1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 41

  1. Prin luna a șaptea, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elișama, din neam regesc, a venit cu dregătorii regelui și cu zece oameni la Godolia, fiul lui Ahicam, în Mițpa, și au mâncat acolo pâine împreună.
  2. Apoi s-a sculat Ismael, fiul lui Netania, și cei zece oameni care erau cu el, și au lovit cu sabia pe Godolia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, și au ucis pe acela pe care regele Babilonului îl pusese căpetenie peste țară.
  3. De asemenea a ucis Ismael și pe toți Iudeii care erau cu Godolia, în Mițpa, precum și pe Caldeii oșteni care se aflau acolo.
  4. Iar a doua zi după uciderea lui Godolia, pe când nu știa nimeni de aceasta,
  5. Au venit din Sihem, din Șilo și din Samaria optzeci de oameni cu bărbile rase și cu hainele sfâșiate și cu tăieturi pe trup, aducând daruri și tămâie în mâinile lor pentru jertfă în templul Domnului.
  6. Iar Ismael, fiul lui Netania, din Mițpa, a ieșit întru întâmpinarea lor; și mergând el plângând, s-a întâlnit cu ei și le-a zis: "Duceți-vă la Godolia, fiul lui Ahicam".
  7. Și după ce au ajuns ei în mijlocul cetății, Ismael, fiul lui Netania, i-a ucis și i-a aruncat într-o groapă, ajutat de oamenii care erau cu el.
  8. Dar s-au găsit printre aceștia zece oameni care au zis lui Ismael: "Nu ne ucide, căci noi avem agoniseli de grâu, de orz, de untdelemn și de miere, ascunse la câmp". Și el s-a oprit și nu i-a omorât pe aceia împreună cu ceilalți frați ai lor.
  9. Groapa însă în care a aruncat Ismael toate trupurile oamenilor, pe care el i-a ucis pentru Godolia, era chiar aceea pe care o făcuse regele Asa, temându-se de Baeșa, regele lui Israel. Pe aceasta a umplut-o Ismael, fiul lui Netania, cu cei uciși.
  10. Apoi Ismael a luat c, prizonieri tot restul de popor, ce era în Mițpa, pe fiicele regelui și tot poporul ce mai rămăsese în Mițpa, pe care Nebuzaradan, căpetenia gărzii, îl încredințase lui Godolia, fiul lui Ahicam; și luându-i pe aceștia, Ismael, fiul lui Netania, s-a îndreptat spre fiii lui Amon.
  11. Dar când Iohanan, fiul lui Carea, și toți căpitanii oștirii, care erau cu el, au auzit de nelegiuirile ce săvârșise Ismael, fiul lui Netania, au luat toți oamenii lor și s-au dus să se bată cu Ismael, fiul lui Netania,
  12. Și I-au ajuns la iazul cel mare din Gabaon.
  13. Când tot poporul ce era cu Ismael a văzut pe Iohanan, fiul lui Carea, și pe toate căpeteniile oștirii care erau cu dânsul, s-au bucurat.
  14. Și s-a întors tot poporul pe care Ismael îl ducea în robie din Mițpa și, plecând, s-a dus la Iohanan, fiul lui Carea,
  15. Iar Ismael, fiul lui Netania, a fugit de Iohanan cu opt oameni și s-a dus la fiii lui Amon.
  16. Atunci Iohanan, fiul lui Carea, și toate căpeteniile oștirii, care erau cu el, au luat din Mițpa tot poporul ce rămăsese și pe care el îl scăpase de Ismael, fiul lui Netania, după ce acesta ucisese pe Godolia, fiul lui Ahicam - bărbații, oștenii, femeile, copiii și eunucii pe care îi scosese din Gabaon,
  17. Și s-a dus și s-a oprit în satul Chimham, lângă Betleem,
  18. Ca apoi să plece în Egipt de frica Caldeilor, căci se temea de ei, pentru că Ismael, fiul lui Netania, ucisese pe Godolia, fiul lui Ahicam, pe care regele Babilonului îl pusese căpetenie peste țară.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro