1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 21

  1. Fiule, ai păcătuit? Să nu mai adaugi încă; și pentru cele mai dinainte ale tale te roagă.
  2. Ca de fața șarpelui fugi de păcat; că de te vei apropia de el, te va mușca.
  3. Dinți de leu sunt dinții lui, care omoară sufletele oamenilor.
  4. Ca sabia cea de amândouă părțile ascuțită este toată fărădelegea; rana ei n-are vindecare.
  5. Batjocura și semeția vor pustii avuția; așa și casa celui trufaș se va pustii.
  6. Rugăciunea săracului pătrunde din gură până la urechile Domnului și judecata Lui degrabă va veni.
  7. Cel care urăște mustrarea urmează pe păcătos, și cel care se teme de Domnul se va întoarce din inimă.
  8. De departe este cunoscut cel cu limba tare, și cel înțelept îl știe când alunecă.
  9. Cel care își zidește casă cu bani străini asemenea este celui care își adună pietre de mormânt.
  10. Câlți adunați este adunarea celor fără de lege, și pieirea lor, pară de foc.
  11. Calea păcătoșilor este netezită cu pietre, la sfârșitul ei este groapa iadului.
  12. Cel care păzește legea își stăpânește cugetul său; și sfârșitul temerii de Domnul este înțelepciunea.
  13. Nu se va învăța cel care nu este isteț; este isteție care înmulțește amărăciunea.
  14. Știința celui înțelept se va înmulți ca un potop, și sfatul lui ca un izvor de viață.
  15. Inima nebunului este ca un vas spart și nici o știință nu va ține.
  16. Cuvântul înțelept de-l va auzi cel știutor, îl va lăuda și peste el va adăuga.
  17. Auzit-a cel răsfățat și nu i-a plăcut și l-a lepădat înapoia sa.
  18. Vorba nebunului este ca sarcina în cale; iar prin buzele celui înțelept se va afla har.
  19. Gura înțeleptului se va căuta întru adunare și cuvintele lui le va cugeta în inimă.
  20. Ca o casă în ruine este înțelepciunea prostului, și știința nebunului, cuvinte fără rost.
  21. Obezi în picioarele celor nebuni este învățătura și ca niște cătușe în mâna cea dreaptă.
  22. Nebunul, când râde, își înalță glasul, iar omul cuminte abia va zâmbi.
  23. Ca podoaba cea de aur este învățătura la cel înțelept și ca brățara în brațul drept.
  24. Piciorul nebunului grabnic este în casă; iar omul care are multă știință se va sfii de întâlnirea cu oricine.
  25. Nebunul se uită în casă din ușă, iar omul cel învățat stă afară.
  26. Semn de om prost este a asculta la ușă; iar cel înțelept se va îndepărta de astfel de necinste.
  27. Buzele celor fără minte vorbesc mereu de alții; iar cuvintele celor înțelepți se vor cumpăni.
  28. Inima nebunului este în gura lui, iar gura înțeleptului este în inima lui.
  29. Când blesteamă cel nelegiuit pe satana, blesteamă sufletul său.
  30. Pângărește sufletul său cel care vâră zâzanii și oriunde va locui va fi urât.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro