1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 17

  1. Domnul a făcut din pământ pe om și iarăși l-a întors în pământ.
  2. Zile cu număr și puțină vreme i-a dat lui și i-a dat stăpânire peste cele ce sunt pe pământ.
  3. După cuviință l-a îmbrăcat cu vârtute și după chipul Său l-a făcut.
  4. Și a pus frica de om peste toată făptura și l-a făcut stăpân peste fiare și peste păsări.
  5. Sfat și limbă, ochi, urechi și inimă a dat omului ca să cugete.
  6. Cu știința înțelegerii i-a umplut pe oameni și le-a arătat și bune și rele.
  7. Pus-a ochiul Său peste inimile lor, ca să le arate mărimea lucrurilor Sale.
  8. Și numele Său cel sfânt vor lăuda, ca să grăiască mărimea lucrurilor Lui.
  9. Pusu-le-a știință și legea vieții le-a dat-o moștenire.
  10. Legătură veșnică a făcut cu ei și judecățile Sale le-a arătat.
  11. Mărimea slavei Sale au văzut ochii lor și mărirea glasului Său a auzit urechea lor.
  12. Și le-a zis: Feriți-vă de nedreptate! Și le-a dat porunci, dând fiecăruia în grijă datoriile către aproapele său.
  13. Căile lor înaintea Lui sunt pururea, nu se vor ascunde de la ochii Lui.
  14. Fiecărui neam a pus povățuitor și partea Domnului este Israel.
  15. Toate lucrurile lor, ca soarele sunt înaintea Lui; și ochii Lui neîncetat peste căile lor.
  16. Nu sunt ascunse nedreptățile lor înaintea Lui și toate păcatele lor sunt înaintea Domnului.
  17. Milostenia omului prețuiește la Domnul ca un inel cu pecete și binefacerile omului el le păstrează ca lumina ochiului.
  18. Apoi Domnul se va scula și le va răsplăti, și răsplătirea lor în capul lor o va întoarce.
  19. Însă celor care se pocăiesc le-a dat întoarcerea, și pe cei care slăbesc îi îndeamnă la răbdare.
  20. Întoarce-te la Domnul și părăsește păcatele, roagă-te înaintea feței Lui și împuținează sminteala ta.
  21. Sârguiește către Cel Preaînalt și te întoarce de la nedreptate și te scârbește foarte de lucrul urât.
  22. Pe Cel Preaînalt, cine-L va lăuda în șeol? În locul celor vii și al celor ce dau mărturisire?
  23. De la cel mort, ca de la cel care nu este, a pierit mărturisirea. Cel viu și sănătos va lăuda pe Domnul.
  24. Cât este de mare milostivirea Domnului și mila spre cei care se întorc la El!
  25. Că nu poate desăvârșirea să fie întru oameni; că nu este nemuritor fiul omului.
  26. Ce este mai luminos decât soarele? și totuși el se întunecă; cu atât mai mult carnea și sângele va cugeta ce este rău.
  27. El privește puterea înălțimii cerului și toți oamenii sunt pământ și cenușă.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro