1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 5

  1. "Cutreierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, cercetați și căutați prin piețele lui: nu cumva veți găsi vreun om, măcar unul, care păzește dreptatea și caută adevărul?
  2. Căci Eu aș cruța Ierusalimul. Chiar când ei zic: "Viu este Domnul", ei jură mincinos.
  3. O, Doamne, ochii Tăi nu privesc ei oare la adevăr? Tu îi bați și ei nu simt durerea; Tu îi pierzi și ei nu vor să ia învățătură; și-au făcut obrazul mai vârtos ca piatra și nu vor să se întoarcă.
  4. Și mi-am zis: "Poate că aceștia sunt niște bieți nenorociți! Sunt niște proști, pentru că nu cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor.
  5. Voi merge deci la cei mari și voi grăi cu aceștia, că ei știu calea Domnului; legea Dumnezeului lor". Dar și aceștia cu toții au sfărâmat jugul și au rupt cătușele.
  6. De aceea îi va lovi leul din pădure și lupul din pustiu îi va răpi; leopardul le va fi păzitor cetăților lor; care din ei va ieși va fi sfâșiat, că s-au înmulțit fărădelegile lor și lepădările de credință au sporit.
  7. Cum, adică, să te iert, Ierusalime, pentru aceasta? Fiii tăi M-au părăsit și se jură pe dumnezei care n-au ființă. Eu i-am săturat, iar ei au făcut desfrânare, umblând în grup prin casele desfrânatelor.
  8. Ei sunt cai îngrășați și fiecare din ei nechează după femeia aproapelui său.
  9. E cu putință să nu pedepsesc aceasta, zice Domnul, și Duhul Meu să nu se răzbune asupra unui popor ca acesta?
  10. Căci casa lui Israel și casa lui Iuda s-au purtat față de Mine cu multă necredință, zice Domnul.
  11. Au tăgăduit pe Domnul și au zis: "El nu este și nenorocirea nu va veni asupra noastră; și nu vom vedea nici sabie, nici foamete!
  12. Proorocii sunt vânt și nu este în aceștia cuvântul Domnului. De aceasta și ei să aibă parte!"
  13. De aceea, așa zice Domnul Dumnezeul puterilor: "Pentru că voi grăiți asemenea vorbe, iată voi face cuvintele Mele foc în gura ta, iar pe poporul acesta îl voi face lemne ș-l va mistui focul acesta.
  14. Casa lui Israel, iată voi aduce asupra voastră un neam de departe, zice Domnul, un popor puternic, un popor vechi, un popor a cărui limbă tu nu o știi și nu vei înțelege ce grăiește el.
  15. Tolba lui e ca un mormânt deschis și ai lui toți sunt viteji;
  16. și vor mânca aceia secerișul tău și pâinea ta; vor mânca pe fiii tăi și pe fiicele tale; vor mânca oile tale și boii tăi; vor mânca strugurii tăi și smochinele tale și vor trece prin sabie cetățile tale cele întărite în care tu te încrezi.
  17. Suiți-vă pe zidurile lui și le dărâmați, dar nu de tot, ci stricați numai crestele lor, pentru că acestea nu sunt ale Domnului;
  18. Dar nici în zilele acelea nu vă voi pierde cu totul, zice Domnul.
  19. Și de veți zice: Pentru ce ne face Domnul Dumnezeul nostru toate acestea? Atunci să ți se răspundă: Pentru că M-ați părăsit pe Mine și ați slujit la dumnezei străini, în țara voastră, de aceea veți sluji la dumnezei străini într-o țară care nu este a voastră.
  20. Spuneți aceasta în casa lui Iacov, vestiți-o în Iuda și ziceți:
  21. Ascultați acestea, popor nebun și fără inimă! Ei au ochi și nu văd, urechi au, dar nu aud.
  22. Au doar nu vă temeți de Mine, zice Domnul, și nu tremurați înaintea Mea? Eu am pus nisipul hotar împrejurul mării și hotar veșnic, peste care nu se va trece. Deși valurile ei se înfurie, nu pot să-l biruiască și, deși ele se aruncă, nu pot să-l treacă.
  23. Dar poporul acesta are inimă îndârjită și răzvrătită:
  24. Răzvrătitu-s-au și s-au dus și n-au zis în inima lor: "Să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, Care ne dă la vreme ploaie timpurie și târzie și ne păstrează săptămânile hotărâte ale culesului".
  25. Fărădelegile voastre au schimbat aceasta și păcatele voastre au depărtat acest bine de la voi.
  26. Că se află necredincioși prin poporul Meu, care pândesc ca prinzătorii de păsări, se ascund la pământ, pun curse și prind pe oameni.
  27. Cum sunt cotețele pline de păsări, așa sunt casele lor pline de înșelătorie;
  28. Prin aceasta s-au ridicat și s-au îmbogățit ei, s-au făcut grași și cu pielea lucioasă și în rele au trecut orice măsură;
  29. Nu fac dreptate nimănui, nici chiar orfanului, nu dau dreptate săracului și huzuresc. E cu putință oare să nu pedepsesc acestea și să nu Mă răzbun asupra unui popor ca acesta? - zice Domnul.
  30. Lucruri înspăimântătoare se petrec în țara aceasta:
  31. Proorocii profețesc minciuni, preoții învață ca și ei, și poporului Meu îi place aceasta. Dar la urmă ce veți face?"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro