1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 43

  1. Mărirea înălțimii este curăția cerului, întru arătarea slavei Domnului.
  2. Soarele în ivire vestește, când se arată, ca un vas minunat, făptura Celui Preaînalt.
  3. Când este la amiază usucă pământul și înaintea arșiței lui cine va sta?
  4. Cuptorul arde pentru lucrurile făurirei, dar de trei ori mai tare este soarele arzând munții.
  5. Suflând abur de foc și strălucind rază, întunecă ochii.
  6. Mare este Domnul Cel care l-a făcut, și cu porunca Lui grăbește mergerea.
  7. Și luna, totdeauna exactă, însemnează lunile și împarte timpul.
  8. Din lună este semnul sărbătorii, lumină care scade până la sfârșit.
  9. Lunile anului sunt după mersul ei, minunate schimbări face crescând.
  10. Cort taberelor intru înălțime, întru tăria cerului strălucind.
  11. Frumusețea cerului este mulțimea stelelor, podoabe luminând întru cele înalte ale Domnului.
  12. După pravila Celui Sfânt, ele stau în rânduiala lor și nu obosesc în străjile lor.
  13. Vezi curcubeul și binecuvântează pe Cel care l-a făcut; că foarte frumos este în strălucirea sa.
  14. A înconjurat cerul împrejur cu mărire, mâinile Celui Preaînalt l-au atins pe el.
  15. Cu porunca Lui a grăbit zăpada și grăbește fulgerele după judecata Sa.
  16. Pentru aceea se deschid vistieriile și norii zboară ca păsările.
  17. Cu slava Sa întărește norii și sfărâmă pietrele grindinei
  18. Și de privirea Lui se vor cutremura munții.
  19. Cu voia Lui suflă vântul din miazăzi; glasul tunetului Lui a făcut ca să mugească pământul,
  20. Și viforul de la miazănoapte și volbura vântului;
  21. Presară zăpada ca păsările ce zboară și cum poposește lăcusta, așa este pogorârea ei.
  22. De frumusețea albinei ei se va mira ochiul și de viscolul ei se va spăimânta inima.
  23. Și bruma "a sarea o varsă pe pământ, care, dacă îngheață, se face ca vârfurile de țepușă.
  24. Vânt rece va sufla de la miazănoapte și va îngheța apa toată, adunarea apei va acoperi și se va îmbrăca apa ca și cu o platoșă.
  25. Puterea Domnului va mânca munții și va arde pustiul și va stinge verdeața ca focul.
  26. Leac repede este norul; roua după arșiță dă viață.
  27. Cuvântul Său a făcut să înceteze marea și a sădit în ea insule.
  28. Cei care umblă pe mare povestesc primejdiile ei și istorisirile lor ne umplu de uimire.
  29. Și acolo sunt lucruri de necrezut și minunate, tot felul de animale și de viețuitoare de mare.
  30. Prin El toate ajung la țelul lor și în cuvântul Lui s-au așezat toate.
  31. Am putea spune multe, fără să terminăm; intr-un cuvânt El este toate.
  32. Cum vom putea să-L preaslăvim? Că El este mai mare decât toate lucrurile Sale.
  33. De temut este Domnul și mare foarte și minunată este puterea Lui.
  34. Slăvind pe Domnul, înălțați-L cât veți putea, pentru că va prisosi încă.
  35. Și înălțindu-L pe El, întăriți-vă și nu vă osteniți, pentru că nu veți ajunge.
  36. Cine L-a văzut pe El și va povesti? Și cine-L slăvește pe El, precum este?
  37. Multe și mai mari decât acestea sunt ascunse; că puține am văzut din lucrurile Lui.
  38. Că toate le-a făcut Domnul și celor cuvioși le-a dat înțelepciune.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro