1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 36

  1. Miluiește-ne pe noi, Stăpâne, Dumnezeul tuturor, și cercetează-ne!
  2. Trimite frica Ta peste toate neamurile.
  3. Ridică mâna Ta peste neamurile cele străine, ca să vadă puterea Ta.
  4. Precum înaintea lor Te-ai sfințit întru noi, așa și înaintea noastră Te mărește întru ei.
  5. Ca să Te cunoască pe Tine, precum și noi Te-ai cunoscut; că nu este Dumnezeu afară de Tine, Doamne.
  6. Înnoiește semnele și schimbă minunile.
  7. Mărește mina Ta și brațul cel drept.
  8. Deșteaptă mânia Ta și varsă iuțimea Ta.
  9. Pierde pe vrăjmași ți distruge pe potrivnic.
  10. Grăbește vremea și-ți adu aminte de jurământ, ca să se povestească măririle Tale.
  11. Iuțimea focului să mistuiască pe cel care a scăpat, și cei care asupresc pe poporul Tău să-și găsească pieirea.
  12. Zdrobește capetele celor întâi-stătători ai vrăjmașilor care zic: "Nu este nimeni afară de noi!"
  13. Adună toate neamurile lui Iacov și dă-le iar moștenirea, ca la început.
  14. Miluiește, Doamne, poporul, care se cheamă cu numele Tău și pe Israel, pe care cu întâiul născut l-ai asemănat.
  15. Milostivește-Te spre Ierusalim, cetatea sfântului Tău locaș, cetatea odihnei Tale.
  16. Umple Sionul de lauda Ta și locașul Tău de slava Ta.
  17. Dă mărturie lucrurilor Tale celor din început și împlinește proorocirile făcute întru numele Tău.
  18. Dă plată celor care Te așteaptă pe Tine și dă crezământ proorocilor Tăi.
  19. Ascultă, Doamne, rugăciunea celor care se roagă ție pentru poporul Tău, după binecuvântarea lui Aaron, ca să cunoască toți cei de pe pământ că Tu, Doamne, ești Dumnezeul veacurilor".
  20. Pântecele primește mâncare, însă este o bucată mai bună decât altă bucată.
  21. Gâtlejul cu gustul alege bucatele vânatului; așa inima cea înțeleaptă, cuvintele cele mincinoase.
  22. Inima îndărătnică aduce mâhnire, însă omul cel învățat știe să stea împotriva ei.
  23. Femeia primește orice bărbat, dar sunt fete mai bune decât altele.
  24. Frumusețea femeii veselește fața și covârșește toată pofta omului.
  25. De este pe limba ei milă și blândețe, atunci bărbatul ei este rar între oameni.
  26. Cel care își câștigă o asemenea femeie are bună agonisită, ajutor după sine și stâlp de odihnă.
  27. Unde nu este gard, se va jefui agoniseala; și unde nu este femeie, acolo este suspin și neorânduială.
  28. Că cine va crede tâlharului celui sprinten, care umblă din cetate în cetate? Așa și omului care n-are cuib și sălășluiește oriunde înserează.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro