1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 39

  1. Înțelepciunea tuturor celor de demult o va cerceta înțeleptul și în proorocii se va îndeletnici.
  2. Graiurile bărbaților celor vestiți le va păzi și va străbate cuvintele cele pline de tâlc.
  3. Înțelesul ascuns al pildelor îl va căuta și în tainele proverbelor va pătrunde.
  4. În mijlocul celor mari va sluji și înaintea povățuitorilor se va arăta.
  5. În pământul neamurilor străine va umbla, că el cântărește cele bune și cele rele intre oameni.
  6. Inima sa, de dimineață, o înalță spre Domnul, Cel care l-a făcut pe el, și înaintea Celui Preaînalt se va ruga.
  7. Va deschide gura sa întru rugăciune și pentru păcatele sale se va ruga.
  8. De va vrea Domnul cel Mare, de duhul înțelegerii se va umple.
  9. Atunci ca ploaia va vărsa cuvintele înțelepciunii sale și în rugăciune se va mărturisi Domnului.
  10. El va îndrepta sfatul lui și știința și întru tainele Domnului va cugeta.
  11. El va arăta învățătura dăscăliei sale și în legea legăturii cu Domnul se va lăuda.
  12. Lăuda-vor mulți înțelepciunea lui; până în veac nu se va stinge.
  13. Nu va pieri pomenirea lui și numele lui va fi viu în neamurile neamurilor.
  14. Înțelepciunea lui o va spune neamurile, și lauda lui o va vesti adunarea.
  15. Cât va trăi, nume își va face mai mult decât o mie; și când va muri, va spori mărirea lui.
  16. Încă cele ce le-am gândit le voi grăi și ca luna plină sunt plin de înțelegere.
  17. Ascultați-mă pe mine, fiii cei cuvioși, și odrăsliți ca trandafirul ce crește lângă curgerea apei.
  18. Și ca tămâia bine-mirosiți și înfloriți floare ca și crinul.
  19. Dați miros și lăudați cu cântare, binecuvântați pe Domnul întru toate lucrurile.
  20. Dați slavă numelui Lui și vă mărturisiți întru lauda Lui cu cântările buzelor și cu alăute, și așa să ziceți întru mărturisire:
  21. Lucrurile Domnului toate sunt foarte bune și toată porunca la vremea sa va fi împlinită.
  22. Și nu este pentru ce să zici: Ce este aceasta? Că toate la vremea lor se dovedesc de folos.
  23. Prin cuvântul Lui a stat apa ca stogul, și prin graiul gurii Lui adunările apelor.
  24. Întru porunca Lui toată bunăvoința este și nu este cine să împuțineze izbăvirea pe care o dăruiește.
  25. Toate faptele oamenilor sunt de față înaintea Lui și nimic nu se poate ascunde de la ochii Lui. Din veac în veac a privit și nimic nu este străin înaintea Lui.
  26. Nu pot zice: Ce este aceasta? Pentru ce este aceasta? Căci toate sunt făcute cu un scop.
  27. Binecuvântarea Lui a acoperit pământul ca un râu și ca un potop a adăpat uscatul.
  28. Așa mânia Lui o vor moșteni neamurile, precum a făcut apele dulci în sărătură.
  29. Căile Lui, pentru cei cuvioși, sunt drepte, iar pentru cei fără de lege sunt pline de piedici.
  30. Din început cele bune s-au zidit, iar pentru cei păcătoși, cele rele.
  31. Începutul a toată trebuința vieții omului este: apa, focul și fierul, sarea și făina de grâu, mierea și laptele, sângele strugurelui, untdelemnul și haina.
  32. Acestea toate celor cuvioși întru bunătăți vor fi; iar celor păcătoși întru cele rele se vor întoarce.
  33. Sunt vânturi făcute ca să aducă pedeapsă și întru urgia lor au întărit bătăile lor.
  34. Și în vremea săvârșirii vor vărsa urgia și mânia Celui care le-a făcut o vor liniști.
  35. Focul și grindina, foametea și moartea, toate acestea spre pedepsire sunt făcute.
  36. Dinții fiarelor și scorpiile, șerpii și sabia răzbunătoare sunt ca să piardă pe cei necredincioși.
  37. Când poruncește Domnul, se vor veseli și pe pământ la treburi se vor găti, și în vremurile hotărâte nu vor trece peste cuvântul Lui.
  38. Pentru aceea din început m-am întărit și am cugetat și în scrisoare am lăsat:
  39. Toate lucrurile Domnului bune sunt și tot folosul la vreme îl vor da.
  40. Și nu se poate zice: Aceasta este mai rea decât aceea, că toate la vremea lor se vor adeveri.
  41. Și acum cu toată inima și gura lăudați și binecuvântați numele Domnului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro