1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 35

  1. Cel care păzește legea înmulțește jertfele.
  2. Jertfește jertfă de împăcare cel care ia aminte la porunci.
  3. Și cel care mulțumește este ca și cel care aduce jertfă făină curată de grâu; și cel care face milostenia este ca și cel care jertfește jertfă de laudă.
  4. Plăcut este Domnului când te depărtezi de răutate și jertfă cu curățenie este când te desparți de strâmbătate.
  5. Să nu te arăți în fața Domnului cu mâinile goale, că toate jertfele sunt din porunca legii.
  6. Jertfa dreptului unge jertfelnicul și mirosul ei bun este înaintea Celui Preaînalt.
  7. Jertfa bărbatului drept este primită și pomenirea ei nu se va uita.
  8. Cu ochi buni slăvește pe Domnul și să nu împuținezi pârga mâinilor tale.
  9. Totdeauna când dai, fii cu față voioasă și cu bucurie sfințește zeciuiala.
  10. Dă Celui Preaînalt, precum ți-a dat El, și dă din toată inima din câștigul mâinilor tale,
  11. Că Domnul este răsplătitor și cu șapte părți îți va răsplăti.
  12. Nu Îl cumpăra cu daruri, că nu le va primi.
  13. Nu nădăjdui în jertfa nedreaptă, că Domnul este judecător și nu este la El părtinire.
  14. Nu va primi Domnul pe cel care asuprește pe sărac, iar rugăciunea celui asuprit o va asculta.
  15. Nu va trece cu vederea rugăciunea sărmanului și nici pe văduvă când I se va jelui.
  16. Oare nu curg lacrimile văduvei pe obraz? Strigarea ei asupra celui care i le-a stors va fi auzită.
  17. Cel care slujește lui Dumnezeu, cu bunăvoință va fi primit și rugăciunea lui până la nori va ajunge.
  18. Rugăciunea celui smerit va pătrunde norii și nu se va mângâia până nu va ajunge acolo.
  19. Și nu se va depărta până ce va lua aminte Cel Preaînalt și va face judecată cu dreptate și dreptatea va da-o.
  20. Și Domnul nu va zăbovi, nici va îndelunga răbdarea peste ei, până nu va zdrobi mijlocul celor nemilostivi.
  21. Și neamurilor va răsplăti cu pedeapsă, până ce va strica mulțimea batjocoritorilor și sceptrele nelegiuiților le va zdrobi;
  22. Până ce va răsplăti omului după lucrurile lui și lucrurilor oamenilor după gândurile lor;
  23. Până ce va judeca judecata poporului Său și-l va veseli cu mila Sa.
  24. Frumoasă este mila în vremea necazului poporului lui, ca norii cei de ploaie în vremea secetei.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro