1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 26

  1. La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, a fost cuvântul acesta de la Domnul:
  2. "Așa zice Domnul: Stai în curtea templului Domnului și grăiește tuturor cetăților lui Iuda, care vin la închinare în templul Domnului, toate cuvintele ce îți voi porunci să le grăiești, să nu lași nici un cuvânt.
  3. Poate vor asculta și se vor întoarce de la calea cea rea și atunci Îmi va părea rău de nenorocirea pe care aveam de gând să le-o fac din cauza faptelor lor rele.
  4. Și să le spui: Așa zice Domnul: "Dacă nu Mă veți asculta să umblați după legea Mea, pe care v-am dat-o,
  5. Și să luați aminte la cuvintele robilor Mei prooroci, pe care-i trimit la voi, pe care-i trimit dis-de-dimineață, și voi nu-i ascultați,
  6. Atunci voi face cu templul acesta ceea ce am făcut cu șilo, iar cetatea aceasta o voi da spre blestem tuturor popoarelor pământului".
  7. Preoții și proorocii și tot poporul au ascultat pe Ieremia, când a grăit el aceste cuvinte în templul Domnului.
  8. Iar după ce a spus Ieremia tot ce-i poruncise Domnul să spună la tot poporul, preoții, proorocii și tot poporul l-au prins și i-au zis: "Tu trebuie să mori!
  9. De ce proorocești în numele Domnului și zici: Templul acesta va fi ca Șilo și cetatea aceasta se va pustii și va rămâne fără locuitori?" Și s-a adunat tot poporul împotriva lui Ieremia la templul Domnului.
  10. și când au auzit acestea, căpeteniile lui Iuda au venit din casa regelui la templul Domnului și au șezut la intrare în poarta cea nouă a templului.
  11. Atunci preoții și proorocii au zis către căpetenii și către tot poporul așa: "Osândă cu moarte se cuvine acestui om, pentru că proorocește împotriva cetății acesteia, cum ați auzit și voi cu urechile voastre!"
  12. Iar Ieremia a zis către toate căpeteniile și către tot poporul: "Domnul m-a trimis să proorocesc împotriva templului acestuia și împotriva cetății acesteia cuvintele pe care le-ați auzit.
  13. Îndreptați-vă dar căile voastre și faptele voastre și supuneți-vă glasului Domnului Dumnezeului vostru, și Domnului Îi va părea rău de nenorocirea pe care o rostise împotriva voastră.
  14. Iar cât despre mine, iată sunt în mâinile voastre, faceți cu mine ce vi se pare bun și drept!
  15. Dar să știți bine că, de mă veți omorî, veți aduce asupra voastră, asupra cetății acesteia și asupra locuitorilor ei sânge nevinovat, căci cu adevărat Domnul m-a trimis la voi să vă spun în urechile voastre toate cuvintele acelea".
  16. Atunci căpeteniile și tot poporul au zis către preoți și către prooroci: "Omul acesta nu este vrednic de osândă cu moarte, pentru că ne-a grăit în numele Domnului Dumnezeului nostru".
  17. Atunci s-au ridicat unii din bătrânii poporului și au zis către toată adunarea poporului:
  18. "Miheia din Moreșet a proorocit în zilele lui Iezechia, regele lui Iuda, și a zis către tot poporul iudeu: așa zice Domnul Savaot: "Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge o movilă de dărâmături și muntele templului acestuia va fi un deal împădurit".
  19. Omorâtu-l-a oare pentru aceasta Iezechia, regele lui Iuda și tot Iuda? Au nu s-a temut el de Domnul și nu s-a rugat Domnului, ca să-I pară rău de nenorocirea pe care o rostise împotriva lor? și noi să ne împovărăm sufletele noastre cu o nelegiuire așa de mare!
  20. De asemenea a mai proorocit în numele Domnului un oarecare Urie, fiul lui Șemaia, din Chiriat-Iearim, și a proorocit împotriva cetății acesteia și împotriva țării acesteia tocmai cu aceleași cuvinte, ca și Ieremia.
  21. Și când au auzit cuvintele lui regele Ioiachim și toți curtenii lui și toate căpeteniile, a căutat regele să-l omoare. Și auzind de aceasta, Urie s-a temut și a fugit și a trecut în Egipt.
  22. Dar regele Ioiachim a trimis și în Egipt oameni și anume: Pe Elnatan, fiul lui Acbor, și pe alții împreună cu aceștia.
  23. Și au adus pe Urie din Egipt și l-au înfățișat la regele Ioiachim, și acesta l-a ucis cu sabia și a aruncat trupul lui acolo unde erau mormintele oamenilor de rând".
  24. Dar Ahicam, fiul lui Șafan, ocrotea pe Ieremia, ca să nu fie dat în mâna poporului spre ucidere.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro