți, înșeuați caii și încălecați! Puneți-vă coifurile, ascuțiți sulițele și îmbrăcați-vă în zale!
  5. Dar ce văd Eu? Aceia s-au înspăimântat și s-au întors înapoi, cei puternici ai lor au fost zdrobiți și fug fără a se uita înapoi. Pretutindeni e groază, zice Domnul.
  6. Cel iute de picior nu va scăpa cu fuga, nici se va mântui cel puternic; la miazănoapte, pe râul Eufratului, se vor poticni și vor cădea.
  7. Cine este acela, care se înalță ca Nilul și își învăluie apele ca un fluviu?
  8. Egiptul se înalță ca Nilul și ca un fluviu își învăluie apele sale și zice: Ridica-mă-voi și voi acoperi pământul, pierde-voi cetățile și locuitorii lor.
  9. Încălecați pe cai și vă aruncați în căruțe și porniți, puternici Etiopieni și Libieni înarmați cu scut, și voi Lidieni, ținând arcurile și încordându-le,
  10. Căci ziua aceasta e zi de răzbunare la Domnul Dumnezeu, ca să Se răzbune pe vrăjmașii Săi, și sabia va mânca, se va sătura și se va îmbăta de sângele lor; și aceasta va fi jertfă Domnului Dumnezeului Savaot în țara cea de la miazănoapte, la râul Eufratului.
  11. Fecioară, fiica Egiptului, mergi în Galaad și ia-ți balsam; în zadar vei spori leacurile tale, căci nu mai este vindecare pentru tine.
  12. Auzit-au popoarele de rușinea ta și bocetul tău a umplut pământul, căci cel puternic s-a lovit cu cel puternic și au căzut amândoi împreună".
  13. Cuvântul pe care l-a grăit Domnul proorocului Ieremia despre năvălirea lui Nabucodonosor, regele Babilonului, ca să lovească pământul Egiptului:
  14. "Vestiți în Egipt și dați știre în Migdol; spuneți în Nof și în Tahpanhes, și ziceți: Stai și te gătește, căci sabia nimicește în jurul tău!
  15. Ce? Apis a fugit? Cel puternic al tău a căzut? Da, fiindcă Domnul l-a lovit.
  16. El înmulțește pe cei care se clatină și cad unii peste alții, fiecare dintre ei zicând: Să ne sculăm și să ne întoarcem la poporul nostru, în pământul patriei noastre, departe de sabia ucigătoare.
  17. Iar lui Faraon, regele Egiptului, dați-i nume: "Zarvă care scapă clipa hotărâtoare!"
  18. Viu sunt Eu, zice Împăratul, al Cărui nume este Domnul Savaot, pe cât e de adevărat că Taborul este în rândul munților și Carmelul lângă mare, tot atât e de adevărat că el va veni.
  19. Fecioară, locuitoarea Egiptului, gătește-ți cele trebuitoare pentru bejenie, căci Noful va fi pustiit, dărăpănat și fără locuitori.
  20. Egiptul este o junincă preafrumoasă peste care s-a năpustit un tăune de la miazănoapte.
  21. Și simbriașii lui sunt în mijlocul lui ca niște tauri îngrășați; aceștia s-au întors înapoi, au fugit toți și n-au ținut piept, pentru că a venit asupra lor ziua pieirii lor, timpul pedepsirii lor.
  22. Glasul lor se aude ca șuierul șarpelui, vin cu oștire și tăbărăsc asupra lui cu topoarele, ca tăietorii de lemne;
  23. Taie pădurea lui, zice Domnul, căci sunt nenumărați, sunt mai mulți decât lăcustele și nu mai au număr.
  24. Fiica Egiptului batjocorită e dată pe mâna poporului de la miazănoapte.
  25. Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, zice: "Iată, Eu voi pedepsi pe Amon, care se află în No, pe Faraon și Egiptul, pe dumnezeii și pe regii lui, pe Faraon și pe cei ce-și pun nădejdea în el.
  26. Și-i voi da în mâinile celor ce caută viața lor, în mâinile lui Nabucodonosor, regele Babilonului, și în mâinile slujitorilor lui. Dar după aceea Egiptul va fi iarăși locuit, ca în zilele de altădată, zice Domnul.
  27. Iar tu, Iacove, robul Meu, nu te teme și nu te înspăimânta Israele! Căci iată, Eu te voi elibera din țară depărtată și neamul tău îl voi aduce din țara robiei lui; Iacov se va întoarce și va trăi liniștit și pașnic și nimeni nu-l va înspăimânta.
  28. Iacove, robul Meu, nu te teme, zice Domnul, căci Eu sunt cu tine și voi pierde toate neamurile printre care te-am împrăștiat, iar pe tine nu te voi pierde, ci numai te voi pedepsi cu măsură, căci nepedepsit nu te voi lăsa".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro