1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 35

  1. Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia, în zilele lui Ioiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda:
  2. "Mergi în casa Recabiților și vorbește cu ei și-i adu în templul Domnului, într-o cămară, și dă-le să bea vin".
  3. Atunci am luat eu pe Iaazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habaținia, pe frații lui, pe toți fiii lui și toată casa Recabiților
  4. și i-am adus în templul Domnului, în cămara fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia, omul lui Dumnezeu, care e lângă cămara dregătorilor, deasupra camerei lui Maaseia, fiul lui Șalum, păzitorul pragului.
  5. Apoi am pus înaintea fiilor casei Recabiților cupe pline cu vin și pahare și le-am zis: "Beți vin!"
  6. Dar ei au zis: "Noi nu bem vin, pentru că Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat poruncă, zicând: Să nu beli vin nici voi, nici fiii voștri în veac!
  7. Nici case să nu zidiți, nici semințe să nu semănați, nici vii să nu sădiți, nici să aveți, ci să trăiți în corturi în toate zilele vieții voastre, ca să trăiți vreme îndelungată pe pământul în care sunteți călători.
  8. Și noi am ascultat glasul lui Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, întru toate câte ne-a poruncit el, ca să nu bem vin în toate zilele noastre nici noi, nici femeile noastre, nici fiii noștri, nici fiicele noastre,
  9. Și să nu zidim case ca locuințe pentru noi și să nu avem nici vii; nici țarini, nici semănături,
  10. Ci să trăim în corturi. intru toate ascultăm și facem toate câte ne-a poruncit Ionadab, strămoșul nostru.
  11. Când însă a venit Nabucodonosor, regele Babilonului, împotriva acestei țări, noi am zis: Hai să intrăm în Ierusalim dinaintea oștirilor Caldeilor și a oștirilor Sirienilor! Și iată acum trăim în Ierusalim".
  12. Atunci a fost cuvântul Domnului către Ieremia și a zis:
  13. "Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Mergi și spune bărbaților lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului: Se poate oare să nu luați voi învățătură din aceasta și să nu ascultați cuvântul Meu?" - zice Domnul.
  14. Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, pe care le-a spus fiilor săi de a nu bea vin, se împlinesc, și ei nu beau până în ziua de astăzi, pentru că se supun celor rânduite de tatăl lor; iar Eu necontenit v-am vorbit, v-am vorbit dis-de-dimineață și voi nu M-ați ascultat.
  15. Trimis-am la voi pe toți proorocii, robii Mei, i-am trimis dis-de-dimineață și am zis: Să se întoarcă fiecare de la calea lui cea rea și să vă îndreptați purtările, să nu mergeți după alți dumnezei, ca să le slujiți, și veți trăi în pământul acesta pe care l-am dat vouă și părinților voștri; dar voi nu v-ați plecat urechea și nu M-ați ascultat.
  16. Deoarece fiii lui Ionadab, fiul lui Recab, împlinesc porunca pe care le-a dat-o tatăl lor, iar poporul Meu nu Mă ascultă,
  17. De aceea așa zice Domnul Dumnezeu Savaot, Dumnezeul lui Israel: Iată Eu voi aduce asupra lui Iuda și a tuturor locuitorilor Ierusalimului tot răul acela pe care l-am rostit asupra lor, pentru că Eu le-am vorbit și ei n-au ascultat, i-am chemat și ei n-au răspuns".
  18. Iar casei Recabiților, Ieremia i-a grăit: "Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Pentru că voi ați ascultat porunca lui Ionadab, tatăl vostru, și păziți toate poruncile lui și în toate faceți cum v-a poruncit el,
  19. De aceea, așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Nu va lipsi lui Ionadab, fiul lui Recab, bărbatul care să stea înaintea felei Mele în toate zilele".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro