1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 7

  1. Nu face rele și nu te va prinde răul.
  2. Depărtează-te de la nedreptate și nedreptatea se va depărta de la tine.
  3. Fiule! Nu semăna pe brazdele nedreptății, ca să nu seceri de pe ele cu șapte părți mai mult.
  4. Nu cere de la Domnul stăpânire, nici de la împăratul scaun de mărire.
  5. Nu te face drept înaintea Domnului și înaintea împăratului nu te arăta că ești înțelept.
  6. Nu cerca să fii judecător, ca nu cumva să nu poți ridica nedreptățile;
  7. Ca nu cumva să te sfiești de fața celui puternic și să pui sminteală întru dreptatea ta.
  8. Nu te pune în pricină cu obștea cetății, nici te amesteca în mulțime.
  9. Nu te lăsa atras de două ori la păcat, căci și pentru o singură dată nu vei rămâne nepedepsit.
  10. Să nu zici: Domnul va căuta la mulțimea darurilor mele; când le voi aduce Lui, El le va primi.
  11. Nu slăbi în rugăciunea ta și nu trece cu vederea a face milostenie.
  12. Nu batjocori pe omul al cărui suflet este întristat, căci Dumnezeu este Cel care smerește și Cel care înalță.
  13. Nu făuri minciuni împotriva fratelui tău, nici împotriva prietenului tău să nu faci așa.
  14. Nu-ți îngădui nici o minciună, căci din ea nu poate ieși nimic bun.
  15. Nu vorbi mult în adunarea bătrânilor și nu repeta cuvintele tale în rugăciune.
  16. Să nu urăști lucrarea cea cu osteneală și lucrarea pământului cea orânduită de Cel Preaînalt.
  17. Nu te socoti împreună cu mulțimea păcătoșilor; adu-ți aminte că mânia nu va zăbovi.
  18. Smerește sufletul tău foarte, că focul și viermii sunt osânda celui necredincios.
  19. Să nu schimbi nicidecum prietenul pentru bani, nici pe fratele cel bun pentru aurul Ofirului.
  20. Nu te abate de la femeia bună și înțeleaptă, că harul ei este mai bun decât mărgăritarele.
  21. Nu chinui pe robul care muncește cinstit, nici pe simbriașul care își pune tot sufletul.
  22. Pe robul înțelept să-l iubești; să nu-l lipsești pe el de libertate.
  23. Ai tu turme? Ai grijă de ele, și, de-ți sunt de folos, păstrează-le.
  24. Ai feciori? Învață-i pe ei și încovoaie din pruncie grumazul lor.
  25. Ai fete? Veghează la curăția lor Și să le arăți o față serioasă.
  26. Mărită-ți fata și mare lucru vei face, dar dă-o după un bărbat înțelept.
  27. Ai o femeie după inima ta? Nu o lepăda, dar cu una pe care n-o iubești să nu-ți legi capul.
  28. Din toată inima cinstește pe tatăl tău și nu uita niciodată durerile mamei tale.
  29. Adu-ți aminte că ei ți-au dat viața; ce le vei da tu în schimb pentru ceea ce au făcut ei pentru tine?
  30. Din tot sufletul tău teme-te de Domnul și pe toți preoții Lui cinstește-i.
  31. Cu toată puterea iubește pe Cel care te-a făcut și pe slujitorii Lui să nu-i părăsești.
  32. Teme-te de Domnul și cinstește pe preot și dă-i partea lui precum s-a poruncit ție,
  33. Pârgă și jertfă de ispășire și darul șoldurilor și jertfă de sfințire și pârga celor sfinte.
  34. Și celui sărac întinde-i mâna ta, ca binecuvântarea ta să fie desăvârșită.
  35. Dărnicia ta să atingă pe toți cei în viară și chiar morților fă-le parte de dărnicia ta.
  36. Nu te întoarce de la cei ce plâng, și întristează-te cu cei întristați.
  37. Nu te teme a cerceta pe bolnavi că pentru aceste fapte vei câștiga iubirea.
  38. În tot ce faci adu-ți aminte de sfârșitul tău și nu vei păcătui niciodată.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro