1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 8

  1. Nu te certa cu cel puternic, ca nu cumva să cazi în mâinile lui.
  2. Nu te certa cu omul bogat, ca nu cumva să fie mai greu decât tine. Că pe mulți i-a pierdut aurul și inimile regilor le-a aplecat.
  3. Nu te sfădi cu omul care vorbește bine și nu pune lemne peste focul lui.
  4. Nu glumi cu omul rău crescut, ca să nu fie ocărâți strămoșii tăi.
  5. Nu înfrunta pe omul care se leapădă de păcat, adu-ți aminte că toți suntem vinovați.
  6. Să nu necinstești pe om la bătrânețile lui, căci poate și noi vom îmbătrâni.
  7. Nu te bucura de moartea vrăjmașului tău, adu-ți aminte că toți trebuie să murim.
  8. Nu trece cu vederea vorbele înțelepților, ci la pildele lor oprește-te, căci de la ei vei lua învățătura și îndemânarea de a sluji celor mai mari.
  9. Nu disprețui vorba celor bătrâni, că și ei au învățat de la părinții lor. Că de la ei vei învăța înțelepciunea și îndemânarea de a da răspuns bun la nevoie.
  10. Nu ațâța cărbunii păcătosului, ca să nu te ardă flacăra focului lui.
  11. Nu o duce până la capăt cu omul iute la mânie, ca să nu fie o cursă întinsă înaintea buzelor tale.
  12. Nu da împrumut omului celui mai tare decât tine; și de-l vei împrumuta, socotește împrumutul ca pierdut.
  13. Nu chezășui peste puterea ta; iar dacă ai dat chezășie, fii cu grijă că va trebui să plătești.
  14. Nu te judeca cu un judecător, căci hotărârea va fi în folosul lui.
  15. Nu porni la drum cu cel cutezător ca să nu-ți cadă povară, căci el nu face decât după capul său, și nebunia lui te va pierde.
  16. Nu te certa cu omul mânios și nu străbate pustiul cu el, căci a vărsa sânge este pentru el nimica toată și unde nu vei avea ajutor, te va doborî.
  17. Nu ține sfat cu un nebun, căci el nu va putea păstra taina ta.
  18. Înaintea celui străin nu face nimic care trebuie să rămână tăinuit; tu nu știi ce poate născoci el.
  19. Nu deschide inima ta oricui și nu aștepta să dobândești bunăvoința lui.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro