1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 27

  1. La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, rețele lui Iuda, a fost de la Domnul către Ieremia acest cuvânt:
  2. "Așa mi-a zis Domnul: Fă-ți cătușe și jug și le pune pe grumaz;
  3. Trimite la fel regelui iui Iuda și regelui Moabului, regelui fiilor lui Amon, regelui Tirului și regelui Sidonului, prin solii care au venit în Ierusalim la Sedechia, regele Ierusalimului;
  4. Și poruncește-le să spună stăpânilor lor: Iată ce zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, așa să spuneți stăpânilor voștri:
  5. "Eu am făcut pământul și pe om și viețuitoarele cele de pe fața pământului cu puterea Mea cea mare și cu brațul Meu cel puternic și l-am dat cui am vrut.
  6. Și acum voi da toate țările acestea în mâna lui Nabucodonosor, regele Babilonului, robul Meu, ba și fiarele câmpului le voi da lui spre slujbă;
  7. Toate popoarele vor sluji lui și fiului lui și fiului fiului lui, până când îi va veni vremea și lui și tării lui; ii vor sluji popoare multe și regi mari.
  8. Dacă vreun popor sau vreun regat nu va voi să-i slujească lui Nabucodonosor, regele Babilonului, și nu-și va pleca grumazul său sub jugul regelui Babilonului, pe acel popor îl voi pedepsi cu sabie, cu foamete și cu ciumă, până-l voi stârpi cu mâna lui, zice Domnul.
  9. Iar voi să nu ascultați pe proorocii voștri, pe ghicitorii voștri, pe visătorii voștri, pe vrăjitorii voștri și pe-ai voștrii cititori de stele care vă zic: "Nu veți sluji regelui Babilonului",
  10. Că aceștia vă prezic minciună, ca să vă depărteze din țara voastră și ca Eu să vă izgonesc, ca să pieriți.
  11. Iar pe poporul care-și va pleca grumazul sub jugul regelui Babilonului și i se va supune, îl voi lăsa în pământul său și-l va lucra și va trăi pe el", zice Domnul.
  12. Și lui Sedechia, regele lui Iuda, i-am grăit toate cuvintele acestea și am zis: "plecați-vă grumazul sub jugul regelui Babilonului și sluțiți-i lui și poporului. lui și veți trăi.
  13. De ce să mori tu și poporul tău de sabie, de foamete și de ciumă, cum a zis Domnul de poporul acela, care nu va sluți regelui Babilonului?
  14. Și să nu ascultați cuvintele proorocilor care vă zic:
  15. "Nu veți sluji regelui Babilonului, că minciună vă prezic și nici nu i-am trimis Eu, zice Domnul; ei vă profețesc mincinos în numele Meu, ca să vă izgonesc și să pieriți și voi și proorocii voștri, care vă proorocesc".
  16. Preoților și poporului întreg le-am grăit acestea: "Așa zice Domnul: Nu ascultați cuvintele proorocilor voștri care vă proorocesc și vă zic: Iată, curând vor fi întoarse de la Babilon vasele templului Domnului, că minciună vă proorocesc.
  17. Nu-i ascultați, ci slujiți regelui Babilonului și veți trăi. De ce să duceți cetatea aceasta la pustiire?
  18. Iar dacă sunt ei prooroci și dacă au ei cuvântul Domnului, atunci să mijlocească înaintea Domnului Savaot ca vasele rămase în templul Domnului și în casa regelui lui Iuda și în Ierusalim să nu treacă la Babilon.
  19. Că așa zice Domnul Savaot de stâlpi, de baia cea de aramă, de postamente și de celelalte lucruri care au rămas în cetatea aceasta,
  20. Și pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, nu le-a luat când a dus din Ierusalim la Babilon pe Iehonia, fiul lui Ioiachim, regele lui Iuda, și pe toți îi însemnați din Iuda și din Ierusalim;
  21. Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, despre vasele care au rămas în templul Domnului și în casa regelui lui Iuda și în Ierusalim:
  22. "Vor fi duse și acelea la Babilon și vor rămâne acolo până în ziua când le voi căuta Eu și le voi scoate și le voi întoarce la locul acesta, zice Domnul".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro