1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 28

  1. Tot în anul acela, la începutul domniei lui Sedechia, regele lui Iuda, adică în anul al patrulea, în luna a cincea, Anania, fiul lui Azur, proorocul cel din Gabon, mi-a grăit în templul Domnului, înaintea. ochilor preoților și a tot poporul și mi-a zis:
  2. "Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Voi sfărâma jugul regelui Babilonului;
  3. Peste doi ani voi întoarce în locul acesta toate vasele templului Domnului, pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, le-a luat din acest loc și le-a dus la Babilon.
  4. Voi întoarce la locul acesta și pe Iehonia, fiul lui Ioiachim, regele lui Iuda, și pe toți robii iudei, care au mers la Babilon, zice Domnul, căci voi sfărâma jugul regelui Babilonului".
  5. Atunci proorocul Ieremia a grăit către Anania proorocul, înaintea ochilor preoților și înaintea ochilor a tot poporul, ce stătea în templul Domnului, și a zis Ieremia proorocul:
  6. "Așa să fie și să facă aceasta Domnul! Împlinească Domnul cuvintele tale, pe care le-ai rostit tu pentru întoarcerea din Babilon a vaselor templului Domnului și a tuturor robilor la locul acesta.
  7. Dar ascultă cuvântul acesta pe care ți-l spun eu în auzul tău și în auzul a tot poporul:
  8. Proorocii care au fost demult înaintea mea și înaintea ta au prevestit multor țări și regate puternice război, strâmtorare și molimă.
  9. Când însă vreun prooroc a prevestit pace, atunci numai așa a fost luat el ca prooroc, cu adevărat trimis de Domnul, dacă s-a împlinit cuvântul acelui prooroc".
  10. Iar proorocul Anania a luat jugul de pe grumazul lui Ieremia proorocul și l-a sfărâmat;
  11. Și a zis Anania înaintea ochilor a tot poporul cuvintele acestea: "Iată ce zice Domnul: Așa voi sfărâma jugul lui Nabucodonosor, regele Babilonului, peste doi ani, luându-l de pe grumazul tuturor popoarelor". Și Ieremia s-a dus în drumul său.
  12. După ce proorocul Anania a sfărâmat jugul de pe grumazul proorocului Ieremia, a fost cuvântul Domnului către Ieremia și i-a zis:
  13. "Mergi și spune lui Anania: Așa zice Domnul: Tu ai sfărâmat un jug de lemn și voi face în locul lui altui de fier,
  14. Că așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Jug de fier voi pune pe grumazul tuturor acestor popoare, ca să muncească ele la Nabucodonosor, regele Babilonului, și ca să-i slujească, ba și fiarele câmpului le voi da lui!"
  15. Și a mai zis proorocul Ieremia către Anania proorocul: "Ascultă, Anania: Domnul nu te-a trimis și tu dai poporului acestuia încredere în minciună.
  16. De aceea așa zice Domnul: Iată te voi arunca de pe fața pământului; chiar în anul acesta vei muri, pentru că ai grăit împotriva Domnului".
  17. Și a murit Anania proorocul chiar în anul acela, în luna a șaptea.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro