1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 2

  1. Fiule! Când vrei să te apropii să slujești Domnului Dumnezeu, gătește-ți sufletul tău spre ispită.
  2. Încordează inima ta și fii tare și să nu te tulburi în timpul încercării.
  3. Lipește-te de Domnul și nu te depărta, ca să fii înălțat la sfârșitul vieții.
  4. Tot ce ți se va întâmpla, primește cu plăcere și în necazurile tale fii îndelung-răbdător.
  5. Că în foc se lămurește aurul, iar oamenii cei plăcuți Domnului, în cuptorul smereniei.
  6. Crede în El și-ți va ajuta ție, îndreptează căile tale și nădăjduiește în El.
  7. Cei ce vă temeți de Domnul așteptați mila Lui și nu vă abateți, ca să nu cădeți.
  8. Cei ce vă temeți de Domnul, credeți Lui și nu se va pierde plata voastră.
  9. Cei ce vă temeți de Domnul, nădăjduiți în cele bune și în veselia veacului și a milei.
  10. Uitați-vă la neamurile cele din început și vedeți cine a nădăjduit spre Domnul și s-a rușinat?
  11. Sau cine a petrecut în frica Lui și a fost părăsit? Sau cine L-a chemat pe El și a fost trecut cu vederea?
  12. Pentru că îndurător și milostiv este Domnul și iartă păcatele și mântuiește în vremea necazului.
  13. Vai inimilor celor fricoase și mâinilor celor slabe și păcătosului care umblă pe două cărări!
  14. Vai inimii celei slabe! Că nu crede, pentru aceea nu va fi apărată.
  15. Vai vouă, celor ce ați pierdut răbdarea! Ce veți face când vă va cerca Domnul?
  16. Cei care se tem de Domnul nu vor fi necrezători cuvintelor Lui, și cei ce-L iubesc pe El vor păzi căile Lui.
  17. Că cei ce se tem de Domnul vor căuta bunăvoința Lui, și cei ce-L iubesc pe El vor împlini legea.
  18. Cei care se tem de Domnul vor găti inimile lor și înaintea Lui vor smeri sufletele lor, zicând:
  19. Să cădem în mâinile Domnului, și nu în mâinile oamenilor.
  20. Că precum este slava Lui, așa este și mila Lui.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro