1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 15

  1. Cel care se teme de Domnul va face cele bune, și cel care ține legea o va cuprinde pe ea.
  2. Și-l va întâmpina ca o mamă și ca femeia tinereților îl va primi.
  3. Îl va hrăni cu pâinea înțelegerii, și cu apa înțelepciunii îl va adăpa.
  4. Rezema-se-va întru ea și nu se va clătina; se va ține de ea și nu se va rușina.
  5. Și îl va înălța pe el mai mult decât pe cei de aproape ai lui și în mijlocul adunării va deschide gura lui.
  6. Desfătare și cunună de bucurie și nume veșnic va moșteni.
  7. Oamenii cei nebuni nu vor cuprinde înțelepciunea și bărbații cei păcătoși nu o vor vedea;
  8. Departe este de trufie și oamenii cei mincinoși nu-și vor aduce aminte de ea.
  9. Nu este frumoasă lauda în gura păcătosului, că nu este de la Domnul trimisă lui.
  10. Că întru înțelepciune se va grăi lauda și Domnul o va îndrepta pe ea.
  11. Să nu zici: Domnul m-a depărtat, că cele ce El le-a urât nu le va face.
  12. Să nu zici: El m-a înșelat; n-are El lipsă de omul păcătos.
  13. Toată urâciunea o urăște Domnul, și nu este iubită celor care se tem de Dânsul.
  14. El din început a făcut pe om și l-a lăsat în mâna sfatului său.
  15. De vei vrea, vei ține poruncile și credința și vei face cele bine-plăcute.
  16. Pus-a înaintea ta foc și apă, și ori la care vei vrea, vei întinde mâna ta.
  17. Înaintea oamenilor este viața și moartea și oricare le va plăcea li se va da,
  18. Că multă este înțelepciunea Domnului; tare este El întru putere și vede toate.
  19. Și ochii Lui sunt peste cei care se tem de El, și El va cunoaște tot lucrul omului.
  20. Și nimănui n-a poruncit să lucreze nelegiuit și nimănui n-a dat libertate să păcătuiască.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro