1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 10

  1. Conducătorul înțelept îndrumează bine pe poporul său, și cârmuirea omului priceput este cu bună rânduială.
  2. După cum este judecătorul poporului, așa sunt și slujitorii lui și cum este mai-marele cetății, așa sunt toți cei ce locuiesc în ea.
  3. Un rege neînvățat va pierde pe poporul său, și cetatea sporește prin înțelepciunea mai-marilor ei.
  4. În mâna Domnului este stăpânirea pământului și la vremea sa va ridica pe cel folositor la cârmuire.
  5. În mâna Domnului este izbânda omului și Domnul este Cel Care pune mărirea Sa pe fruntea stăpânitorului.
  6. Să nu te mânii pentru orice nedreptate pe aproapele și nimic nu face cu patimă și cu nechibzuință.
  7. Urâtă este înaintea Domnului și înaintea oamenilor trufia, căci față de amândoi ea este păcatul nedreptății.
  8. Împărăția de la un neam trece la alt neam, pentru strâmbătăți și pentru semeții și pentru avuții.
  9. Pentru ce se trufește cel ce este pământ și cenușă, când în viață el le leapădă mereu dinăuntrul său? 10. Boala îndelungată o taie doctorul și împăratul astăzi este și mâine va muri.
  10. Că murind, omul va moșteni șerpi și fiare și viermi.
  11. Începutul trufiei omului este a părăsi pe Dumnezeu și a-și întoarce inima sa de la Cel care l-a făcut.
  12. Începutul păcatului este trufia, și cel care stăruiește în ea este ca și când i-ar ploua urâciune.
  13. Pentru aceea, minunate certări a adus Domnul și i-a surpat pe ei până în sfârșit.
  14. Scaunele celor mai mari le-a surpat Domnul și a pus pe cei blânzi în locul lor.
  15. Rădăcinile neamurilor le-a smuls Domnul și a răsădit pe cei smeriți în locul lor.
  16. țările neamurilor le-a surpat Domnul și le-a stricat până la temeliile pământului.
  17. A slăbit pe mulți dintre ei și i-a pierdut și a făcut să înceteze de pe pământ pomenirea lor.
  18. Nu s-a hărăzit oamenilor trufia, nici urgia mâniei celor care se nasc din femei.
  19. Care este neamul vrednic de cinste? Neamul omenesc.
  20. Care este neamul cel cinstit? Cel care se teme de Domnul.
  21. Care este neamul fără de cinste? Tot neamul omenesc.
  22. Care este neamul fără de cinste? Neamul care nu ține poruncile.
  23. Între frați, povățuitorul lor cinstit este, și cei ce se tem de Domnul sunt la fel înaintea ochilor Lui.
  24. Lauda celui bogat și a celui cinstit și a celui sărac este frica Domnului.
  25. Nu este drept a batjocori pe săracul cel înțelept și nu se cuvine a mări pe omul cel păcătos.
  26. Cel mare și judecătorul și cel puternic se vor mări, dar nici unul dintre ei nu este mai mare decât cel care se teme de Domnul.
  27. Robului înțelept îi vor sluji cei slobozi și bărbatul înțelept nu va cârti când este dojenit.
  28. Nu te face înțelept când faci lucrul tău, nu te mări în vremea necazului tău.
  29. Mai bun este cel care lucrează întru toate, decât cel care umblă sau se mărește și este lipsit de pâine.
  30. Fiule, întru smerenie mărește sufletul tău și îi dă lui cinste după vrednicia lui.
  31. Pe cel care păcătuiește asupra sufletului său, cine-l va îndrepta? Și cine va cinsti pe cel care își face de ocară viața sa?
  32. Săracul este cinstit pentru știința sa și cel bogat este cinstit pentru avuțiile sale.
  33. Iar cel care este de laudă întru sărăcie, cu cât mai mult ar fi de cinste dacă ar ajunge bogat? Și cel disprețuit întru avuție, în sărăcie cu cât mai mult va fi disprețuit?
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro