1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 39

  1. În anul al nouălea al lui Sedechia, regele lui Iuda, în luna a zecea, Nabucodonosor, regele Babilonului, a venit cu toată oștirea sa la Ierusalim și l-a împresurat.
  2. Iar în anul al unsprezecelea al lui Sedechia, în luna a patra, în ziua a noua a lunii acesteia, cetatea a fost luată.
  3. Și au intrat în ea și s-au așezat la porțile de la mijloc toate căpeteniile regelui Babilonului: Nergal-Șarețer, Samgar-Nebu, Sarsehim, căpetenia eunucilor, Nergal-Sarețer, căpetenia vrăjitorilor, și toate celelalte căpetenii ale regelui Babilonului.
  4. Când Sedechia, regele lui Iuda, și toți oamenii de oaste i-au văzut, au fugit și au ieșit noaptea din cetate prin grădina regelui, pe poarta dintre cele două ziduri, și au apucat pe calea șesului.
  5. Dar oștirea Caldeilor a alergat după ei și a ajuns pe Sedechia în șesul Ierihonului, l-au prins și l-au dus la Nabucodonosor, regele Babilonului, la Ribla, în țara Hamat, unde acesta a rostit judecată asupra lui.
  6. Atunci regele Babilonului a junghiat pe fiii lui Sedechia în Ribla, înaintea ochilor acestuia, și pe toți dregătorii lui Iuda i-a junghiat regele Babilonului.
  7. Iar lui Sedechia i-a scos ochii și l-a pus în cătușe, ca să-l ducă la Babilon.
  8. Casa regelui și casele poporului le-au ars Caldeii cu foc, iar zidurile Ierusalimului le-au dărâmat.
  9. Restul poporului, care rămăsese în cetate, pe fugarii, care trecuseră la el și pe celălalt popor ce mai rămăsese, Nebuzaradan, căpetenia gărzii regelui, i-a dus robi în Babilon.
  10. Pe cei săraci din popor, care nu aveau nimic, Nebuzaradan, căpetenia gărzii, i-a lăsat în pământul lui Iuda și tot atunci le-a dat viile și țarinile.
  11. Iar cu privire la Ieremia, Nabucodonosor, regele Babilonului, a dat lui Nebuzaradan, căpetenia gărzii, porunca aceasta:
  12. Ia-l și să ai purtare de grijă pentru el; să nu-i faci nici un rău, ci să te porți cu el așa cum îți va zice el!
  13. Nebuzaradan, căpetenia gărzii, Nebuzaradan, căpetenia eunucilor, Nergal-Șarețer, căpetenia vrăjitorilor, și toate căpeteniile regelui Babilonului
  14. Au trimis și au luat pe Ieremia din curtea temniții și l-au încredințat lui Godolia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, ca să-l ducă acasă. Așa a rămas el să locuiască în mijlocul poporului.
  15. Atunci a fost cuvântul Domnului către Ieremia, pe când era el încă ținut în curtea temniții, și i-a zis:
  16. "Mergi și spune lui Ebed-Melec, Etiopianul: Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Iată, Eu voi împlini cuvintele Mele despre cetatea aceasta spre răul, iar nu spre binele ei, și se vor împlini ele în ziua aceea înaintea ochilor tăi.
  17. Dar pe tine te voi izbăvi, zice Domnul, și nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te temi.
  18. Te voi izbăvi și nu vei cădea în sabie; sufletul tău va rămâne la tine ca și când ai fi dobândit o pradă, pentru că tu ti-ai pus nădejdea în Mine", zice Domnul.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro