1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 34

  1. Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia, când Nabucodonosor, regele Babilonului, și toată oștirea lui și toate regatele pământului, supuse sub mâna lui, și toate popoarele au venit cu război împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor cetăților lui luda, zicând:
  2. "Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Mergi și grăiește lui Sedechia, regele lui Iuda, și-i spune: Așa zice Domnul: lată voi da cetatea aceasta în mâinile regelui Babilonului, și acesta o va arde cu foc.
  3. Nici tu nu vei scăpa din mina lui, ci vei fi cu adevărat luat și dat în mâinile lui; ochii tăi vor vedea ochii regelui Babilonului și buzele lui vor grăi buzelor tale și vei merge la Babilon.
  4. Dar ascultă cuvântul Domnului, Sedechia, rege al lui Iuda! Așa zice Domnul de tine: Nu vei muri de sabie, ci vei muri în pace.
  5. Și precum s-a aprins tămâie pentru părinții tăi și pentru ceilalți regi, care au fost înainte de tine, la înmormântarea lor, așa se va aprinde și pentru tine și te vor plânge, zicând: "Vai, doamne!" Că Eu am rostit cuvântul acesta", zice Domnul.
  6. Și a spus Ieremia proorocul toate cuvintele acestea lui Sedechia, regele lui Iuda, în Ierusalim.
  7. În vremea aceea oștirea regelui Babilonului se războia împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor cetăților lui Iuda, care mai rămăseseră, și anume împotriva Lachișului și Azecăi, deoarece din cetățile lui Iuda numai acestea mai rămăseseră cetăți întărite.
  8. Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia, după ce regele Sedechia a încheiat legământ cu tot poporul ce era în Ierusalim,
  9. Ca să dea slobozenie, așa încât fiecare să dea drumul robului său și roabei sale, evreu și evreică, și ca nimeni să nu mai țină în robie evreu, frate al său.
  10. Și s-au supus toți cei mari și tot poporul, care au încheiat legământul, ca să dea fiecare drumul robului său și roabei sale, ca să nu-i mai țină pe: viitor în robie, și au ascultat și s-au supus.
  11. Dar după aceea, răzgândindu-se, au început să ia înapoi pe robii și pe roabele cărora le dăduseră drumul și-i siliră să le fie robi și roabe.
  12. Dar a fost cuvântul Domnului către Ieremia, căruia i s-a zis din partea Domnului:
  13. "Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Eu am încheiat un legământ cu părinții voștri, când i-am scos din pământul Egiptului și din casa robiei, și am zis:
  14. La sfârșitul anului al șaptelea să dea drumul fiecare din voi fratelui său , evreu, care ți s-a vândut ție; să-ți lucreze el șase ani, iar după aceea să-i dai drumul să fie slobod. Dar părinții voștri nu m-au ascultat și nu ți-au plecat urechea lor.
  15. Acum voi v-ați întors și ați făcut cum e drept în ochii Mei, dând fiecare slobozenie aproapelui său, și ați încheiat înaintea Mea legământ în templul asupra căruia s-a chemat numele Meu.
  16. Dar apoi v-ați răzgândit și ați necinstit numele Meu și ați întors fiecare pe robul vostru și pe roaba voastră cărora le dăduserăți drumul să se ducă unde le place, și-i siliți să vă fie robi și roabe.
  17. De aceea, așa zice Domnul: Voi nu v-ați supus Mie, ca să dați fiecare drumul aproapelui vostru; pentru aceea iată, Eu, zice Domnul, voi da libertate sabiei asupra voastră, ciumei și foametei și vă voi face "pricină" de groază pentru toate regatele pământului.
  18. Pe cei ce au călcat legământul Meu și pe cei ce nu s-au ținut de cuvintele legământului pe care l-am încheiat înaintea feței Mele, despicând în două vițelul și trecând printre cele două bucăți ale lui,
  19. Pe cei mari ai lui Iuda și pe cei mari ai Ierusalimului, pe eunuci, pe preoți și pe tot poporul țării, care au trecut printre bucățile vițelului despicat,
  20. Îi voi da în mâinile vrăjmașilor și în mâinile celor ce vor să le ia viața, iar trupurile lor vor fi hrană păsărilor cerului și fiarelor pământului.
  21. Pe Sedechia, regele lui Iuda, și pe cei mari ai lui ii voi da în mâinile vrăjmașilor lor și în mâinile celor ce vor să le ia viața, în mâinile oștirii regelui Babilonului, care s-a retras de la voi.
  22. Iată Eu voi da poruncă, zice Domnul, și-i voi întoarce la cetatea aceasta și vor năvăli asupra ei și o vor lua și o vor arde cu foc, și cetățile lui Iuda le vor face pustiu nelocuit".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro