1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 6

  1. Să nu te faci vrăjmaș în loc de prieten, că numele rău rușine și ocară va moșteni; așa este păcătosul cel cu două limbi.
  2. Nu te lăsa în voia patimilor tale, ca să nu fii târât de ele ca de un taur furios.
  3. Altfel frunzele tale vei mânca și roadele tale vei pierde și vei rămâne ca un lemn uscat.
  4. Sufletul rău va pierde pe cel ce-l are pe el și va face bucurie vrăjmașilor.
  5. Graiul dulce înmulțește pe prieteni și limba cea binegrăitoare îndatorează, deseori, la răspunsuri binevoitoare.
  6. Mulți să fie cei ce trăiesc în pace cu tine, iar sfetnicii tăi să fie dintr-o mie unul.
  7. Dacă vrei să-ți faci un prieten, fă-l punându-l la încercare și nu te grăbi să te încrezi în el.
  8. Pentru că este prieten până la o vreme și nu va rămâne în ziua necazului tău.
  9. Și este prieten care se întoarce în dușman și cearta dintre voi va da-o pe față, spre ocara ta.
  10. Și este prieten soț de masă și nu va rămâne lângă tine în ziua necazului tău.
  11. Și în zilele cele bune ale tale va fi ca și tine și cu slugile tale va îndrăzni.
  12. Dar de te vei smeri, va fi împotriva ta și de la fața ta se va ascunde.
  13. Depărtează-te de dușmanii tăi și fii cu pază față de prietenii tăi.
  14. Prietenul credincios este acoperământ tare; și cel ce l-a aflat pe el aflat-a comoară.
  15. Cu prietenul credincios nimic nu se poate asemăna și nu este măsură a bunătății lui.
  16. Prietenul credincios este leacul vieții și cei ce se tem de Domnul îl vor afla pe el.
  17. Cel ce se teme de Domnul bine va ține prieteșugul său, căci ca la sine ține la aproapele lui.
  18. Fiule! Din tinerețile tale alege învățătura și până la căruntețile tale vei afla înțelepciune.
  19. Ca și cel ce ară și seamănă, apropie-te de ea și așteaptă roadele ei cele bune.
  20. Căci cu lucrarea ei puțin te vei osteni și curând vei mânca roadele ei.
  21. Cât de grea este celor neînvățați și cel nepriceput nu va stărui în ea.
  22. Căci ea este pentru el ca o piatră grea de încercare, de aceea el nu va zăbovi s-o arunce.
  23. Că înțelepciunea îndreptățește numele ei și nu la mulți este arătată.
  24. Ascultă, fiule, și primește învățătura mea și nu lepăda sfatul meu.
  25. Și bagă picioarele tale în obezile ei și în lanțul ei grumazul tău.
  26. Încovoaie umărul tău și o poartă pe ea și să nu-ți fie greu de legăturile ei.
  27. Cu tot sufletul tău apropie-te de ea și cu toată puterea ta păzește căile ei.
  28. Cearcă-o și o caută și ți se va arăta și, dacă o vei afla, să nu o lași.
  29. Că mai pe urmă vei afla odihna ei și ți se va întoarce întru bucurie.
  30. Și îți vor fi obezile ei acoperământ de tărie și lanțurile ei podoabă de mărire.
  31. Că podoabă de aur este în ea și legăturile ei fire de iachint.
  32. Ca și cu haină de mărire te vei îmbrăca cu ea și cunună de bucurie îți vei pune.
  33. De vei vrea, fiule, vei învăța și, de vei pune sufletul tău, iscusit vei fi.
  34. De-ți va plăcea să asculți, vei învăța și de vei pleca urechea ta, înțelept vei fi.
  35. Stai în tovărășia celor bătrâni și cu cel înțelept te unește.
  36. Tot graiul dumnezeiesc poftește a-l auzi și pildele înțelegerii să nu treacă de la tine.
  37. De vei vedea înțelept, intră la el și pragurile ușilor lui să le roadă piciorul tău.
  38. Cugetă întru poruncile Domnului și întru legea Lui pururea să gândești.
  39. El va întări inima ta și pofta înțelepciunii tale se va da ție.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro