1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 18

  1. Cel care trăiește în veac a zidit toate deobște.
  2. Domnul singur este drept.
  3. Nimănui n-a dat putere, ca să vestească lucrurile Lui, și cine va cerca slava Lui?
  4. Puterea slavei Lui, cine o va măsura? Și cine va putea grăi milele Lui?
  5. Nu pot împuțina, nici a adăuga, nici a cerca minunile Domnului.
  6. Când va sfârși omul, atunci va începe, și când va înceta, atunci nu va fi.
  7. Ce este omul și la ce poate să fie folositor? Care este partea lui bună și care este partea lui cea rea?
  8. Numărul zilelor omului, cel mult o sută de ani.
  9. Ca o picătură de apă din mare și ca un grăunte de nisip, așa sunt de puțini anii în ziua veacului.
  10. Pentru aceea îndelung-răbdător este Domnul cu ei și a vărsat peste ei mila Sa.
  11. Văzut-a și a cunoscut pieirea lor, că rea este; pentru aceea a înmulțit milostivirea Sa.
  12. Mila omului către aproapele său, iar mila Domnului peste tot trupul;
  13. Mustrând și certând și învățând, El întoarce ca un păstor turma Sa.
  14. Pe cei care primesc învățătura și pe cei care se sârguiesc spre judecățile Lui ii miluiește.
  15. Fiule, în cele bune nu da plângere, și în toată darea nu întrista cu cuvântul.
  16. Oare nu roua răcorește căldura? Așa, mai bun este cuvântul decât darea.
  17. Oare nu este mai bun cuvântul decât darea cea bună? Și amândouă sunt la omul cel darnic.
  18. Nebunul scoate ochii cu dojenile lui și darul celui pizmaș face ochii să lăcrimeze.
  19. Mai înainte ca să vorbești, învață, și mai înainte de boală te îngrijește.
  20. Mai înainte de judecată ispitește-te pe tine, și în ceasul judecății vei afla milă.
  21. Mai înainte de boală smerește-te, și în vremea păcatelor arată întoarcere.
  22. Nu te împiedica a împlini făgăduința în vreme bună, și nu aștepta până la moarte ca să faci ce ai făgăduit.
  23. Mai înainte de a făgădui, pregătește-te, și nu fi ca omul care ispitește pe Domnul.
  24. Adu-ți aminte de mânia cea din ziua sfârșitului și de vremea răsplătirii, când va întoarce Dumnezeu fața.
  25. Adu-ți aminte de foamete în timpul belșugului, și de sărăcie și lipsă în zilele de bogăție.
  26. De dimineață până seara se schimbă vremea și toate sunt grabnice înaintea Domnului.
  27. Omul înțelept întru toate se va teme, și în zilele păcatelor se va feri de greșeală.
  28. Tot cel înțelegător cunoaște înțelepciunea și cel care a aflat-o va da mărturie.
  29. Cei înțelepți la cuvinte și ei s-au înțelepțit și au belșug de pilde alese.
  30. După poftele tale nu merge și de la poftele tale te întoarce.
  31. De vei da sufletului tău plăcerea poftei, te va face pe tine bucurie vrăjmașilor tăi.
  32. Nu te veseli cu multă desfătare, nici te lega cu îngreunarea ei.
  33. Nu te sărăci, făcând ospețe din împrumut, când n-ai nimic în pungă.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro