1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 3

  1. Fiilor, ascultați-mă pe mine, tatăl, și vă purtați așa ca să vă mântuiți,
  2. Că Domnul a înălțat pe tată peste fii și a întărit judecata mamei peste copii.
  3. Cel care cinstește pe tată se va curăți de păcat.
  4. Și ca acel care strânge comori, așa este cel care cinstește pe mama sa.
  5. Cel care cinstește pe tată se va veseli de fii și în ziua rugăciunii sale va fi auzit.
  6. Cel care mărește pe tată va avea viață lungă, și cel care se teme de Domnul cinstește pe mama sa.
  7. Cel care se teme de Domnul va cinsti pe tatăl său și ca stăpânitor va sluji celor care l-au născut.
  8. Cu fapta și cu cuvântul cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți vină binecuvântare de la ei.
  9. Că binecuvântarea tatălui întărește casele fiilor, iar blestemul mamei le dărâmă până în temelie.
  10. Nu căuta mărire întru necinstea tatălui tău, că necinstea tatălui tău nu-ți este mărire.
  11. Că mărirea omului este din cinstea tatălui său și ocară este fiilor mama necinstită.
  12. Fiule, sprijină pe tatăl tău la bătrânețe și nu-l mâhni în viața lui.
  13. Și chiar de i se va împuțina mintea lui, ai îndurare și nu-l disprețui când tu ești în putere,
  14. Pentru că milostenia arătată tatălui nu va fi uitată și, în pofida păcatelor, se va zidi casa ta.
  15. În ziua necazului tău Își va aduce aminte Domnul de tine și, ca gheața când este senin, așa se vor topi păcatele tale.
  16. Ca un hulitor este cel care părăsește pe tată și blestemat de Domnul este cel care mânie pe mama sa.
  17. Fiule, cu blândețe săvârșește lucrurile tale și de omul cel primit de Domnul vei fi iubit.
  18. Cu cât ești mai mare, cu atât mai mult te smerește și înaintea Domnului vei afla har.
  19. Că mulți oameni mari și slăviți sunt, dar tainele se descopăr celor smeriți. Că mare este puterea Domnului și El este preaslăvit de cei smeriți.
  20. Cele mai presus de tine nu le căuta și cele mai tari decât tine nu le iscodi.
  21. Cele ce s-au poruncit ție, acelea cu cuviință le cugetă, că nu-ți sunt de nevoie cele ascunse.
  22. În multele tale îndeletniciri nu te ține de lucrurile zadarnice, că ți s-au descoperit destule din cunoștințele omenești.
  23. Că pe mulți i-a înșelat părerea lor și socoteala rea a făcut să alunece cugetele lor.
  24. Inima îndărătnică rău va păți mai pe urmă.
  25. Și cel care iubește primejdia va cădea într-însa.
  26. Inima îndărătnică se va împovăra cu osteneli și cel păcătos va adăuga păcate peste păcate.
  27. Ispitele nu sunt lecuire pentru cel trufaș, că buruiană rea s-a înrădăcinat în inima lui.
  28. Inima celui înțelept va cugeta la pildele celor înțelepți, și o ureche ascultătoare este dorința celui înțelept.
  29. Focul arzător îl va stinge apa, și milostenia va curăți păcatele.
  30. Cel ce răsplătește pentru binefacere, acela se gândește la viitor și la vreme de cădere va afla sprijin.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro