1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 51

  1. Mărturisi-mă-voi ție, Doamne Împărate, și Te voi lăuda pe Tine, Dumnezeule, Izbăvitorul meu.
  2. Mărturisescu-mă numelui Tău, că acoperitor și ajutor Te-ai făcut mie și ai mântuit trupul meu de la pieire.
  3. Și m-ai scăpat din lațul limbii ocărâtoare și de buzele celor care grăiesc minciună, și Te-ai făcut mie ajutor împotriva vrăjmașilor mei.
  4. Și m-ai izbăvit pe mine după mulțimea milei și a numelui Tău, de la cei care răcneau gata să mă mănânce;
  5. Din mâna celor care căutau sufletul meu, din multe necazuri care le-am avut;
  6. Din înecăciunea fumului de primprejur și din mijlocul focului pe care nu-l aprinsesem eu;
  7. Din adâncul pântecelui locuinței morților și de limba necurată și de cuvântul mincinos și de limba cea nedreaptă cu pâră la împărat.
  8. S-a apropiat până la moarte sufletul meu și viața mea era aproape de fundul împărăției morții.
  9. M-au înconjurat de toate părțile și nu era cine să-mi ajute, am căutat ajutorul oamenilor și nu era.
  10. Și mi-am adus aminte de mila Ta, Doamne, și de lucrarea Ta cea din veac.
  11. Că mântuiești pe cei care Te așteaptă pe Tine și-i izbăvești din mâna vrăjmașilor.
  12. Și am înălțat pe pământ rugăciunea mea și m-am rugat pentru mântuirea mea din moarte.
  13. Am chemat pe Domnul, Tatăl Domnului meu, ca să nu mă lase fără de ajutor în zilele necazului și în vreme de jale grea.
  14. Voi lăuda numele Tău neîncetat și-l voi cânta întru mărturisire și s-a auzit rugăciunea mea.
  15. Că m-ai izbăvit pe mine din pieire și m-ai scos din vreme rea.
  16. Pentru aceea mă voi mărturisi și Te voi lăuda și bine voi cuvânta numele Domnului.
  17. Când eram mai tânăr, mai înainte până a nu rătăci, am căutat să am înțelepciunea întru rugăciunea mea.
  18. Înaintea sfântului locaș m-am rugat pentru ea și până la cele de pe urmă o voi căuta pe ea.
  19. Ca de fața strugurelui copt, așa s-a veselit inima mea de ea.
  20. A umblat piciorul meu întru dreptate; din tinerețile mele am căutat-o.
  21. Am plecat puțin urechea mea, și am primit, și multă învățătură am aflat.
  22. Mare folos am avut de la ea; Celui care mi-a dat înțelepciune Îi voi da slavă.
  23. Că am cugetat ca s-o urmez și am râvnit binele și nu mă voi rușina.
  24. Foarte s-a nevoit sufletul meu pentru ea și întru toată fapta mea sârguitor am fost.
  25. Mâinile mele le-am întins spre înălțime și, când n-am știut-o, m-am tânguit.
  26. Sufletul meu l-am îndreptat la ea și, întru curăție stând, inima mea mi-am lipit de ea din început.
  27. Pentru aceea nu mă voi lipsi de ea.
  28. Și lăuntrul meu s-a tulburat căutând-o, pentru aceea bună comoară mi-am agonisit.
  29. Mi-a dat Domnul drept plată limba și cu ea Îl voi lăuda.
  30. Apropiați-vă către mine, cei neînvățați, și rămâneți în casa învățăturii!
  31. Pentru ce întârziați la acestea, deși sufletele voastre însetează foarte?
  32. Am deschis gura mea și am grăit: Agonisiți-vă, fără de argint.
  33. Supuneți cerbicea voastră sub jug, și să primească sufletul vostru învățătură; aproape este de cei care o caută.
  34. Vedeți cu ochii voștri că puțin m-am ostenit și multă odihnă mi-am aflat.
  35. Luați învățătură, că mult argint și mult aur veți câștiga cu ea.
  36. Să se veselească sufletul vostru de mila Domnului și să nu vă rușinați de lauda Lui.
  37. Lucrați lucrul vostru mai înainte de vreme, și El va da plata voastră la timpul potrivit.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro